HESLANGIN ja Langnetin Kaamosseminaari 13.-14.12.

Date/Time
Date(s) - 13/12/2018 - 14/12/2018
0.00

Location
Helsingin yliopisto, Metsätalo

Categories No Categories


in English below

Ohjelma / Program

Osallistumiskutsu
Kaamosseminaari

Kielentutkimuksen väitöskirjatutkijoille (ja ohjaajille)
13.-14.12.2018 Helsingin yliopistolla

Helsingin yliopiston kieliaineiden tohtoriohjelma HELSLANG ja Langnet järjestävät Kaamosseminaarin kielentutkimuksen väitöskirjatutkijoille 13.-14. joulukuuta 2018 (torstai ja perjantai). Seminaariin kutsutaan väitöskirjatutkijoita suomalaisista yliopistoista sekä Tukholmasta ja Zürichistä. Menikö ilmoittautumien ohi, mutta haluaisit mukaan? Ota yhteys Langnetin koordinaattoriin, ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

Kuvaus
Kaamosseminaarin tavoite on olla sopivan rento seminaari, jossa jatko-opiskelijat voivat saada työlleen mahdollisimman hyödyllistä palautetta. Jokainen osallistuja valitsee jonkin tekstin (esim. artikkelikäsikirjoitus tai väitöskirjan luku, 15-25 sivua), jonka muut ryhmään tulevat saavat luettavakseen muutamaa viikkoa ennen seminaaria.  Ilmoittautumislomakkeen perusteella opiskelijat jaetaan 5-7 hengen ryhmiin, joissa yhdistävänä tekijänä on teema, näkökulma tai metodi. Tällaiseen ryhmään voi sisältyä myös Langnetin teemaryhmäläisiä (jolloin kyseessä on Langnetin teemaryhmän tekstiseminaari, jonka osallistujien matkakulut voidaan kattaa teemaryhmien budjeteista). Jokaista tekstiä kommentoi kaksi kommentaattoria (väitöskirjatutkija ja ohjaaja tai post doc). Jokaiselle tekstille on varattu aikaa yksi tunti, jonka aikana väitöskirjatutkija lyhyesti esittelee aiheensa, kommentoijat esittävät kommenttinsa ja lopuksi keskustellaan yhdessä. Seminaarin järjestäjät valitsevat kommentaattorit seminaariin osallistuvista väitöskirjatutkijoista ja ohjaajista sekä muista Helsingissä toimivista tutkijoista. Tavoite on, että jokaisen tekstin kommentoijat tulisivat oman yliopiston ulkopuolelta.

Rahoitus
Seminaarin yleiskuluista vastaa HELSLANG. Langnetin teemaryhmiin kuuluvat väitöskirjatutkijat voivat hakea rahoitusta omalta teemaryhmältään. Teemaryhmien mahdollisuus rahoittaa Kaamosseminaarin matkakuluja vaihtelee riippuen ryhmän muusta toiminnasta. Katso tästä teemaryhmien yhteystiedot ja liittymisohjeet, https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/ryhmien-tiedot/ .

Kutsu
Seminaariin kutsutaan osallistumaan kaikkia Suomessa toimivia kielentutkijoita. Väitöskirjatutkijoita pyydetään täyttämään ilmoittautumislomake tässä. Ohjaajia ja post doceja rohkaistaan myös osallistumaan ja täyttämään lomake tässä. Huom! Kaikkia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 15.9.2018.

Päivämäärät
– Seminaari: 13.-14.12.2018– Ilmoittautuminen: viimeistään15.9.2018
– Ryhmäjaot ja kommentoijat tiedossa: 15.11.2018
– Tekstit luettavaksi kommentoijille: 30.11.2018

****

Call for Participation

Nordic Night Seminar

for linguistics PhD students (and supervisors)
13-14 December 2018
University of Helsinki

The Doctoral Program for Language Studies at the University of Helsinki (HELSLANG) and Langnet organize the Nordic Night Seminar for PhD students of linguistics, taking place on 13-14 December 2018 (Thu-Fri). The seminar is open to PhD students from Finnish universities, the University of Stockholm, and the University of Zurich. Did you miss the deadline?  You still may have a chance to participate, just ask the Langnet coordinator, ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

Description
The Nordic Night Seminar aims at maximal feedback for the PhD students, without being overly formal or burdening, and allowing for informal encounters. Each participant selects a text they’re working on (i.e. article manuscript or thesis chapter, 15-25 pages), which will be sent to everybody a few weeks before the seminar. Based on sign up form information, the students are divided into small groups of 5-7 according to the topics/approaches/ methods employed. A seminar group can have participants from a Langnet theme group (when this can be considered as a Langnet theme group text seminar, and travels costs can be funded from theme groups’ budgets).  Every text is assigned two commentators, one junior (PhD student) and one senior (supervisor, post doc), who read it and prepare comments. Every student is allocated one hour: short introduction by the author, comments by the commentators, general discussion in the group. The commentators are selected among the participating students and supervisors, as well as further scholars present in Helsinki, with the aim of having people from other than the home institution to comment on each other’s work.

Funding
At the seminar, coffee and snacks will be provided by HELSLANG. Langnet PhD students (in some cases supervisors and post docs, too) may be able to get  travel funding from the Langnet theme groups, https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/ryhmien-tiedot/ .  – Theme groups may or may not have funds available for Nordic Night Seminar; this depends on their other events and activities.

Call
All linguists working in Finland are invited to participate at the seminar. PhD students are asked to sign up here. Supervisors and post docs are strongly encouraged to participate as well (as commentators), and are asked to sign up here. Please note! Deadline for all registrations is September 15, 2018.

Dates
– Seminar: December 13-14, 2018
– Registration: September 15, 2018
– Info about the groups and commentators available: November 15, 2018
– Texts ready for commentators: November 30, 2018