Laskutusohjeet 2022-2023 (Åbo Akademi) / Billing Instructions 2022-2023 (Åbo Akademi)

MATKALASKU

Jos sinulla on jokin matkakulu, jonka Langnet korvaa kokonaan tai osittain, toimi sen kanssa seuraavasti:

 • Täytä matkakulukorvauslomake.
 • Lähetä matkakulukorvauslomake sekä kaikki matkaasi liittyvät kuitit/tositteet pdf-muodossa Langnet-koordinaattorille (lotta.aarikka@abo.fi).

HUOM! Jos olet väitöskirjatutkija, joka hakee korvausta Langnetin kesäkoulun 2022 matkakuluihin:

 • Merkitse matkakulukorvauslomakkeen kohtaan “Orsak (t.ex. konferens/möte etc.)” “Langnet-kesäkoulu 2022”
 • Jos toteutuneiden matkakulujesi summa ylittää sinulle myönnetyn tuen määrän: merkitse matkakulukorvauslomakkeen kohtaan “Specification av resekostnader” vain se euromäärä, joka sinulle on myönnetty tukea, älä toteutunutta matkakulujen summaa.
 • Jos toteutuneiden matkakulujesi summa alittaa sinulle myönnetyn tuen määrän: merkitse matkakulukorvauslomakkeen kohtaan “Specification av resekostnader” vain toteutunut matkakulujen summa.

MUU KULUKORVAUS

Jos sinulla on jokin muu kulu, jonka Langnet korvaa kokonaan tai osittain, toimi sen kanssa seuraavasti:

 • Täytä henkilötietolomake.
 • Lähetä henkilötietolomake, verokorttisi, sekä kaikki kuluusi liittyvät kuitit/tositteet pdf-muodossa Langnet-koordinaattorille (lotta.aarikka@abo.fi).

LASKUTUSOSOITE

Åbo Akademi hyväksyy kotimaiset laskut vain sähköisessä muodossa.

E-laskutusosoite
Åbo Akademi University
EDI ID: 003702463121
e-invoice operator: CGI
Operator ID: 003703575029
PROJEKTIKOODI: 28002172K1

Kotimaiset toimittajat, jotka eivät pysty lähettämään verkkolaskuja laskutusjärjestelmissään, pääsevät maksutta toimittajaportaaliin. Toimittajaportaali mahdollistaa laskujen luomisen ja lähettämisen sähköisesti. Anna tarvittavat tiedot rekisteröityäksesi portaaliin: kutsu portaaliin pääsystä lähetetään yhden päivän kuluessa. Suosittelemme uusia käyttäjiä tutustumaan portaalin ohjeisiin.

Lisätietoa laskujen käsittelystä saa Åbo Akademin palvelukeskuksen Certia Oy:n asiakaspalvelusta.

Yhteystiedot: osto@certia.fi, 040 300 2520 (arkisin klo 8-16)

TRAVEL EXPENSES

If you have a travel expense that Langnet will reimburse you in whole or in part, follow these steps:

 • Fill out the travel expense form.
 • Send the travel expense form and all receipts related to your trip in pdf format to the Langnet coordinator (lotta.aarikka@abo.fi).

NOTE! If you are a doctoral researcher applying for compensation for the travel expenses of the Langnet summer school 2022:

 • In the travel expense form under “Orsak (t.ex. konferens/möte etc.)” enter “Langnet summerschool 2022”.
 • In the travel expense form under “Specification av resekostnader” enter only the amount that you have been granted support, not the actual amount of travel expenses.

OTHER EXPENSES

If you have any other expense that Langnet will reimburse you in whole or in part, follow these steps:

 • Fill in the personal information form.
 • Send the personal information form, your tax card, and all receipts related to your expenses in pdf format to the Langnet coordinator (lotta.aarikka@abo.fi).

INVOICES

Åbo akademi accepts domestic invoices solely in electronic format addressed to Åbo Akademi University.

E-invoicing address
Åbo Akademi University
EDI ID: 003702463121
e-invoice operator: CGI
Operator ID: 003703575029
PROJECT CODE: 28002172K1

Domestic suppliers that are unable to send e-invoices from their billing systems can access a new supplier portal free of charge. The supplier portal enables creating and sending invoices electronically. You can give the details needed to register in the new portal and based on those details, an invitation is sent whitin one day to access the portal. We recommend that new users read the instructions for the portal.

Further information on invoice processing is available through the customer service of Certia Oy, the service centre for Åbo Akademi University.

Contact information: osto@certia.fi, 040 300 2520 (weekdays 8 am–4 pm)