Kielidiskurssit ja keskustelut monikielisissä konteksteissa

Ajankohtaista: Tekstiseminaari 14.11.2019 Oulussa

Kuvaus / Description

Kutsumme mukaan teidät, jotka olette kiinnostuneita monikielisyydestä, diskurssintutkimuksesta, keskusteluntutkimuksesta tai vähemmistökielitutkimuksesta. Tähän mennessä ryhmässämme on mukana oululaisia kielidiskurssien, monikielisten keskustelujen, koodinvaihdon, itämerensuomalaisten vähemmistökielten sekä siirtolaisten ja maahanmuuttajien kielikysymyksiin keskittyneitä tutkijoita. Metodeita, joita olemme käyttäneet, ovat muun muassa diskurssianalyysi, sisältölähtöinen diskurssianalyysi, keskustelunanalyysi, korpusanalyysi sekä erilaiset kansanlingvistiset menetelmät. Tarkoituksenamme on järjestää seminaareja ja vierailuluentoja, joihin voi osallistua myös virtuaalisesti. Lisäksi aikomuksemme on perustaa lukupiiri, jossa käsittelemme sekä tutkimuskirjallisuutta että toistemme keskeneräisiä tekstejä.

The English version is coming soon.

 

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-kielidiskurssit
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kielidiskurssit
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kielidiskurssit
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kielidiskurssit
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

 

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Ivana Kovácová, ivana.kovacova(at)oulu.fi
Heidi Niemelä, heidi.niemela(at)oulu.fi

Väitelleet / Post docs:
Maija Saviniemi, maija.saviniemi(at)oulu.fi
Elina Palola, elina.palola(at)oulu.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Maria Frick, maria.frick(at)oulu.fi
Niina Kunnas, niina.kunnas(at)oulu.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants