Langnetin kesäkoulu / Summer School 10.8. *ETÄNÄ/ONLINE*

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 10/08/2020
10.15 - 18.30

Categories No Categories


*English below*

LANGNETIN VIRTUAALINEN KIELENTUTKIMUKSEN KESÄKOULU ma 10.8.2020

Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten takia ja kielentutkijoiden terveyden takaamiseksi Langnetin elokuun 2020 kesäkoulu järjestetään pienimuotoisena yksipäiväisenä virtuaalitapahtumana. Myöhemmin on tarkoitus jatkaa kesäkoulua, toivottavasti lähi- tai hybridimallilla. Uskomme, että virtuaalimallilla yksipäiväinen rupeama toimii parhaiten.

Elokuun kesäkoulun kurssit ovat ytimekkäitä tietopaketteja kielentutkimuksen eri aloilta: tilastollisesta analyysista, kielen käytöstä ja kielellisestä vuorovaikutuksesta. Kursseja suositellaan kaikille kielentutkijolle. Kesäkoulu tarjoaakin langnetlaisille kätevän ja nopean mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan ja tutkijan taitojaan.

Kesäkoulun ohjelma on seuraava:

MAANANTAI 10.8.2020

10.15-10.30 Kesäkoulun avaus
10.30-11.15 Ilmari Ivaska (Turun yliopisto): ”Regressioanalyysi”
11.15-11.30 TAUKO
11.30-12.15 Ilmari Ivaska: ”Regressioanalyysi”
12.15-13.00 LOUNASTAUKO
13.00-13.45 Leena Kuure (Oulun yliopisto): ”Nexus analysis”
13.45-14.00 TAUKO
14.00-14.45 Leena Kuure: ”Nexus Analysis”
14.45-15.00 TAUKO
15.00-16.00 Maija Surakka (Itä-Suomen yliopisto): ”Lukeminen ja kirjoittaminen”
16.00-16.15 TAUKO
16.15- Posterit – tutustu postereihin ennakkoon täällä

ZOOM-LINKKI JA SALASANA

Käytetään Zoom-yhteyttä. Zoom-linkki on https://aboakademi.zoom.us/j/67241902929?pwd=Z3Rrdncxc1ptTDA2dEVXWVBPMDM5dz09

Salasana on 689765.

*Päivitys 10.8.: Posterisession ensimmäinen osa on yllämainitussa Zoomissa. Sen jälkeen kullakin posterilla on oma pienryhmänsä, joihin löydät linkit posterisivulla.

ILMOITTAUTUMINEN

Opiskelijat voivat  osallistua luennoille ilman ennakkoilmoittautumista. Luennoitisijoiden työn helpottamiseksi ja mahdollisen kurssin ennakkomateriaalin lähettämiseksi luennoille voi halutessaan ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautukaa viimeistään perjantaina 7.8. osoitteeseen urpo.nikanne@abo.fi. Merkitkää ennakkoilmoittautumiseen seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, kurssit, joille osallistutte. Kurssille voi tulla mukaan myös ilman ennakkoilmoittautumista.

POSTERIT

*Päivitys 7.8.: Posterisessiossa esiteltäviin postereihin voi tutustua etukäteen täällä.

A4-kokoiset posterit voi lähettää osoitteeseen urpo.nikanne@abo.fi torstaihin 6.8. mennessä mielellään pdf-muodossa. Posterit tulevat Langnetin kesäkoulun verkkosivuille osoitteeseen https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-kesakoulu-2020-langnet-summer-school-2020/ tutustuttaviksi. Posterisessio on päivän päätteeksi klo 16.15. Silloin jokainen posterin lähettänyt voi esitellä viiden minuutin ajan omaa posteriaan. Postereista voi keskustella pienryhmissä, kun kaikki posterit on ensin esitelty kaikille.

