Langnet-kesäkoulu 2023: kielifilosofia, tutkimushistoria & teemaryhmien seminaarit

When

21/08/2023 - 22/08/2023    
10.00 - 16.00

Where

Åbo Akademi
Tehtaankatu 2, Turku

Langnet’s summer school 2023 will take place at Åbo Akademi from 21 to 22 August. The program on Monday 21st Aug will be organized in Finnish, but part of the theme group seminars on 22nd Aug  are multilingual (more information below). Registration for the summer school has closed on June 30, but you can also participate without registering (please contact the leader of the theme group you wish to participate).

Langnetin kesäkoulu 2023 järjestetään hybridinä Åbo Akademilla (Aurum, Argentum) sekä Zoomissa (linkki). Kesäkoulun ilmoittautuminen on sulkeutunut perjantaina 30.6.2023, mutta ohjelmaan voi osallistua myös ilman ilmoittautumista.

Ennakkotehtävät toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään to 3.8. ja ne tulee palauttaa pe 11.8. mennessä. Ilmoittautuneet, jotka ovat tehneet ennakkotehtävät ja osallistuneet kesäkouluun, saavat Langnetin kordinaattorilta syyskuussa osallistujatodistuksen, jossa on opintopistesuositus (1 op). Osallistua (ilman opintopistesuositusta) voi myös ilman ilmoittautumista.

MAANANTAI 21.8.2023

Paikka: Aurum (Henrikinkatu 2, 20500 Turku), luentosali Argentum
Zoom: linkki

Mitä kieli on? Millainen on väitöskirjatutkijan oma käsitys kielestä? Millaisia ennakko-oletuksia kielitieteelliseen tutkimukseen sisältyy? Mitä kielitiede tutkii? Mikä on terminologian merkitys kielentutkimuksessa?

klo 10.00–10.55 Mitä kielioppi on? (Krista Teeri, TY: esitys pdf-tiedostona)
klo 10.55–11.50 Kielitaju tutkijan työvälineenä ja tutkimuskohteena (Markus Hamunen, HY: esitys pdf-tiedostona ja Karita Suomalainen, ÅA)
klo 11.50–12.05 Tauko
klo 12.05–13.00 Mikä on normi? (Aleksi Mäkilähde, HY)

Klo 13 Lounastauko

Mistä kielitiede on tullut? Miksi ja miten kielitiede on haarautunut? Miten tutkimuksen historia vaikuttaa sen nykyisyyteen? Miksi tutkimushistorian ymmärtäminen on tärkeää ja merkityksellistä?

klo 14.00–14.55 Miksi tutkimushistoriasta pitäisi olla kiinnostunut? (Lotta Aarikka, ISY: esitys pdf-tiedostona)
klo 14.55–15.50 Episteeminen siirto: luonnontieteen käsitteet, mallit ja metaforat 1800-luvun kielitieteessä (Carita Klippi, TaY:esitys pdf-tiedostona)
klo 15.50–16.05 Tauko
klo 16.05–17.00 Kielitieteen ja kielten tutkimuksen haarautuminen 1900-luvun Suomessa (Fred Karlsson, HY: esitys pdf-tiedostona)

ILTAOHJEMA (klo 18.20)

Arkeologi Liisa Seppänen tulee esittelemään meille Pyhän Hengen kappelia, sen syntytarinaa sekä kappeliin haudattujen jäänteiden historiaa. Opastus alkaa klo 18.30 Casagrandentalossa (Linnankatu 3) sijaitsevassa kappelissa, jonka edustalla tapaamme 18.20.

Jos olet tulossa, ilmoitathan siitä etukäteen Lotalle (lotta.aarikka@abo.fi)!

TIISTAI 22.8.2023

Teemaryhmien seminaarit / Theme group seminars

Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit / Historical Linguistics, Languages, Texts and Documents 

Paikka/place: (Arken, Saussure M 128) & Zoom

Kirjoitus-/tutkimustyöpaja paikan päällä Turussa tai etänä Zoomissa klo 9–15. Työpajassa jokainen työstää omaa projektiaan 45 minuutin pätkissä, joiden välissä pidetään yhteiset tauot. Työpajan alussa jokainen asettaa tavoitteen työskentelylleen ja päivän lopuksi käydään yhdessä läpi, miten tavoitteet on saavutettu.

A writing and research workshop on-site in Turku or remotely on Zoom from 9am to 3pm. During the workshop everyone will work independently on their own project in 45 minute intervals with joint breaks in between. At the beginning we will set our goals for the day and at the end we will go over together how those goals were achieved.

Kielioppi, semantiikka ja typologia / Grammar, semantics and typology

Paikka/place: (Arken, Voltaire M127) & Zoom

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmä järjestää tekstiseminaarin Åbo Akademissa ja Zoomissa, arviolta klo 9–15/16. Tervetuloa esittelemään omaa tutkimustasi esitelmällä tai tekstillä sekä kuuntelemaan ja kommentoimaan muiden töitä! Esitelmien kesto on 20 minuuttia ja keskustelulle varataan 10 minuuttia. Tekstien suositeltava pituus on 10–20 sivua. Seminaarin tavoitteena on tarjota vertaistukea, rakentavaa palautetta ja hyviä keskusteluja. Ohjeet tekstien jättämisestä ja aikataulusta lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

Theme group Grammar, semantics and typology will organize a text seminar at Åbo Akademi and on Zoom, approximately from 9 AM to 15/16 PM. You are welcome to participate with a presentation or text as well as commenting on others’ works. The length of presentations is 20 minutes, with 10 minutes for discussion. The texts are recommended to be 10–20 pages. The goal of the seminar is to offer peer support, constructive feedback, and interesting conversations. Instructions for text submissions and schedules will be sent to the participants later.

Kirjoitusjärjestelmät / Writing systems

Paikka/place: Zoom

Teemaryhmä järjestää etänä Zoomissa tekstiseminaarin alustavasti klo 10–14. Seminaarissa voit esitellä omaa tutkimustasi tekstillä, esitelmällä tai muussa haluamassasi muodossa. Tekstin sopiva pituus on enintään 20 sivua. Esitelmille ja muille keskusteluille varaamme 30–60 minuuttia aiheesta riippuen. Olet tervetullut osallistumaan seminaariin myös ilman omaa tekstiä tai esitystä, kommentoimaan ja keskustelemaan. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

The theme group organizes an online seminar on Zoom at 10–14. Join us to present your research with a text, presentation or other format of your choice. The text should be up to 20 pages long, and we can reserve 30–60 minutes for presentations and other discussions depending on the topic. You are also welcome to attend without a presentation of your own, to comment and discuss others’ research. Detailed programme and instructions will be sent to registered participants later.

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa / Multimodality and talk in (inter)action

PERUTTU / CANCELLED