Author Archives: Aino Liira

Terveisiä XLVII Kielitieteen päiviltä! / Langnet attended the XLVII Annual Conference on Linguistics

(in English below)

Langnet järjesti viime viikolla 5.5.2021 Kielitieteen päivien virtuaalikonferenssin yhteydessä esittelytilaisuuden, johon sisältyi myös vapaamuotoista keskustelua verkoston toiminnasta.

Teemaryhmät

Tapaamisen tarkoituksena oli jatkaa teemaryhmien vastuuhenkilöiden tapaamisessa aloitettua keskustelua teemaryhmätoiminnasta. Erillisiä ryhmiä on tällä hetkellä paljon ja monet niistä ovat pieniä ja epäaktiivisia. Teemaryhmätoiminnan keskeisin tavoite on tukea väitöskirjatutkimuksen edistymistä ja tutkijoiden keskinäistä verkostoitumista. Suuremmat ryhmät tarjoaisivat laajemman tutkimusaiheiden kirjon ja vastuu ryhmän aktiivisesta toiminnasta jakautuisi useamman jäsenen kesken. Pyysimme läsnäolijoita pohtimaan, toimivatko ryhmät nykyisellään vai olisiko joitakin ryhmiä tarpeen yhdistää.

Alustavaa kannatusta saivat mm. seuraavat ehdotukset:

 • Uusi ryhmä Kielioppi ja kielen teoria (Kielioppi, semantiikka ja typologia + Kielentutkimuksen metateoria)
 • Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa + Kielidiskurssit ja keskustelut monikielisissä konteksteissa

Näiden ryhmien vastuuhenkilöt keskustelevat mahdollisista yhdistämisistä ryhmien kesken.

Muita ehdotuksia mahdollisiksi uusiksi ryhmiksi:

 • Puhuttu kieli ja vuorovaikutus
 • Kirjoitettu kieli

Keskustelua ryhmien kokoonpanoista ja uusista vetäjätiimiläisistä saa mieluusti jatkaa kevään ja kesän aikana kaikissa Langnetin keskustelukanavissa. Vinkkejä ryhmien toimintaan löydät täältä.

Tarjoamme vastuuhenkilöille tai sellaisiksi aikoville mahdollisuuden uuteen Zoom-tapaamiseen kesäkuussa ennen juhannusta. Jos et ole vielä vastuuhenkilölistalla mutta haluaisit osallistua tapaamiseen, olethan yhteydessä koordinaattoriin kutsun saamiseksi.

Muu toiminta

Joitakin toiveita nousi esiin liittyen Langnetin kesäkouluun ja muuhun toimintaan:

 1. Tutkijan hyvinvointi. Erityisesti pandemia-aika on korostanut tarvetta keskustelulle (väitöskirja)tutkijoiden hyvinvoinnista. Samaan aihepiiriin liittyy myös mm. tutkijan ajanhallinta ja kirjoitusprosessin tukeminen. Nämä teemat ovat yleensä olleet jossain muodossa mukana kesäkoulussa ja muissa Langnetin tapahtumissa sisältökurssien ohella. Tätä hyväksi havaittua käytäntöä pyritään jatkamaan. Ehdotuksia saa mieluusti esittää!
 2. Näkökulmia väitöksen jälkeiseen uraan, erityisesti yliopiston ulkopuolelle työllistymiseen. Tätä teemaa pyritään nostamaan esiin aika ajoin. Esimerkiksi verkkosivujen Uratarinoita-palstalla julkaistaan myös yliopistomaailman ulkopuolelle työllistyneiden Langnet-alumnien tarinoita. Väitöskirjatutkijan puheenvuoro tästä aiheesta olisi erittäin tervetullut Näkökulma-palstalle!

Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille. Muita ehdotuksia tai palautetta? Ole yhteydessä koordinaattoriin tai väitöskirjatutkijoiden edustajaan!


As part of the XLVII Annual Conference on Linguistics, Langnet organised an informal meeting (in Finnish). Here is a summary of the discussion.

Thematic groups

The meeting was planned in order to continue the ongoing discussion about the thematic groups. Currently there are several small and inactive groups. The main goal of the groups is to support PhD candidates in their research and thesis writing and to offer a platform for networking. Larger groups would mean a wider range of topics, and the task of keeping the group active would be shared more evenly. The meeting was open to any interested conference-goers. The participants were asked to discuss whether the current groups are functional or if some groups could be combined.

Suggestions for new groups (the current group leaders are discussing the merging of these groups):

 • Grammar, semantics and typology + Metatheory of Linguistics
 • Language in a changing society + Kielidiskurssit ja keskustelut monikielisissä konteksteissa [Discourses and conversations in multilingual settings]

Other suggestions for consideration:

 • A group on spoken language and interaction
 • A group on written language

We encourage all Langnet members to continue the discussion over the spring and summer. There will be a new meeting for group leaders in June. If you’re still considering to volunteer as a group leader, please contact the coordinator for details and to get the invitation!

 Other activities

Other suggestions regarding the Summer School and other Langnet activities that came up during the meeting:

 1. PhD candidates’ well-being. The global pandemic has increased the need for discussion on how the well-being of researchers can be supported. Questions of time and project management and the processes of writing are also related. These themes have previously been featured in the Summer School and we aim to continue the good practice. Ideas are always welcome.
 2. Career paths, especially outside the academia. This theme is visible, for instance, in our career stories features (so far only in Finnish). We would gladly welcome a PhD candidate’s point of view on this theme that could be published on Langnet’s website (Näkökulma / Point of View)!

