Langnet-kuulumisia 3/2024 / Langnet news 3/2024

Tervehdys kaikki Suomen kielitieteilijät! Olen koonnut tähän uutiskirjeeseen uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all linguists in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin uusi koordinaattori on FT, dosentti Anna Vatanen
 2. Langnetin tapahtumakalenteri on uudistunut
 3. Langnetin teemaryhmien kuulumisia
 4. Kiitos kaikille Langnet-OPS -kyselyyn vastanneille!
 5. Päivä muistiin: Langnet kiertueella yliopistoissa syyslukaudella 2024

* * *

1. Langnetin uusi koordinaattori on FT, dosentti Anna Vatanen

Langnetin johtoryhmä ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunta ovat valinneet Langnetin uudeksi koordinaattoriksi FT, dosentti Anna Vatasen. 

”On mahtavaa päästä työskentelemään koordinaattorin roolissa kieliaineiden tohtorikoulutuksen hyväksi – sekä kielitiede että tohtorikoulutus kun ovat sydäntäni lähellä. Odotan innolla tulevia yhteisiä tekemisiä Langnet-yhteisön jäsenten kanssa!”, Vatanen kommentoi.

1.1.2022–30.6.2024 Langnetin koordinaattorina toiminut FT Lotta Aarikka siirtyy täysipäiväisiin tutkimustehtäviin 1.7.2024 alkaen.

“Haluan sydämeni pohjasta kiittää kuluneista Langnet-vuosista työparejani, Langnetin johtajia Urpo Nikannetta ja Maija Hirvosta sekä Langnetin johtoryhmää. Langnetissa minusta parasta ovat sen ihmiset: lämmin kiitos kaikille niille väitöskirjatutkijoille, ohjaajille ja muille tutkijoille, joihin olen saanut tutustua ja joiden vuoksi olen tätä työtä tehnyt”, toteaa Aarikka haikein mielin. 

Anna Vatanen aloittaa tehtävässä 1.8.2024. 

HUOM! Langnet on heinäkuun ajan kesätauolla! Tarvittaessa voitte olla yhteydessä osoitteeseen langnetverkosto@gmail.com, josta vastataan viimeistään elokuun alusta alkaen. 

Huomioittehan myös, että langnet-kaikki@helsinki.fi -listan viestejä ei moderoida 21.6.–31.7.2024. Listan jäsenet voivat postittaa listalle vapaasti. Listan ulkopuoliselta lähettäjältä tulevat viestit jäävät moderoitaviksi. Ohjeet langnet-kaikki-listalle liittymiseen löydät Langnetin verkkosivuilta.

2. Langnetin tapahtumakalenteri on uudistunut

Langnetin tapahtumakalenteri uudistui: käytössämme on nyt Google-kalenteri, joka löytyy tuttuun tapaan Langnetin verkkosivuilta.

Kalenterin omistaja on Langnetin Google-tili: langnetverkosto@gmail.com

Voit lisätä kalenterin omaan Google-kalenteriisi klikkaamalla tätä linkkiä, tai tilaamalla kalenterin Google-kalenteriisi (ohjeet) tai Outlookin kalenteriin (ohjeet).

Langnetin koordinaattori lisää tapahtumia kalenteriin langnet-kaikki -listan kautta tulevien tapahtumakutsujen ja -ilmoitusten perusteella. Jos teet tapahtumastasi kalenterikutsun, voit jouduttaa prosessia lisäämällä kalenterikutsusi vastaanottajaksi osoitteen langnetverkosto@gmail.com. Näin tapahtumasi kalenterikutsu näkyy välittömästi myös Langnet-verkoston tapahtumakalenterissa.

3. Langnetin teemaryhmien kuulumisia

Oletko tuore väitöskirjatutkija, post doc -tutkija tai ohjaaja ja haluat verkostoitua tieteellisen keskustelun merkeissä? Tutustu Langnetin teemaryhmiin, liity sähköpostilistalle ja lähde mukaan toimintaan. Lisätietoja teemaryhmistä löydät alta sekä Langnetin verkkosivuilta.

