Kielten oppiminen ja opetus / Language learning and teaching

Tietoja päivitetty / updated 1.10.2021

Kuvaus / Description

Kielten oppimisen ja opettamisen ryhmä toivottaa tervetulleiksi kaikki kielen oppimisesta ja opettamisesta kiinnostuneet väitöskirjatutkijat. Ryhmämme lähtökohtana on ajatus kielen oppimisesta ja opettamisesta kontekstisidonnaisina ja multimodaaleina ilmiöinä. Ryhmäämme kuuluu sekä ensikielen että toisen ja vieraan kielen oppimisen ja opettamisen tutkijoita. Järjestämme ryhmäläisten toiveiden mukaan erilaista toimintaa ja tapaamisia. Ehdotuksia ja toiveita toiminnan sisällöistä ja muodosta otetaan vastaan!

The group ‘Language learning and teaching’ welcomes all doctoral students interested in language learning and teaching. The basic idea of our group is that language learning (or development) and teaching are contextual and multimodal activities. The group consists of researchers that focus on first, second and foreign language learning/development and teaching. We organize meet-ups and different activities according to the wishes of the members. Please don’t hesitate to make suggestions as to the types of events you might find useful!

Tapahtumat / Events

Zoom-tapaamiset

Teemaryhmä järjestää Zoom-tapaamisia noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana.  

Teams-ryhmän kehittäminen

Teemaryhmän Teams-ryhmässä säilytetään linkkilistat, epäviralliset pöytäkirjat tapaamisista, keskustelut ajankohtaisista aiheista yms.

Jos haluat mukaan, ota yhteyttä teemaryhmän vetäjiin: Anttiin (antti.suomela(at)utu.fi) ja
Dariaan (daria.d.mesquitaramalho(at)utu.fi).

****

Zoom appointments

The theme group holds Zoom meetings about once a month during the semester.

Teams Group

The Teams group of the Language Learning and Teaching group maintains link lists, informal minutes of meetings, discussions on current topics, etc. You can join it here.

If you would like to join, please contact the group leaders: Antti (antti.suomela(at)utu.fi) or
Daria (daria.d.mesquitaramalho(at)utu.fi).

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe  langnet-kielenoppiminen
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-kielenoppiminen
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-kielenoppiminen
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-kielenoppiminen
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Löydät meidät pian myös Facebookista.
Soon you will be able to find us on Facebook as well.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Daria Mesquita Ramalho, daria.d.mesquitaramalho(at)utu.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Anne Pitkänen-Huhta, anne.pitkanen-huhta(at)jyu.fi

Post docit / Post docs:
Mari Honko, mari.h.honko(at)jyu.fi
Maritta Riekki, maritta.riekki(at)oulu.fi
Maria Ruohotie-Lyhty, maria.ruohotie-lyhty(at)jyu.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants