Ihmiset – Metateoria / People – Meta theory

Kerro jotain itsestäsi. Nimesi, yliopistosi, oppiaineesi, jotain työstäsi, hyperlinkki. Kuvatkin ovat mukavia. Lähetä tietosi osoitteeseen ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi.

Tell something about you. Your name, university, subject, something about your work, a web link. Share your picture if you like. Please send your introduction to ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi.

 

hamunen-markusMarkus Hamunen, Tohtorikoulutettava
Suomen kieli / suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Helsingin yliopisto
Valmistelen väitöskirjaa suomen kielen tapaa ja keinoa kuvaavista infinitiivirakenteista pääasiassa murreaineistojen valossa. Virittyminen myös kielentutkimuksen meta-aiheisiin juontuu sekä käytännön tutkimuksen synnyttämistä ongelmista (Mitä teenkin, toiminko tässä oikein ja tarkoituksenmukaisesti?) että yleisestä kiinnostuksesta kielentutkimuksen luonteeseen tieteenalana (Mitä lingvistiikka on?). Ajattelen, että se mitä kielestä kokonaisuudessaan tiedetään, on johdannainen kaikista niistä tavoista, joilla kieltä on tutkittu ja siksi pidän kielentutkimuksen itsensä tutkimista mitä hyödyllisimpänä kielentutkimuksena. Tutkimuksen metatason soisi yleisemmin olevan keskeisemmässä asemassa tieteenalan tutkimusintresseissä, sillä se koskettaa kaikkia. Se on myös harvinainen kohtaamispaikka mitä erilaisimmille tutkijoille.

Elina Pallasvirta

Hannele Dufva

Urpo Nikanne

millan-kuvaMilla Luodonpää-Manni, Tutkijatohtori
Ranska/Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto
Tutkijana olen kiinnostunut erityisesti (kieli)tieteen metateoriasta, tieteen kielen tutkimuksesta, soveltavasta kielentutkimuksesta sekä kognitiivisesta semantiikasta. Väitöskirjassani tutkin yleistieteellisten termien merkitysverkkojen rakentumista niiden polysemia- ja synonymiasuhteiden näkökulmasta sekä sitä, millaisia tiedekäsityksiä näiden termien käyttö heijastelee. Lisäksi olen aktiivisesti mukana monitieteisessä hyvinvointivaltiodiskurssia kartoittavassa Keiden hyvinvointivaltio? –hankkeessa.

Tommi Nieminen