Langnetin kesäkoulu 2022: kielentutkimuksen etiikka

When

15/08/2022 - 17/08/2022    
10.00 - 17.00

Where

Åbo Akademi / Arken
Fabriksgatan 2, Åbo

Kesäkoulun kirjallisuus- ja linkkilista / Summer school literature and link list

OHJELMA

Päivä 1: 15.8.2022

Kesäkoulun ensimmäisenä päivänä keskusteleva luento-opetus keskittyy tutkimuksen suunnitteluun ja kysymyksenasetteluun liittyviin eettisiin näkökulmiin sekä aineistoon liittyviin kysymyksiin. Aineistoihin liittyvä opetus järjestetään rinnakkaissessioina niin, että väitöskirjatutkijat ja muut osallistujat voivat valita oman tutkimuksensa näkökulmasta mielekkäimmän session. Ohjelmaa täydentää kesäkoulun konseptiin kuuluva yleisölle avoin paneelikeskustelu, joka pyrkii rakentamaan vuoropuhelua kielentutkijoiden ja ympäröivän yhteiskunnan välille.

klo 10–11 Tervetuloa: Langnetin toiminnan esittely ja tervetuliaissanat; Urpo Nikanne, Lotta Aarikka & Langnetin teemaryhmien vetäjät (Helikon A202/A203 & Zoom)

klo 11–12 Kielitieteen etiikka – hyvä tutkimus murroksessa, Reetta Konstenius (Helikon A202/A203 & Zoom)

klo 12 Lounastauko (lounas omakustanteinen)

klo 13–14  Eettisiä näkökulmia tutkimuksen suunnitteluun ja kysymyksenasetteluun (Heini Lehtosen diat), Heini Lehtonen, Anne Mäntynen & Jenny Paananen (Helikon A202/A203 & Zoom)

klo 14–15 Kielipankin aineistot, aineiston arkistointi ja avoin tiede, Mietta Lennes (Kielipankki) (Helikon A202/A203 & Zoom)

klo 15–15.30 Tauko

klo 15.30–17.30 Rinnakkaissessiot: tutkimusaineiston kerääminen ja käsittely

klo 18 Paneelikeskustelu: Millainen on eettinen kielentutkija? (Helikon A202/A203 & Zoom)

Keskustelijoina: Heini Lehtonen, Anne Mäntynen, Meeria Vesala & Leena Maria Heikkola, moderointi Lotta Aarikka.

Päivä 2: 16.8.2022

Kesäkoulun toisena päivänä keskusteleva luento-opetus keskittyy tutkimusaineiston analyysiin liittyviin eettisiin näkökulmiin sekä tutkimuksen tulosten raportointiin liittyviin kysymyksiin. Päivän päätteeksi järjestetään omakustanteinen kesäkouluillallinen, jossa osallistujat voivat tutustua toisiinsa vapaamuotoisemmin.

klo 10–12 Tutkimusaineiston eettinen analyysi ja raportointi, Hanna-Mari Pienimäki (Helikon A202/A203 & Zoom)

klo 12 Lounastauko (lounas omakustanteinen)

klo 13–15 Rinnakkaissessiot: tutkimuksen kirjoittaminen ja tulosten esittäminen

klo 15 Welcome to Langnet (in English); Urpo Nikanne, Lotta Aarikka & theme group leaders (Helikon A202/A203 & Zoom)

klo 18 Omakustanteinen illallinen ravintola Rosterissa (erillinen ilmoittautuminen heinä-elokuussa) / Summer School Dinner at Roster (enrollment for the dinner will open in july)

Päivä 3: 17.8.2022

Teemaryhmien itse organisoimat aineisto- ja tekstiseminaarit ovat Langnetin ydintoimintaa ja palautteiden perusteella erittäin onnistunut tapa edistää väitöskirjojen valmistumista. Seminaaripäiviä järjestetään ympäri vuoden eri paikkakunnilla sekä etänä teemaryhmien omien painopisteiden mukaan. Langnetin kesäkoulussa 2022 neljä teemaryhmää järjestävät omaa toimintaa:

Kirjallisuus ja kieli / Literature and Language, klo 09.00-15.00 (Humboldt L103) 

Teemaryhmän seminaarin aiheena on tänä kesänä runous sen kaikissa muodoissaan.

Seminaaripäivä alkaa katsauksella teemaryhmän ideaan ja toimintaan, jota seuraa osallistujen esittelykierros. Pääpuheen runouden tutkimisesta pitää FT Elina Siltanen aiheenaan “Reading for Emotion in Recent American Experimental Poetry”. Puhetta seuraa kommentti- ja kysymysosio, jossa keskustelemme esitelmän aiheesta yhdessä. Aamupäivän jälkimmäisessä osiossa analysoimme lisäksi yhden etukäteen valitun runon interaktiiviseen tapaan, eli keskustelemalla tekstistä teemaryhmän jäsenten kesken. Lounaan jälkeen kokoonnumme tilaan vielä osallistujien esitysten äärelle: iltapäivän puheet ovat 10 minuutin mittaisia esitelmiä runoudesta (mistä tahansa aiheesta), joiden jälkeen on aina 10 min keskustelua. Esitelmän pitämiseen riittää, että väitöskirjatutkija on perehtynyt käsiteltävään runoon ja sen kontekstiin (akateeminen analyysi), eli osallistujien ei tarvitse tehdä itse väitöskirjaansa juuri runouden alalta. Toivomme näin saavamme mahdollisimman monen tulemaan mukaan seminaaripäivään esityksen kanssa. Osallistua voi haluamallaan kielellä ja runo voi olla miltä aikakaudelta tahansa. Runoutta tutkitaan tänä päivänä valitettavan vähän verrattuna esim. kertomakirjallisuuteen, joten tässäpä kaikille hieno mahdollisuus pysähtyä hetkeksi runouden äärelle.

