Kevät 2019 / Spring 2019

10.1.2019 klo 14–18 Väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (Kulttuurien ja kielten kohtaamisten teema-alueen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)

28.1.2019 klo 16.15–17.45 Liisa Tiittula (lukupiiri). Lukupiirissä käsitellään uutta  teosta Moving Boudaries in Translation Studies (toim. Dam, H. V., Brøgger, M. N. & Zethsen, K. K., 2018, Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis). Teoksesta luetaan johdanto (Helle V. Dam & Matilde Nisbeth Brøgger: Moving boundaries in translation studies: introduction) ja yksi omavalintainen artikkeli. Teos löytyy Helkasta, ja sen voi lukea sähköisenä ja ladata omalle koneelle.  Lähempiä tietoja teoksesta ja yksittäisistä artikkeleista voi katsoa myös kustantajan sivuilta: https://www.taylorfrancis.com/books/9781351348720. Tehtävä: Pohdi käännöstieteen rajoja/muuttuvaa kenttää oman tutkimuksesi tai opetuksesi kannalta.orian ja metodin yhteydestä ja muista esille tulevista aiheista. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

4.2.2019 klo 16–18 Keskusteluteema: väitöskirjaprosessi & loppuvaiheet (kokemuksia) (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

6.2.2019 klo 16–18 Sami Honkasalo: Simple clauses in Geshiza. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

7.2.2019 klo 14–18 Väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (Kulttuurien ja kielten kohtaamisten teema-alueen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)

11.2.2019 klo 16–18 Gaidig Dubois: Jäämisen tavat verbin aikarakenteen valossa: temporaalinen liike ja liikkumattomuus merkityksen luojana. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

13.2.2019 klo 16–18: Benjamin Brosig (Academia Sinica): Stance-marking uses of Mongolian possessives (start at 4 sharp!) (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

21.2. klo 14.15–15.45 vierailemme käännösteknologian tutkimusseminaarissa (Jörg Tiedemannin tiimi), Metsätalon sali 26. Aiheena kääntämisen ja tulkkauksen laatu ja laadun arviointi. Keskustelu englanniksi. Jos haluat pitää esitelmän, ilmoita aiheesi Simo Määtälle 31.1. mennessä. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

25.2.2019 klo 16.15–17.45 Päivi Pasanen ja Sirkka Ahokas esittelevät uusinta terminologiatutkimustaan. Istunnon jälkeen (klo 17.45 – 19.00) Olli Philippe Lautenbacher kertoo vierailustaan Montpellierin ja Toulousen yliopistoihin, ja juhlistamme Olli Philippen kirjaa Archipels. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

27.2.2019 klo 16–18 Heini Arjava: Non-binary quantity and the sonorous chain in textsetting metrics. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

4.3.2019 klo 16–18 Henri Satokangas: Termien selittämisen toimintokuviot yleistajuisessa tietokirjassa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

6.3.2019 klo 16–18: [free slot] (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

7.3.2019 klo 14–18 Väitöskirjatutkijoiden esitelmiä (Kulttuurien ja kielten kohtaamisten teema-alueen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)

11.3.2019 klo 16–18 Irina Herneaho: ”Pakolaiskriisin” diskursiivinen rakentuminen kansalaisaktivismissa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 21 (!),  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

11.3.2019 klo 16.15–17.45 Svetlana Probirskaja esittelee viimeaikaista tutkimustaan. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

12.3.2019 klo 9-12 Aihe ja tapaamispaikka ilmoitetaan myöhemmin. (Turun yliopisto, Utulingin Kielen käyttö -teemaryhmä)

13.3.2019 klo 16–18 Patrik Austin: Schleicher is the new Saussure. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

20.3.2019 klo 16–18 Satu Keinänen: TBA. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

25.3.2019 klo 16–18 Kertu Güngörmez:  Monikieliset resurssit videopelitilanteissa & Yida Cay: Suomen kielen dynaamisten mahdollisuusverbien käyttö kasvokkaisessa ja nettikeskustelussa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 21 (!),  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

1.4.2019 klo 16–18  Jaakko Raunamaa: Itämerensuomalaiset henkilönnimet 1500-luvulla Novgorodin verokirjoissa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

3.4.2019 klo 16–18 Alexandre Ryzhkov-Shukumine: A typological profile of Okinawan (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

5.4.2019 Monitieteinen tutkijaseminaari Kääntämistä, tulkkausta, tulkintaa, ks. tarkemmat tiedot tässä. (Kulttuurien ja kielten kohtaamisten teema-alueen tutkijaseminaari, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)

8.4.2019 klo 16–18 Veera Hatakka: Värinkuvaus kuvataiteen kuvailutulkkauksissa (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

8.4. 2019 klo 16.15–17.45 Ulla Vanhatalo esittelee selkokielen tutkimushanketta. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

10.4.2019 klo 16–18 Saana Santalahti: Tourism and the Ainu language revitalisation (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

15.4.2019 klo 16–18 Saila Salonen: Henkilöviittaukset keskustelun kertomusjaksoissa. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

17.4.2019 klo 16–18 Antti Laine: Issues in multilectal grammatical description – the case of the Western Serengeti languages (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

24.4.2019 klo 16–18 Stephan Schulz: Phonology and acoustic phonetics of Southern Ndebele consonants within the wider Nguni context. (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

29.4.2019 klo 16.15–17.45 Väitöskirjatutkijoiden tapaaminen. Keskustelua ajankäytöstä, väitöskirjaprojektin jakamisesta osiin, motivaatiosta ja suunnitelmista työn edistämiseksi kesän ja loppuvuoden aikana. Vetäjänä yliopistonlehtori Päivi Kuusi. (Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

6.5.2019 klo 16–18 Jenni Neuvonen: Stadin slangin bamlaajat – slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-luvulle. (päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 16,  Helsingin yliopisto, suomen kieli)

8.5.2019 klo 16–18 Antti Arppe (University of Alberta): TBA (Metsätalo, sali 26, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

10.5.2019 Utulingin tiedepäivä (Turun yliopisto ja Åbo Akademi)

13.5.2019 klo 16.15–17.45 Uudet jatko-opiskelijat esittelevät tutkimussuunnitelmiaan:
Suvi Korpi: Generic fluency in translation of science fiction
Matias Tamminen: Automatic recognition of translation-typical patterns in Swedish translated from Finnish / Käännöskielimäisyyksien automaattinen tunnistus suomesta käännetyssä ruotsissa
Mari Vainikka: Kulttuurisidonnaisten merkitysten vaikutus asioimistulkkauksen laatuun ja asioimistulkkien selviytymisstrategiat englannin ja ranskan lingua franca -tulkkauksissa.(Metsätalo sali 26, 5. krs., Helsingin yliopisto, käännöstiede)

27.5.2019 klo 12-16 Aihe ja tapaamispaikka ilmoitetaan myöhemmin. (Turun yliopisto, Utulingin Kielen käyttö -teemaryhmä)

27.–28.5.2019 Kielentutkimuksen tohtoriohjelma HELSLANGin kesäkonferenssi (Helsingin yliopisto, Metsätalo)