****

Diskurssi -teemaryhmän vastuutiimiin liittyy 1.8.2024 alkaen Reeta Karjalainen Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa, Reeta! Samalla kiitos sivuun jäävälle Emilialle menneistä vastuuvuosista! Kirjoitustyöpajat jatkuvat taas syksyllä. Lisää tietoa lähempänä sekä Langnetin- että teemaryhmän omalla sähköpostilistalla.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä pitää kesätaukoa ja tapaa seuraavan kerran syksyllä 6.9.2024. Silloin ainakin allekirjoittanut käy läpi artikkelikäsikirjoitustaan, mutta aikaa on myös muille esityksille. Kaikki uudet ja vanhat ryhmäläiset tervetuloa vaihtamaan kuulumisia!

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmä jatkaa toimintaansa kesän jälkeen. Syksyllä todennäköisesti jatketaan kirjoitustapaamisia, ja mahdollisesti järjestetään teemaryhmän oma tekstiseminaari. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin sähköpostilistalle ja lisätietoja voi kysyä ryhmän vetäjältä Satulta (satu.keinanen@helsinki.fi).

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmä kohtaa jälleen syksyllä kuukausittaisten tapaamisten merkeissä. Tapaamiset järjestetään hybriditapaamisina Helsingissä ja Zoomissa to 12.9. klo 1416, to 26.9. klo 1416, to 14.11. klo 1417 ja to 12.12. klo 1416. Luvassa on asiaa ainakin kielimaisemista ja digrafiasta, ja tuttuun tapaan toimintaa järjestetään osallistujien toiveiden mukaan. Lue lisää teemaryhmän verkkosivuilta tai kysy lisää teemaryhmän koordinaattori Jennalta (jenna.sorjonen@helsinki.fi)!

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmän vastuutiimiin liittyy 1.8.2024 Mónica Sanchez Torres Tampereen yliopistosta. Ryhmän tapahtumista tiedotetaan syksyllä sähköpostilistallamme.

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmä järjesti 28.5. paneelikeskustelun liittyen etnometodologiseen keskustelunanalyysiin (EMCA). Panelisteina olivat Pentti Haddington, Emily Hofstetter, Antti Kamunen ja Iuliia Avgustis. Kiitos runsaasta osallistumisesta! Syksyn tapahtumista tiedotetaan sähköpostilistallamme.

Nimistöntutkimus-teemaryhmä järjestää kaksiosaisen esitelmätyöpajan 7.8. ja 15.8. Helsingissä. Työpajan ensimmäisenä päivänä kuulemme alustusluennon, jossa käsitellään mm. esitelmän rakennetta ja esiintymisjännitystä. Toisena päivänä pidämme omat esitelmämme. Työpajassa on mahdollisuus harjoitella esitystä esimerkiksi tulevaan ICOS konferenssiin tai muuhun tilaisuuteen.

4. Kiitos kaikille Langnet-OPS -kyselyyn vastanneille!

Langnetin toimintasuunnitelmassa 2024 on kirjaus, joka käsittelee kielentutkimuksen alan tohtorikoulutuksen kursseja ja niihin liittyvää opetusyhteistyötä (Langnet-OPS). Kirjauksen motivoi Langnetin piirissä käyty keskustelu siitä, että yliopistojen tohtorikoulujen järjestämät yleiset kurssit eivät aina vastaa kielentutkijoiden erityistarpeisiin.

Selvityksen ensimmäinen askel oli Langnet-yhteisön tarpeet: siksi laadimme väitöskirjatutkijoille, ohjaajille ja muille tutkijoille suunnatun kyselyn, joka oli avoinna 18.4.–17.5.2024. Saimme kyselyyn yhteensä 72 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille!

Seuraavaksi selvitämme kielentutkimuksen alan tohtoriohjelmien nykyistä kurssitarjontaa sekä valmiuksia uusien kurssien tarjoamiseen.

