Kielentutkimuksen metodeja ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia

Alla ennakkotiedote elokuussa järjestettävästä, kielentutkimuksen tohtoriopiskelijoille ja kielentutkimuksen maisteriopiskelijoille suunnatusta intensiivikurssista. Ilmoittautuminen kurssille alkaa 1.6.2018, mukaan mahtuu 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kielentutkimuksen metodeja ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia

Opettaja: Prof. emer. Arto Mustajoki

Aika: ma 20.8. – to 30.8.2018

Kurssin tarkempi aikataulu ja ilmoittautumislinkki kurssisivulla: https://courses.helsinki.fi/fi/LANG-926/124584577 (Ilmoittautuminen alkaa 1.6.2018.)

Laajuus: 2 tai 5 op (auditoriotunteja 24 t, itsenäistä työskentelyä 30 t tai 111 t)

Taso: Tohtoriopinnot (valittavissa laajuus 2op tai 5 op) tai maisteriopinnot (5 op)

Opetuskieli: Suomi (kirjalliset tehtävät voi suorittaa myös englanniksi, ruotsiksi, saksaksi tai venäjäksi)

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään erilaisia tapoja tutkia kieltä ja olemaan kielentutkimuksen asiantuntija muutenkin kuin oman tutkimusalansa kysymyksissä. Tavoitteena on myös oppia hahmottamaan kielentutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta niin, että opiskelija pystyy vakuuttamaan muut ihmiset alan tärkeydestä.

Sisältö: Katsaus erilaisiin kielentutkimuksen metodeihin ja lähestymistapoihin. Metodi- ja ilmiöpohjaisuus kielentutkimuksessa. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden käsite ja muodot.

Toteutus ja työtavat:

2 op suoritus (54 t)

  1. 24 auditoriotuntia, jotka koostuvat luennoista ja keskustelusta; sen lisäksi jokainen opiskelija kertoo (5-15 minuuttia) omasta tutkimuksestaan tai kuvitteellisesta tutkimushankkeesta (valmistautuminen tähän laskennallisesti 10 t ensimmäisen ja toisen luentoviikon välillä)
  2. Luentopäiväkirjamerkinnät (laskennallisesti 4 x 5 tuntia)

+ 3 op lisäsuoritus (81 t)

  1. Lopputyönä minitutkimus, jonka sisällöstä sovitaan kurssilla. Sen laajuus laskennallinen laajuus 81 t

(4. Lopputöiden esittely jos opiskelijoille sopii)

Arviointimenetelmät ja -kriteerit:

2 op: Arviointiin vaikuttaa aktiivisuus ja menestyminen oppitunneilla (50 %) ja kurssipäiväkirjamerkinnät (50 %)

5 op: Arviointiin vaikuttaa aktiivisuus ja menestyminen oppitunneilla (25 %), kurssipäiväkirjamerkinnät (25 %) sekä kirjallinen työt (50 %)

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Osallistujat tutustuvat etukäteen oheisiin materiaaleihin:  Kielentutkimus –mind map ja artikkeli Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden eettisiä kysymyksiä https://journal.fi/tt/article/view/65823/26626. Muuta materiaalia jaetaan kurssilla Moodle-alustalla.

Opintojaksot, joihin kurssi sopii: kielentutkimuksen tohtoriohjelman opiskelijat voivat käyttää kurssin suorituksena tohtoriohjelman opetussuunnitelman opintojaksoihin LANG-926 (Tieteenalakohtaiset metodiopinnot) tai LANG-927 (Yleiset metodiopinnot). Kurssi on mahdollista sijoittaa myös muuhun, ohjaajan kanssa sovittavaan opintojaksoon.