Väitös/Defense: Tim Reus *ETÄNÄ/ONLINE*

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 08/06/2020
12.00 - 16.00

Categories No Categories


(In English below)

MA Tim Reusin englannin kielen alaan kuuluva väitöskirja Musical, visual and verbal aspects of animated film song dubbing: Testing the triangle of aspects model on Disney’s Frozen tarkastetaan julkisesti Jyväskylän yliopiston yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisessa tiedekunnassa 8.6.2020 klo 12 alkaen.

Reusin väitöstutkimus tarkastelee, miten Disneyn Frozen -elokuvan laulut on käännetty englannista hollanniksi. Työtä motivoi vaikutus, joka dubbauksella on etenkin lapsi- katsojien kulttuurisiin, sosiaalisiin, eettisiin ja kielellisiin käsityksiin. Työssä keskityttiin kuvaamaan eroja, joita alkuperäisversioiden ja dubattujen versioiden välillä mahdollisesti on, mikä muuttuu dubbausprosessissa ja mikä merkitys muutoksilla on. Tätä tarkoitusta varten Reus kehitti analyysimallin, jonka avulla hän vertaili alkuperäisten ja dubattujen versioiden musiikillisia, visuaalisia ja kielellisiä erityispiirteitä. Tutkimuksessa selvisi, että hollannin kielelle käännetyt laulut ovat musiikillisesti hyvin lähellä alkuperäisiä esityksiä. Sen sijaan ne joutuivat uhraamaan alkuperäisiä merkityksiä tai turvautumaan epäluonteviin kielellisiin ratkaisuihin mukauttaakseen dubatun laulun riimiin tai rytmiin.

Poikkeusolosuhteiden takia väitös toteutetaan etäyhteydellä. Väitöstä voi seurata verkossa tämän linkin kautta. **PÄIVITYS 7.6.2020: uusi linkki tilaisuuteen: https://jyufi.zoom.us/j/63105740733 – tapahtuman seuraamiseen tarvitaan salasana: 623553**

Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Vastaväittäjänä toimii tohtori Şebnem Susam-Saraeva Edinburghin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Sirpa Leppänen. 

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69014.

Tervetuloa seuraamaan väitöstä!

——

The doctoral dissertation of MA Tim Reus in the field of English Language titled Musical, visual and verbal aspects of animated film song dubbing: Testing the triangle of aspects model on Disney’s Frozen will be publicly examined in the Faculty of Humanities and Social Sciences at University of Jyväskyläat 12 on 8 June, 2020.

In his thesis, Reus studied how the songs from Disney’s Frozen were translated from English into Dutch. A motivation underlying the study is the impact dubbing has on the development of viewers’, especially children’s, cultural, social, ethical, musical and linguistic views and capabilities.  The author investigates what changed in the dubbing process and analyses the reasons behind and the significance of those changes. To identify differences between the original versions of the songs and the dubbed versions, Reus developed an analytic model – the triangle of aspects – that compares musical, visual and verbal elements of the original songs and their dubbed versions. He found that the Dutch songs are most similar with the original ones in musical terms, while they occasionally need to sacrifice meaning or idiomatic language choices to match the rhyme scheme or rhythm of the songs.

Because of the restrictions due to the corona virusthis dissertation defence is not organised as an onsite event.  You can follow the live stream online using this link. **UPDATE 7.6.2020: new link: https://jyufi.zoom.us/j/63105740733 – you need a code to enter the event: 623553**

The language of the defense is English. The opponent in the defense is Dr Şebnem Susam-Saraeva from University of Edinburgh. The custos in the event is professor Sirpa Leppänen from University of Jyväskylä.

The dissertation is available online at https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69014.

Welcome!