5. Päivät muistiin: Langnet kiertueella yliopistoissa syyslukukaudella 2024

Langnetin johtaja ja uusi koordinaattori vierailevat Langnet-yliopistoissa syyslukukaudella 2024. Vierailujen ohjelmassa on kaikille avoin Langnetin sekä kohdeyliopiston kielentutkimuksen esittelytilaisuus. Lisäksi järjestetään langneettien keskustelutilaisuus, jossa käsitellään OPS-kyselyn tuloksia ja suunnitellaan OPS:n toimeenpanoa erityisesti kohdeyliopiston näkökulmasta.

Vierailujen ajankohdat:

 • OY: elokuu, pe 30.8. Miten Suomi puhuu -seminaari & KITU-seminaari 
 • JY: syyskuu, to 26.9. klo 11–15 (ei erillistä tapahtumaa)
 • TY ja ÅA: joulukuu, to 12.12., Utuling-päivä & SPREMI-tutkimusseminaari
 • HY: joulukuu, ma & ti 9.–10.12., Helslang-tohtoriohjelman Kaamosseminaari
 • ISY: varmistuu myöhemmin
 • TaY: varmistuu myöhemmin

Merkitse ajankohdat muistiin ja pysy kuulolla – lisätietoja ja tarkempia aikataulutietoja vierailuista seuraa syyslukukaudella!

IHANAA KESÄÄ KAIKILLE,

toivottelee koordinaattorinne (30.6.2024 saakka) Lotta

******

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. Langnet’s new coordinator is PhD, Title of Docent Anna Vatanen
 2. Langnet’s event calendar has been renewed
 3. News from Langnet’s theme groups
 4. Thank you to everyone who answered the Langnet-OPS survey!
 5. Save the date: Langnet on tour at Langnet universities

****

1. Langnet’s new coordinator is Anna Vatanen (PhD, title of docent)

Langnet’s executive team and the board of the The Linguistics Association of Finland have chosen Anna Vatanen, PhD, title of docent as Langnet’s new coordinator.

“It’s wonderful to be able to work in the role of coordinator for doctoral education in linguistics – both linguistics and doctoral education are close to my heart. I’m looking forward to future collaborations with members of the Langnet community!”, commented Vatanen.

PhD Lotta Aarikka, who has worked as Langnet’s coordinator from January 2022, will move to full-time post doctoral research duties from 1 July 2024.

“From the bottom of my heart, I want to thank my working partners, Langnet’s Heads Urpo Nikanne and Maija Hirvonen, and Langnet’s executive team for the past Langnet years. For me, the best thing about Langnet is its people: a warm thank you to all the doctoral researchers, supervisors and other researchers whom I have gotten to know and for whom I have worked as a coordinator,” says Aarikka.

Anna Vatanen will start the position on August 1, 2024.

NOTE! Langnet is on summer break during July! If necessary, you can contact the address langnetverkosto@gmail.com, from which we will reply from the beginning of August.

Please also note that messages on the langnet-kaikki@helsinki.fi list will not be moderated from 21 June to 31 July 2024. Members of the list can post to the list freely. Messages from outside the list senders will remain moderated. Instructions for joining the langnet-kakki list can be found on Langnet’s website.

2. Langnet’s event calendar has been renewed

Langnet’s event calendar was renewed: we now use a Google calendar, which you can view on Langnet’s website.

The owner of the calendar is Langnet’s Google account: langnetverkosto@gmail.com

You can add the calendar to your own Google calendar by clicking this link, or by adding the calendar to your Google calendar (instructions) or Outlook calendar (instructions).

Langnet’s coordinator adds events to the calendar based on event invitations and announcements received via the langnet-kaikki list. If you make a calendar invitation for your event, you can speed up the process by adding the address langnetverkosto@gmail.com as the recipient of your calendar invitation. In this way, the calendar invitation of your event is also immediately visible in the event calendar of the Langnet network.