Thanks to all who participated in the meeting and the discussion. Further ideas, questions and comments are welcome, please contact the coordinator or the PhD candidates’ representative!

Langnetin kesäkoulu 24.–25.8.2021 / Langnet Summer School 24–25 August 2021

Kesäkoulun päivämäärät ovat varmistuneet: Langnetin kesäkoulu järjestetään 24.–25.8.2021. Koronapandemian pitkittymisen vuoksi kesäkoulu järjestetään tälläkin kertaa etäyhteyksin. Tarkempia tietoja kesäkoulusta ja ohjelmasta päivitetään tapahtumakalenteriin kevään aikana, mutta merkitkää päivämäärä jo nyt ylös kalentereihinne!

***
Save the date! Langnet Summer School will take place online, 24 – 25 August 2021. More information will follow, see the calendar entry for updates.

Kooste teemaryhmien tapaamisesta 23.3. / Notes from the meeting of the thematic groups, 23 March

(in English below)

Langnet järjesti etätapaamisen teemaryhmien vastuuhenkilöille tiistaina 23.3.2021. Tapaamisessa keskusteltiin teemaryhmien tämänhetkisestä tilanteesta sekä viimeaikaisesta toiminnasta. Paikalla oli edustajia seitsemästä teemaryhmästä, ml. perusteilla oleva Kirjallisuus ja kieli -ryhmä.

Etsitään uusia vastuuhenkilöitä!

Useassa ryhmässä on se tilanne, että aiemmat vastuuhenkilöt ovat väitelleet tai eivät muista syistä voi enää jatkaa tehtävässään. Langnet muistuttaa, että ryhmien aktiivisuus riippuu kaikista jäsenistä! Vastuuhenkilönä voi toimia kuka tahansa Langnetin väitöskirjatutkija. Vastuuhenkilöiden tulisi ensisijaisesti itse etsiä tilalleen jatkaja. Tarvittaessa ryhmiä voidaan lakkauttaa tai yhdistää.

Keskusteltiin teemaryhmien toiminnasta koronapandemian aikana sekä ideoista toiminnan kehittämiseksi:

 • Muutamat ryhmät ovat jatkaneet aktiivista tapahtumien järjestämistä etäyhteyksin. Kokemukset etätapahtumista ovat olleet myönteisiä: osallistujia on ollut runsaasti, sillä osallistuminen vaatii vähemmän aikaa ja vaivaa kuin paikan päälle matkustaminen.
 • Ryhmien käyttämiä toimintamuotoja ovat olleet esimerkiksi tekstityöpajat (tekstiseminaarit) ja datasessiot. Lisäksi tykätty etätoimintamuoto on ollut kirjoitusretriitti, jossa asetetaan päivälle tavoitteet ja työskennellään ennalta sovitun mittaisissa pätkissä. Päivän lopuksi käydään läpi tavoitteiden saavuttaminen. Yhteisöllisyyttä on rakennettu myös esim. pikkujouluilla.
 • Kysyttiin kokemuksia ohjaajien ja muiden väitelleiden tutkijoiden osallistumisesta ryhmien toimintaan. Tämä vaihtelee ryhmäkohtaisesti. Joissain ryhmissä myös muut kuin väitöskirjatutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti tuomalla tekstejä tai esitelmöimällä, tämän on koettu rakentavan yhteisöllisyyttä.

Keskusteltiin lyhyesti tulevista tapahtumista:

 • Langnet tavattavissa Kielitieteen päivillä 5.-7.5.2021. Langnet esittäytyy, teemaryhmät voivat valmistella omat esittelynsä (5 min ja/tai 2-3 PP-diaa). Lisäksi avoin keskustelu teemaryhmien tulevaisuudesta. Tilaisuudessa voidaan yhdistää/lakkauttaa/aloittaa ryhmiä tarpeen mukaan.
 • Langnet järjestää virtuaalisen kesäkoulun elokuussa viikolla 34. Teemaryhmien toivotaan osallistuvan kesäkoulun sisällön suunnitteluun.
 • Muitakin tapahtumia on suunnitteilla, pysy kuulolla!

***

Langnet organised a virtual meeting for the leaders of the thematic groups on Tuesday 23 March 2021. This is a summary of the main points discussed. Representatives of seven groups participated in the meeting, including the new Literature and Language group (to be founded this spring).

New group leaders needed!

Many of the groups are currently looking for new leaders. Langnet would like to remind that all group members are responsible for keeping the group active and running. Any Langnet PhD candidate may volunteer for leadership. Ideally, the leaders who wish to stand down should find volunteers to take up the position. Groups may be combined or discontinued as needed.

Group activities during the past year, ideas how to further develop the thematic groups:

 • Some groups have organized virtual seminars or other activities, which have been successful: attending virtual events takes less time and effort than travelling so the seminars have had a large number of participants.
 • The types of activities have included e.g. text workshops/seminars, data sessions, writing workshops (retreats), and social events.
 • We discussed how supervisors and other PhDs have contributed to the thematic groups. This appears to vary between groups. In some groups, researchers of all career stages have participated in seminars by bringing drafts or giving presentations. This has been a positive experience for all group members.

Future events:

 • Langnet will participate in Kielitieteen päivät (the Annual Finnish Conference of Linguistics), 5 to 7 May, 2021, online. Brief presentations and open discussion on the thematic groups. Suggestions for new groups / merging of existing groups are welcome.
 • Langnet Summer School 2021: two-day online event during the week of August 23. Ideas for courses and speakers will be collected from group leaders.
 • There are also other plans underway, stay tuned!