*PERUTTU* Langnet-seminaari: Quantitative approaches towards linguistic variation: data and methods

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 03/04/2020
0.00

Location
Turun yliopisto

Categories No Categories


Ilmoittaudu seminaariin määrällisistä menetelmistä!
Register to a seminar on quantitative methods!

Mitä: Quantitative approaches towards linguistic variation: data and methods -seminaari
Milloin: perjantaina 3.4.2020
Missä: Turun yliopistossa
Kuka: Kutsuttuna puhujana professori Douglas Biber (Northern Arizona University)
Kenelle: Langnetin jatko-opiskelijoille ja ohjaajille
DL: 21.2.2020 (ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/…/ae3a07ee-28af-4aba-bb99-…

Turun yliopiston kieliaineiden tohtoriohjelma Utuling ja Langnetin korpuslingvistiikka ja tilastomenetelmät -teemaryhmä järjestävät kaikille kieliaineiden jatko-opiskelijoille suunnatun seminaarin määrällisistä menetelmistä ja niissä käytettävistä aineistoista. Seminaarin kutsuttuna puhujana on yksi korpuskielitieteen ja kielen vaihtelua käsittelevän määrällisen kielentutkimuksen tunnetuimmista tutkijoista, professori Douglas Biber. Seminaari pidetään Turussa perjantaina 3.4.2020. Lisäksi halukkaat voivat osallistua myös osana Turun yliopiston opetusta torstaina 2.4.2020 (n. klo 10–15) järjestettävään työpajaan. Työpajassa käsitellään professori Biberin kanssa muun muassa tekstinlouhintaa ja automaattisia tekstinluokittelun menetelmiä. Työkieli molempina päivinä on englanti.

Perjantain seminaarin työmuotoina ovat professori Biberin luento kielellisen vaihtelun määrällisestä tutkimuksesta (aihe tarkentuu myöhemmin) sekä jatko-opiskelijoiden pitämät esitelmät. Seminaarin teeman mukaisesti näiden esitelmien aiheeksi sopivat monenlaiset määrällisiä menetelmiä kielen vaihtelun tutkimukseen soveltavat lähestymistavat tutkittavaan kieleen tai kielitieteen eri aloihin katsomatta. Vaihtelu tulee tässä kontekstissa ymmärtää laajasti; se voi olla esimerkiksi rekisterien, tekstilajien tai eri kielten välistä – tai vaikkapa ajallista, alueellista, kielenoppimisen, kielikontaktitilanteiden tai kääntämisen kautta määrittyvää vaihtelua. Soveltuvia aiheita ovat esimerkiksi:
– tutkimuksessa käytettävän aineiston esittelyt ja soveltuvien menetelmien pohdinta
– tutkimuksessa käytettävän aineiston ja menetelmien esittely ja niiden tarjoamien tulosten luonteen pohdinta
– määrällisen analyysin alustavien tulosten esittely

Esitelmien pituus on 15 minuuttia, mitä seuraa 15 minuutin keskustelu ja kommentointi. Aikataulun vuoksi seminaarin ohjelmaan mahtuu rajallinen määrä esitelmiä. Jatko-opiskelijat, jotka haluavat osallistua seminaariin pitämällä oman esitelmän ja saada palautetta tutkimuksestaan, hakevat seminaariin täyttämällä ilmoittautumislomakkeen (linkki viestin alussa) ja liittämällä siihen lyhyen englanninkielisen abstraktin (50-100 sanaa) esitelmän aiheesta. Mikäli esitelmäehdotuksia on enemmän kuin aikataulu sallii, valitsemme esitelmänpitäjät näiden hakemusten pohjalta. Esitelmän pitävät jatko-opiskelijat ja seminaariin osallistuvat Langnetin ohjaajat, joiden tehtävänä on kommentoida ja antaa palautetta, voivat hakea matka-avustusta matka- ja mahdollisiin majoituskuluihin. Pyydämme näitä henkilöitä liittämään osaksi ilmoittautumista myös arvion todellisista matka- ja majoituskuluistaan. Jatko-opiskelijoiden osalta tuen saaminen edellyttää omaa esitelmää seminaarissa ja ohjaajien osa!
lta sitoutumista seminaariesitelmien kommentointiin.