Vinkkejä ja inspiraatiota voi katsoa vaikkapa näistä lähteistä:

Toimivan posterin tunnusmerkkejä ovat usein:

  • Posteri toimii keskustelunavaajana, ei kaikenkattavana esityksenä kokonaisesta tutkimuksesta; posteri voi keskittyä esim. tutkimusaiheen, -kysymyksen, -materiaalin ja/tai -metodien esittelyyn
  • Ytimekkyys: 1 aihe, 2 fonttia, 3 väriä, enintään 300–500 sanaa ja selkeä rakenne, joka ohjaa lukijaa
  • Etukäteen valmisteltu posterin esittely: posterin pitäjä voi miettiä ja harjoitella 1) miten esitellä posteri lyhyesti yleisölle, 2) miten vastata yleisöltä mitä todennäköisimmin tuleviin kysymyksiin, ja 3) mitä sellaista syventävää tai tarkentavaa tietoa tutkimuksesta, jota ei ole mahdutettu posteriin, hän haluaa lisäksi kertoa aiheesta eniten kiinnostuneille

Lisätietoa: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-kesakoulu-2020-langnet-summer-school-2020/

 

** English version**

Virtual Langnet Summer School on Linguistics, Monday 10 August 2020

Due to the coronavirus pandemic and in order to safeguard linguists’ health, the Langnet Summer School 2020 will be organized as a one-day online event. The pandemic permitting, there are plans for another, offline event later on.

The lectures at the Summer School offer a great opportunity to learn the about of statistical analysis, language use and linguistic interaction.

Programme (Monday 10 August 2020):

10.15-10.30 Opening of the Summer School
10.30-11.15 Ilmari Ivaska (University of Turku): ”Regression analysis”
11.15-11.30 BREAK
11.30-12.15 Ilmari Ivaska: ”Regression analysis”
12.15-13.00 LUNCH BREAK
13.00-13.45 Leena Kuure (University of Oulu): ”Nexus analysis”
13.45-14.00 BREAK
14.00-14.45 Leena Kuure: ”Nexus Analysis”
14.45-15.00 BREAK
15.00-16.00 Maija Surakka (University of Eastern Finland): ”Reading and writing”
16.00-16.15 BREAK
16.15- Posters – view the posters in advance here

ZOOM LINK AND PASSWORD

Link to Zoom: https://aboakademi.zoom.us/j/67241902929?pwd=Z3Rrdncxc1ptTDA2dEVXWVBPMDM5dz09

Password: 689765

*Update 10 August: The first part of the poster session is held in the above Zoom session. After that, you can discuss each poster in a small group; the link for each small group can be found here.

REGISTRATION

You can participate the lectures without registration. However, in order to facilitate the lecturers’ work and to receive any pre-course material there might be, you can register in advance by sending an email by Fridat 7 August to urpo.nikanne@abo.fi. In your email, please indicate your name, email address and the lectures you wish to participate.

POSTERS

*Update 7 August: You can view the posters to be presented at the poster session in advance here.

The A4-sized posters (preferably as pdf) can be sent to urpo.nikanne@abo.fi by Thursday 6 August.. The posters will be uploaded to the Langnet Summer School homepage at https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-kesakoulu-2020-langnet-summer-school-2020/ so that the audience can take a look at them before the online poster session. The poster session will be held at the end of the day, from 4.15 PM onwards. Each person presenting a poster will have five minutes to talk about their posters. After that, it is possible to continue discussions in small groups.

For inspiration and tips, you can go for example to:

Effective posters often:

  • function as conversation starters rather than try to convey all information regarding a piece of research; a poster could focus on the theme of the research, the research
  • are concise: 1 topic, 2 fonts, 3 colors, max. 300–500 words and a clear structure that guides the reader
  • are presented, which means that it might be a good idea to prepare in advance 1) short walk-throughs that cover the most important points of the poster, 2) answers to the most likely questions, and 3) for the most interested audience, insights into the aspects of the research not covered in the poster

More details: https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/langnetin-kesakoulu-2020-langnet-summer-school-2020/