Elämänkulku, työelämä ja koulutus -teemaryhmän tutkimusetiikka seminaari

20.10.2016 Elämänkulku, työelämä ja koulutus -teemaryhmän tutkimusetiikka seminaari

(sovitettavissa tapauskohtaisesti myös osaksi opintojaksoa “2015214 Kulttuurien ja kielten kohtaamisten tutkijaseminaari”)

SCE-tohtoriohjelman puitteissa toimiva Elämänkulku, työelämä ja koulutus -teemaryhmä (LIWE) kutsuu teidät torstaina 20.10.2016 klo 12-18 (Joensuussa sali AU 102, Kuopiossa SN 101) pidettävään tutkijaseminaariin keskustelemaan tutkimuseettisistä kysymyksistä.

Seminaarin alustajana toimii sosiaalipsykologian professori Vilma Hänninen, joka on myös yliopistomme tutkimuseettisen toimikunnan jäsen. Vilma tarkastelee tutkimuseettisiä kysymyksiä yleensä tutkimuksen teossa, erityisesti laadullisessa tutkimuksessa, ja lisäksi hän valottaa niitä prosesseja, joita liittyy tutkimuseettisten lausuntojen hakemiseen. Seminaarissa on myös tilaa LIWE -teemaryhmän jatko-opiskelijoiden alustuksille, joissa toivotaan käsiteltävän kysymystä “mitä tutkimusetiikka merkitsee minun tutkimuksessani?”.

Seminaariin ilmoittaudutaan WebOodissa (kurssikoodi 2015215) 3.10 mennessä. Teemaryhmällä on myös oma Moodle-ympäristö, johon LIWE -teemaryhmän jatko-opiskelijat voivat jättää paperinsa (max. 15 sivua) seminaaria varten 10.10.2016 mennessä. Moodlen avaimen voi pyytää Maija Korhoselta (maija.korhonen@uef.fi) tai Mari Käyhköltä (mari.kayhko@uef.fi).

Vilma Hännisen alustus keskusteluineen on klo 12.15-15. Tämän jälkeen käsitellään jatko-opiskelijoiden alustuksia. Tarkempi seminaariohjelma julkaistaan Moodlessa lähempänä ajankohtaa. Pyrimme maksamaan jatko-opiskelijoille Kuopio-Joensuu-Kuopio matkat bussimaksun mukaan.

Lisätietoja LIWE:stä ja teemaryhmän tulevista seminaareista antaa professori Hannu Räty (hannu.raty@uef.fi).