Tilaisuus on avoin kaikille Langnetin jatko-opiskelijoille ja ohjaajille, mutta järjestelyjen helpottamiseksi toivomme kaikkien täyttävän ilmoittautumislomakkeen 21.2.2020 mennessä.

Kysymykset Veronika Laippalalle, mavela@utu.fi

*****************************

(***Ks. yläpuolella suomeksi***)
What: Quantitative approaches towards linguistic variation: data and methods seminar
When: Friday, April 3, 2020
Where: at the University of Turku
Who: Invited speaker is professor Douglas Biber (Northern Arizona University)
For Whom: Graduate students and supervisors of the Langnet network
DL: February 21, 2020 (registration: https://link.webropolsurveys.com/…/ae3a07ee-28af-4aba-bb99-…

The University of Turku doctoral programme Utuling together with Langnet Corpus Linguistics and Statistical Methods group organize a seminar on quantitative methods and the related data. The seminar is open to all graduate students of the Langnet network. The invited speaker, professor Douglas Biber, is one of the most widely known corpus linguists in the world, and a pioneer in the quantitative approaches towards linguistic variation. The seminar will take place in Turku on Friday, April 3, 2020. Those interested can also take the opportunity to participate in a workshop that is organized with professor Biber the previous day (Thu, April 2) as part of the University of Turku curriculum. The topics of the workshop include e.g. text mining and automatic text classifcation. The working language of both events is English.

The Friday seminar will consist of a lecture by professor Biber on the study of quantitative underpinnings of linguistic variation, and of presentations given by participating graduate students. Following the theme of the seminar, suitable topics for presentations include applications of quantitative methods towards linguistic variation, irrespective of the field of linguistics and the studied language. The theme ‘variation’ is understood broadly and inclusively: it comprises – but is not limited to – variation related to register, genre, or different languages; it can be diachronic or geographical in nature; or it can be related to language learning, language contacts, or translation. Suitable approaches include:
– data showcasing and brainstorming suitable methodological tools;
– data and methods showcasing and discussion on the nature of the results to-be-obtained;
– presenting preliminary results

Each presentation will be allotted 15 minutes, followed by a 15-minute discussion and commenting. Due to the tight schedule, only a limited number of presentations can be included in the program. Those graduate students, who wish to participate in the seminar by giving a presentation, and to receive feedback, should apply by filling the registration (see link above) and enclosing a short abstract in English (50–100 words), introducing the topic of the presentation. Should it be necessary, we use these abstracts to select the presenting participants. Graduate students and interested Langnet supervisors, can apply financial support for their travel costs and potential accommodation. In that case, please include also an estimate of your expenses as part of the registration. For graduate students, these funds are reserved to those presenting their work, and for supervisors to those who commit to commenting the presentations.

The event is open to all members of the Langnet network, but we kindly ask everyone to fill in the registration by February 21, 2020.

Douglas Biber
A Regents’ Professor in the Applied Linguistics Program at Northern Arizona University, Douglas Biber received his Ph.D. in Linguistics from the University of Southern California in 1984 and was awarded an Honorary Ph.D. from the University of Uppsala in 2000. Biber has published 11 authored and co-authored books, with Cambridge University Press, Oxford University Press, Longman, and John Benjamins. In addition, he has published 5 edited books and monographs, and over 150 journal articles and book chapters. These studies have addressed a wide range of issues in corpus linguistics, English grammar, and register variation (in English and cross-linguistic; synchronic and diachronic).

Selected Publications
Biber, D. 1988. Variation across speech and writing. Cambridge: Cambridge University Press.
Biber, D. 1995. Dimensions of register variation: A cross-linguistic comparison. Cambridge: Cambridge University Press.
Biber, D. 2006. University language: A corpus-based study of spoken and written registers. Amsterdam: John Benjamins.
Biber, D., and J. Egbert. 2018. Register variation online. Cambridge: Cambridge University Press.
Biber, D., and S. Conrad. 2019. Register, genre, and style [2nd edition]. Cambridge: Cambridge University Press

Questions to Veronika Laippala, mavela@utu.fi