3. News from Langnet’s theme groups

Are you a new doctoral researcher, post doc researcher or supervisor? Do you want to network for scientific discussion? Check out Langnet’s theme groups, join the mailing list and get involved. More information on the theme groups can be found below and on the Langnet-website.

****

Discourse theme group: From August 2024, Reeta Karjalainen (JYU) will join the group’s PhD students in charge. Welcome Reeta! At the same time, we thank Emilia for the past years! The writing workshops will continue again in the fall. Follow the notification on Langnet’s and the theme group’s email lists.

Language in a Changing Society theme group is on summer break until our next meeting on September 6th. At that time at least I will present my article manuscript for discussion, but there will be time for other presentations as will. All new and old group members are welcome to come meet and greet!

Grammar, Semantics and Typology theme group will continue activities after summer. In autumn we will likely continue writing workshops and possibly organize our own text seminar. Further information is announced later on the e-mail list, and additional details contact the group leader Satu (satu.keinanen@helsinki.fi).

Writing Systems theme group continues its monthly meetings in the autumn. Hybrid meetings in Helsinki/Zoom will be held on Thu 12 September at 2-4pm, Thu 26 September 2-4pm, Thu 14 November 2-5pm, and Thu 12 December 2-4pm. Among already agreed future topics are linguistic landscapes and digraphia. Our activities are always built on participants’ wishes so feel free to voice out yours! Read more on the theme group’s website or send a message to our coordinator Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi).

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication theme group: Mónica Sanchez Torres from Tampere University joins our group leader team on 1 August 2024. Information about upcoming events will be posted to our mailing list in the autumn.

Multimodality and Talk in (Inter)action theme group arranged a panel discussion on EMCA on 28 May. Our invited panellists were Pentti Haddington, Emily Hofstetter, Antti Kamunen, and Iuliia Avgustis. Thank you for participating! We will let you know about our future events via the MuMo mailing list.

Onomastics theme group will organize a two-part presentation workshop on Aug 7th and 15th in Helsinki. On the first day of the workshop, we will hear an introductory lecture, which discusses e.g. the structure of a scientific presentation and performance anxiety. On the second day, we will give our own presentations. In the workshop, there is an opportunity to practice a presentation for, for example, a future ICOS conference or other occasion.

4. Thank you to everyone who answered the Langnet-OPS survey!

In Langnet’s action plan 2024, there is an entry that deals with doctoral education cooperation in the field of language studies (Langnet-OPS). The entry was motivated by the fact that the general courses organized by university doctoral schools do not always meet the special needs of linguists.

The first step of the project was to figure out the needs of the Langnet community: that’s why we prepared a survey for doctoral researchers, supervisors and other researchers, which was open from 18 April to 17 May 2024. We received a total of 72 responses to the survey. Thanks to everyone who answered!

Next, we find out the current courses of the doctoral programs in the field of language studies, as well as the readiness and resources to offer new courses.

5. Save the date: Langnet on tour in the fall semester of 2024 at Langnet universities

Head of Langnet and the new coordinator will visit Langnet universities in the fall semester of 2024. The program of the visits includes a presentation of Langnet’s and the hosting university’s language research open to everyone. In addition, a discussion workshop will be held, where the results of the OPS-survey will be discussed and the implementation of OPS will be planned, especially from the point of view of the host university.

Timetable of the visits:

 • University of Oulu: August, Fri 30th 
 • University of Jyväskylä: September, Thu 26 11 a.m.–3 p.m. 
 • University of Helsinki: December, Mon & Tue 9th & 10th (Kaamosseminaari of the Helslang doctoral program)
 • University of Turku and Åbo Akademi: December, Thu 12th (Utuling day & SPREMI research seminar)
 • University of Eastern Finland: will be confirmed later
 • University of Tampere: will be confirmed later

Make a note of the dates and stay tuned – more detailed information about the visits will follow in the fall semester!

LOVELY SUMMER TO YOU ALL,

wishes your coordinator (until 30 June 2024) Lotta