Alustava ohjelma:

9.15-9.45 Avaussanat ja esittäytyminen
10.00-10.45 Pääpuhe runouden tutkimuksesta, FT Elina Siltanen: “Reading for Emotion in Recent American Experimental Poetry”
10.45-11.45 Runoista keskustelua, analyysia ja tulkintaa
11.45-13.00 – Lounas –
13.00-15.00 Osallistujien esitelmiä runoudesta
15.00 Kunnes taas kohdataan kahvit

Literature and Language Theme Group seminar will be organized on Wednesday 17 August from 9:00am to 3:00pm in room Humboldt L103 in connection with Langnet Summer School at Åbo Akademi. The Theme Group Seminar topic this summer is poetry in all of its forms.

The seminar begins with a brief info about the idea and activities of the theme group and is followed by a round of participant introductions. The keynote lecture is delivered by Ph.D. Elina Siltanen whose topic is “Reading for Emotion in Recent American Experimental Poetry”. The keynote speech is followed by a Q & A session, where we discuss the topic further. In the latter part of the morning, we will analyze a poem together in an interactive way (poem to be distributed to participants early August). After the lunch break, we get together again to listen to short presentations by participants discussing poetry (from any point of view). Each 10-minute presentation is followed by a 10-minute discussion. To present, the only requirement is that the presenter focuses their analysis on a poem and its context (conducts a literary analysis). In other words: presenters do not need to be writing their PhD dissertation on poetry. Anyone with a genuine interest in poetry is encouraged to join the seminar with a presentation. You may select a poem from any language and era. Today, poetry does not always get the limelight it deserves (think of novels stealing the show), which is why this seminar is an excellent opportunity for us all to re-discover the joy of reading and analyzing poems.

Preliminary program:

9.15-9.45 Opening and introductions
10.00-10.45 Keynote on researching poetry, Ph.D. Elina Siltanen: “Reading for Emotion in Recent American Experimental Poetry”
10.45-11.45 Poetry discussion, analysis and interpretation
11.45-13.00 – Lunch –
13.00-15.00 Participant presentations on poetry
15.00 ‘Til we see you again coffee

Kielioppi, semantiikka ja typologia / Grammar, Semantics and Typology klo 10.00-16.00 (Voltaire M127)

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmä järjestää tekstiseminaarin Langnetin kesäkoulun yhteydessä keskiviikkona 17.8.2022. Tervetuloa esittelemään omaa tutkimustasi esitelmällä tai tekstillä sekä kuuntelemaan ja kommentoimaan muiden töitä. Esitelmien kesto on 20 minuuttia ja keskustelulle varataan 10 minuuttia, ja tekstien suositeltava pituus on 10-20 sivua. Seminaarin tavoitteena on tarjota vertaistukea, rakentavaa palautetta ja hyviä keskusteluja. Myös ohjaajat, post docit ja muut kielentutkijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Tekstiseminaarissa tutustutaan myös Tieteen termipankkiin.

Theme group Grammar, semantics and typology will organize a text seminar during Langnet summer school on Wednesday 17th of August. You are welcome to participate with a presentation or text as well as commenting others’ works. The length of presentations is 20 minutes (with 10 minutes for discussion), and the texts are recommended to be 10-20 pages. The goal of the seminar is to offer peer support, constructive feedback, and interesting conversations. Supervisors, post docs and other researchers are welcome as well.

The text seminar will also include information about the Science term bank.

Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit / Historical Linguistics, Languages, Texts and Documents klo 09.00-12.00 (Pantheon D208) 

Tekstiseminaari Langnetin kesäkoulun yhteydessä. / Text seminar in connection with Langnet Summer School.

Diskurssi / The Discourse group klo 09.00-17.00 (Kramer M220)

Langnetin Diskurssi-teemaryhmä järjestää Langnetin kesäkoulun yhteydessä seminaarin Turussa 17.8.2022. Meillä on ilo ja kunnia ilmoittaa seminaarin kutsutuiksi pääpuhujiksi professori Anne Mäntynen (Helsingin yliopisto) ja professori Sari Pietikäinen (Jyväskylän yliopisto) otsikolla Diskurssi, nyt, taas! Miksi? Sekä Mäntynen että Pietikäinen ovat diskurssintutkimuksen uranuurtajia Suomessa. He ovat tehneet monitieteistä diskurssianalyysin perustuksia valavaa tutkimusta ja samalla avanneet meille kaikille diskurssien kanssa toimiville diskurssianalyysin moniulotteista maailmaa.

Pääpuhujille on mahdollista lähettää kysymyksiä ja ajatuksia ennen tilaisuutta. Kysymykset ja ajatukset voi jättää anonyymisti Flinga-alustalle 10.8. mennessä.

Mäntysen ja Pietikäisen pääpuheen lisäksi seminaarissa on mahdollisuus esitellä omaa tutkimustaan joko suullisesti tai posterina. Tilaisuuden tavoite on antaa matalankynnyksen mahdollisuus väitöskirjan teon eri vaiheissa oleville tutkijoille esitellä omaa tutkimustaan, saada ja antaa palautetta, kuulla mitä tutkimuskentällä tapahtuu sekä verkostoitua muiden alan tutkijoiden kanssa.

The theme group will hold a seminar on August 17, 2022 in connection with Langnet Summer School. The seminar is open to all Langnet researchers who find their own research suitable for te discourse thematic group. Researchers are asked to give an oral presentation or a poster presentation of their own research. The aim of the event is to give researchers the opportunity to present their own research, receive and give feedback, hear what is happening in the research field and network with other researchers in the field.