Kielentutkimuksen metateoria (historia, filosofia, metodologia ym.) / Metatheory of Linguistics (history, philosophy, methodology etc.)

 Kuvaus / Description

Kielentutkimuksen metateoria -ryhmä tarjoaa keskustelu- ja toimintafoorumin kaikille Langnetin piirissä toimiville kielentutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita kielentutkimuksen metatason kysymyksistä. Nimensä mukaisesti ryhmän tavoitteena on edistää sitä, että tieteenalan peruskysymyksille olisi oma paikkansa kielen ilmiöihin paneutuvan tutkimuksen rinnalla. Metatutkimus tarkastelee laajasti kielitiedettä tieteenalana, ja sen tutkimuskohteita ovat esimerkiksi kielitieteen filosofia, metodologia ja historia sekä erilaiset kielikäsitykset. Kiinnostuksen kohteina voivat olla esimerkiksi erilaiset teoreettis-metodiset suuntaukset, koulukunnat, kieliaineet, -alueet ja maat, kieli systeeminä ja toimintana, erilaisten menetelmien sovellusalat, vahvuudet ja rajoitukset ja menetelmien keskinäiset suhteet sekä kielentutkimuksen käsitteet. Kutsumme kaikkia yleislingvistisesti relevanttien peruskysymysten kanssa painivia lämpimästi mukaan!

Metatheory of linguistics group offers a forum for all active members of Langnet interested in metatheoretical topics in linguistics. This group’s objective is to advance the condition that there would be an explicit room for the discussion of linguistics among the phenomenon-based research. Metatheory considers linguistics as a branch of science to a great extent, and that studies e.g. the philosophy, the methodology and the history of linguistics as well as different conceptions of language. Among metatheoretical questions are e.g. different theoretical and methodological branches and schools, philologies, linguistics in certain countries or linguistic areas, language as system and action, limits, possibilities and relations of certain methods, and terms and concepts of linguistics. We warmly welcome everybody who reflects upon such the prime questions of linguistics to this group!

Menneitä tapahtumia / past events

Langnet: Kielentutkimuksen metateoria -ryhmä
Teksti-, aineisto- ja aihetyöpaja
pe 23.8.2019 klo 10.15-17.00
Åbo Akademi (sali/huone varmistuu myöh.)

10.15 Aloitus 5 min.
10.20-11.35 Johdanto tieteenfilosofiseen käsitteistöön lingvistille (FT Reetta Konstenius, Malaga) 60 min. esitystä + 15 min. keskustelua/kysymyksiä
(lounastauko 55 min.)
12.30-13.45 Filosofian uusimpia kriisejä ja sen seurauksia kielitieteelle (FT Reetta Konstenius, Malaga) 75 min.
(tauko 15 min.)
14.00-15.15 Murteentutkimuksen metodit ja ideologiat 1871–2018 (FM Lotta Aarikka, TY) 75 min.
(tauko 15 min.)
15.30-16.45 Kielitajun luonne ja asema kielentutkimuksen metodologiassa (FT Markus Hamunen, HY) 75 min.
16.45-17.00 Loppuu(n) sanat 15 min.

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining                                                                                                         

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-metateoria
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-metateoria
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-metateoria
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-metateoria
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
*RYHMÄ ETSII UUSIA VETÄJIÄ*
Markus Hamunen, markus.hamunen@helsinki.fi
Elina Pallasvirta, elina.pallasvirta@helsinki.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Hannele Dufva, hannele.t.m.dufva@jyu.fi
Urpo Nikanne, urpo.nikanne@abo.fi

Post docit / Post docs:
Milla Luodonpää-Manni, mikalu@utu.fi
Tommi Nieminen, tommi.nieminen@legisign.org

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants