Korpuslingvistiikka ja tilastomenetelmät / Corpus linguistics and statistical methods

Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät-ryhmä toivottaa tervetulleiksi kielten ja tekstien tutkijat, jotka käyttävät aineistonaan korpuksia ja menetelminään korpusmenetelmiä tai tilastollisia menetelmiä. Tutkimusalaa ja -kohdetta ei ole rajattu: voit tutkia tämän päivän tai vanhoja tekstejä, menneitä tai nykyisiä kielimuotoja, kääntämistä, kielenoppimista, kielenmuutosta, kielikontakteja, tai olet kiinnostunut korpusten koostamisesta ja käsittelystä jne. Järjestämme toiveiden mukaan työpajoja ja seminaareja esimerkiksi konferenssien yhteydessä. Otamme vastaan toiveita tapahtumista ja tapahtumien teemoista!

***

The group Corpus linguistics and statistical methodswelcomes doctoral students who use corpus data and corpus or statistical methods in their study. The research area or focus is not restricted anyhow: you may study historical or today’s texts and language variants, translating, language learning, language change and contacts, or you might be interested in compiling corpora and annotate them, etc. We organize seminars and workshops in connection, for example, with conferences. Please don’t hesitate suggest themes and events you might consider useful!

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-korpuslingvistiikka(at)helsinki.fi
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-korpuslingvistiikka(at)helsinki.fi
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-korpuslingvistiikka(at)helsinki.fi
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-korpuslingvistiikka(at)helsinki.fi
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Mietta Lennes

Ohjaajat / Supervisors:
Jarmo H. Jantunen
Veronika Laippala
Kaius Sinnemäki

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants