Väitelleet / PhDs

Vuodesta 2016 alkaen tälle sivulle kootaan tiedot kaikista Suomessa valmistuneista kieliaineiden väitöskirjoista. Jos tietoja puuttuu, ota yhteyttä ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

 

2019

Adriana Slavcheva, Helsingin yliopisto
Korpuslinguistische Zugänge zum Konnektorengebrauch in der gesprochenen Wissenschaftssprache Deutsch

Tiina Aalto, Helsingin yliopisto
Ukon jäljet paikoissa ja paikannimissä. Tutkimus ukko-elementin sisältävistä nimistä

Jeongdo Kim, Helsingin yliopisto
Hulisemisesta hulinaksi – Onomatopoieettisuuden haalistuminen suomen fonesteemisten substantiivien valossa

Maija Tervola, Tampereen yliopisto
Maahanmuuttajalääkärien suomen kielen taito ja kielitaitotarpeet. Erityisalan kielitaidon näkökulma lääkärin työhön

Joonas Råman, Oulun yliopisto
The Multimodal and Collaborative Aspects of Demonstrations in the Teaching of Budo Sports

Riitta Suominen, Tampereen yliopisto
Virkatekstin käytettävyys. Pöytäkirjasta verkkotekstiksi ja sosiaalisen median päivitykseksi

Juho Härme, Tampereen yliopisto
Ajanilmauksen sijainnit suomessa ja venäjässä. Kvantitatiivinen konstruktiotason näkökulma

Harri Uusitalo, Turun yliopisto
Tausta, tekijä ja kieli. Filologinen tutkimus Aitolahden koodeksin lainsuomennoksesta

Markus Hamunen, Helsingin yliopisto
Tavattomat infinitiivit: eräiden myötätapahtumisen infinitiivirakenteiden konstruktiokielioppia suomen murteissa

Lasse Hämäläinen, Helsingin yliopisto
Nimet verkossa. Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä

Satu von Boehm, Helsingin yliopisto
Variation in the Use and Norms of English Verb Forms: A Study of Finnish University Students and Teachers

Tommi Jauhiainen, Helsingin yliopisto
Language identification in texts

Heidi Vepsäläinen, Helsingin yliopisto
Suomen no-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa

Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher, Helsingin yliopisto
Polish verbal aspect and its Finnish statistical correlates in the light of a parallel corpus

Juha Yliniemi, Helsingin yliopisto
A descriptive grammar of Denjongke (Sikkimese Bhutia) 

Maija Surakka, Itä-Suomen yliopisto
Ajan paikka. Ajanilmausten kehityspolkuja lasten kielessä

Jenny Paananen, Turun yliopisto
Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla

Ulriikka Puura, Helsingin yliopisto
”Sinä iče oled vepsläine, voib sanuda, ka?” – Vepsäläisyyden rakentuminen ja 2000-luvun vepsän kieli

 

2018

Meri Päivärinne, Helsingin yliopisto
Jean Barbeyrac, traducteur et homme de lettres

Maria Fremer, Helsingin yliopisto
Tilltal i reklamfilm – Du-reformen i ett historiskt perspektiv

Tim Roth, Helsingin yliopisto
Aspect in Ikoma and Ngoreme – A comparison and analysis of two Western Serengeti Bantu languages

Marika Helisten, Oulun yliopisto
Participants’ multimodal practices for managing activity suspensions and resumptions in English and Finnish interaction

Miia Kont­ti­nen, Jyväskylän yliopisto
Students at the core of English-medium instruction: research on international master’s degree students’ study paths and the role of academic English and literacies

Sari Keskimaa, Oulun yliopisto
Kalle Päätalon Iijoki-sarja kielielämäkertana

Kaiju Harinen, Turun yliopisto
Défaire la femme africaine: Intersectionnalité performative dans les ouevres de Calixthe Beyala et de Ken Bugul

Maa­rit Ilo­la, Jyväskylän yliopisto
Oppilaiden käsityksiä englannin suullisesta kielitaidosta, sen oppimisesta ja arvioinnista.

Payam Ghaffarvand Mokari, Itä-Suomen yliopisto
Second Language Vowel Learning: The Role of Cognitive Abilites

Johan Schalin, Helsingin yliopisto
Preliterary Scandinavian sound change viewed from the east. – Umlaut remodelled and language contact revisited.

Outi Tánczos, Helsingin yliopisto
Mediated discourses – Ethnic minority media in linguistic and ethnic identity-building and language revitalization: Comparative case studies from Finno- Ugrian minority contexts

Väinö Syrjälä, Helsingin yliopisto
Namn – språk – ställe – Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum

Taija Saikkonen, Helsingin yliopisto
The Development of Finnish Syntax between the Ages of 1 Year, 8 Months and 3 Years

Liisa-Maria Lehto, Oulun yliopisto
Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta

Anne Ketola, Tampereen yliopisto
Word–Image Interaction in Technical Translation: Students Translating an Illustrated Text 

Maximilian Murmann, Helsingin yliopisto
Inchoative Emotion verbs in Finnish: Argument Structures and Collexemes

Miia Karttunen, Itä-Suomen yliopisto
No pittää kahttoo. Puhujan tulevan toiminnan ilmausten kielioppia ja pragmatiikkaa

Jonna Ahti, Helsingin yliopisto
Konventioner, kommunikation och konflikter i ett finlandssvenskt chattrum

Anna Maija Biskupska, Helsingin yliopisto
Verbi verbistä: Puolan ja suomen johdetun verbileksikon merkitysrakenteen vertailua

Jennie Öhman, Åbo Akademi
Interaction in Text and Hypertext: Participant Roles on Coorporate Websites

Jenny Stenberg-Sirén, Helsingin yliopisto
Språk och språkideologier i radio och tv. Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter

Duha Elsayed, Turun yliopisto
Agricolan pitää – nesessiiviverbi kielikontaktin ytimessä

 

2017

Sanna Heittola, Vaasan yliopisto
“Poliisista päivää, från polisen god dag”. Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland

Pilvi Heinonen, Helsingin yliopisto
Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Milla Uusitupa, Itä-Suomen yliopisto
Rajakarjalaismurteiden avoimet persoonaviittaukset

Manuela Tallberg-Nygård, Helsingin yliopisto
Semiosfärerna över Helsingfors – Kjell Westös romankvartett i intrakulturell och interkulturell översättning

Maiju Strömmer, Jyväskylän yliopisto
Mahdollisuuksien rajoissa. Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä

Samuli Kaislaniemi, Helsingin yliopisto
Reconstructing Merchant Multilingualism: Lexical Studies of English East India Company Correspondence

Hanna Salmi, Turun yliopisto
Early English Debate Poetry as Conflict Talk

Kaisa Sofia Pietikäinen, Helsingin yliopisto
English as a Lingua Franca in Intercultural Relationships – Interaction, Identity, and Multilingual Practices of ELF Couples

Outi Patronen, Helsingin yliopisto
Rajakarjalaisen sukunimistön kehittyminen osana Suomen karjalankielisen ortodoksivähemmistön suomalaistumista 1818-1925

Kirsi Harinen, Helsingin yliopisto
Categorical representations of phonemic vowels investigated with fMRI

Linda Bäckman, Åbo Akademi
‘Second Generation?’ Language and identity among adults whose parents were migrants

Annamari Martinviita, Oulun yliopisto
Online community as experience and discourse: a nexus analytic view into understandings of togetherness online

Nea Auhtola, Helsingin yliopisto
Außerhalb der Quaestio – im Kern des Geschehens. Zu Funktion und Inhalt von monologischen und dialogischen Nebenstrukturen am Beispiel des deutschen Polizeinotrufs 110

Tanja Toropainen, Turun yliopisto
Yhdyssanat ja yhdyssanamaiset rakenteet Mikael Agricolan teoksissa

Minna Korhonen, Helsingin yliopisto
Perspectives on the Americanisation of Australian English: A Sociolinguistic Study of Variation

Outi Veivo, Turun yliopisto
Orthographe et reconnaissance des mots parlés chez les apprenants tardifs de L2

Sachiko Sosa, Helsingin yliopisto
Functions of Morphosyntactic Alternations, and Information Flow in Surgut Khanty Discourse

Katariina Harjunpää, Helsingin yliopisto
Translatory practices in everyday conversation. Bilingual mediating in Finnish – Brazilian Portuguese interaction

Sanna Olkkonen, Jyväskylän yliopisto
Second and foreign language fluency from cognitive perspective. Inefficiency and control of attention in lexical access

Aija Virtanen, Jyväskylän yliopisto
Toimijuutta toisella kielellä. Kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työharjoittelussa

Laura Lahti, Helsingin yliopisto
„Ich fand die Verbkonjugation gar nicht so schlimm!“ Die mündliche Sprachkompetenz finnischer Deutschlernender unter dem Aspekt der grammatischen Korrektheit

Ksenia Shagal, Helsingin yliopisto
Towards a typology of participles

Johanna Hyytiäinen, Helsingin yliopisto
Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktionen. Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor

Leena Maria Heikkola, Åbo Akademi
Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa: semispontaanien narratiivien määrällinen ja laadullinen analyysi

Lauri Haapanen, Helsingin yliopisto
Quoting practices in written journalism

Sophie Alix Capdeville, Jyväskylän yliopisto
L’histoire du livre saami en Finlande: ses racines et son développement de 1820 à 1920

Katri Priiki, Turun yliopisto
Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä

Kati Turkama, Itä-Suomen yliopisto
Difficulty of the Translation of Primary and Complex Metaphors. An Experimental Study

Miikul Pahomov, Helsingin yliopisto
Lyydiläiskysymys: kansa vai heimo, kieli vai murre?

Saija Peuronen, Jyväskylän yliopisto
Heteroglossic and Multimodal Resources in Use: Participation across Spaces of Identification in a Christian Lifestyle Sports Community

 

2016

Pauliina Siitonen, Oulun yliopisto
Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaikutustestissä. Keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin

Tiina Räisä, Helsingin yliopisto
Medieritualer som klass- och kulturbundna diskurser och funktioner: Hufvudstadsbladets lucia och konstruktionen av Svenskfinland

Sofia Stolt, Helsingin yliopisto
Vägen till vitsordet

Hanna Elo, Tampereen yliopisto
Acquiring Language as a Twin: Twin children´s early health, social environment and emerging language skills

Riikka Ala-Risku, Helsingin yliopisto
Contrasti e commistioni – Plurilinguismo, dialetto e metalingua nella narrativa italiana contemporanea

Milja Väänänen, Turun yliopisto
Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa

Eveliina Tolvanen, Turun yliopisto
Myndighetskommunikation på två språk – pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige i ett systemisk-funktionellt perspektiv

Minna Kumpulainen, Itä-Suomen yliopisto
Learning translation. An empirical study into the acquisition of interlingual text production skills

Risto Uusikoski, Helsingin yliopisto
Concepts of tense

Erika Sandman, Helsingin yliopisto
A grammar of Wutun

Hilkka Koivistoinen, Oulun yliopisto
Changing understandings of language learning and teaching: The perspectives of pupils, parents and future language teachers.

Maritta Riekki, Oulun yliopisto
Navigating change: Nexus-analytic explorations in the field of foreign language education.

Jenni Virtaluoto, Oulun yliopisto
Technical Communication as an Activity System: A Practitioner’s Perspective. 

Maija Sirola-Belliard, Tampereen yliopisto
Suomen komitatiivi. -ine ja kanssa

Hokkanen Sari, Tampereen yliopisto
To Serve and to Experience: An Autoethnographic Study of Simultaneous Church Interpreting

Liisa Kääntä, Vaasan yliopisto
Hyviä pointteja. Vuorovaikutus vertaisten kesken institutionaalisessa verkkokeskustelussa

Turo Vartiainen, Helsingin yliopisto
Challenges in Categorization: Corpus-based Studies of Adjectival Premodifiers in English

Miikka Silfverberg, Helsingin yliopisto
Morphological Disambiguation using Probabilistic Sequence Models

Emmi Hynonen, Turun yliopisto
Suomen essiivi

Piia Mikkola, Vaasan yliopisto
Teksti, agenda, artefakti: Kehityskeskustelulomakkeen erilaiset roolit kehityskeskustelujen topikaalisissa siirtymissä

Maria Kok, Itä-Suomen yliopisto
Varjon kieliopillistuminen. Itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenkehitys itäisessä itämerensuomessa.

Heini Karjalainen, Oulun yliopisto
Yhteisöt kontaktissa, systeemit muutoksessa. Vepsän kielen indefiniittipronominien järjestelmä.

Antti Ahmala, Helsingin yliopisto
Miten tulla sellaiseksi kuin on? – Autenttisuus ja itsestä vieraantuminen Joel Lehtosen varhaistuotannossa

Saija Merke, Helsingin yliopisto
Opiskelijoiden aloittamat kysymyssekvenssit suomi vieraana kielenä -oppitunnin voimavarana

Maria Vidberg, Helsingin yliopisto
Ortnamn i kontakt i Helsingfors – Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter

Milla Luodonpää-Manni, Turun yliopisto
‘Théorie’, ‘hypothèse’, ‘modèle’ et ‘méthode’ dans le domaine de la linguistique: perspectives sémasiologique et onomasiologique

Mila Engelberg, Helsingin yliopisto
Yleispätevä mies. Suomen kielen geneerinen, piilevä ja kieliopillistuva maskuliinisuus

Maarit Koponen, Helsingin yliopisto
Machine Translation Post-editing and Effort. Empirical Studies on the Post-editing Process

Timo Korkiakangas, Helsingin yliopisto
Subject Case in the Latin of Tuscan Charters of the 8th and 9th Centuries

 

2015

Maija Hirvonen, Helsingin yliopisto
Multimodal Representation and Intermodal Similarity – Cues of Space in the Audio Description of Film

Taina Tammelin-Laine, Jyväskylän yliopisto
Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa

Elina Nevasaari, Vaasan yliopisto
Talviunesta syysmuuttoon – tarkastelussa kielikylpyoppilaiden luonnontieteelliset käsitteet

Sanna Mustonen, Jyväskylän yliopisto
Paikat ja tilat suomi toisena kielenä  -oppijoiden teksteissä 

Lotta Jalava, Helsingin yliopisto
Borders of (in)finiteness: Tundra Nenets predication in change

Max Wahlström, Helsingin yliopisto
The loss of case inflection in Bulgarian and Macedonian

Leena Tuomiranta, Åbo Akademi
Novel word learning ability in chronic post-stroke aphasia: Variability and modality effects

Ilmari Ivaska, Turun yliopisto
Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi

Laura Tyysteri, Turun yliopisto               
Aamiaiskahvilasta ötökkätarjontaan. Suomen kirjoitetun yleiskielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus

Salla Nurminen, Turun yliopisto
Lauseen aspektin ilmaiseminen suomen kielessä. Tutkimus olla-, tehdä- ja tulla-verbillisistä tekstilauseista käyttökonteksteissaan

Don Killian, Helsingin yliopisto
Topics in Uduk Phonology and Morphosyntax

Hanna Lantto, Helsingin yliopisto
Code-switching in Greater Bilbao: a bilingual variety of colloquial Basque

Heini Lehtonen, Helsingin yliopisto
Tyylitellen – Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä

Tomi Visakko, Helsingin yliopisto
Self-promotion as semiotic behavior – The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements

Iiris Rennicke, Helsingin yliopisto
Variation and Change in the Rhotics of Brazilian Portuguese

 

2014

Elina Westinen, Jyväskylän yliopisto
The discursive construction of authenticity: Resources, scales and polycentricity in Finnish hip hop

Nina Isolahti, Tampereen yliopisto 
Tulkkauksen tarkkuus rikosoikeudenkäynnissä – saavuttamaton ihanne

Nestori Siponkoski, Vaasan yliopisto
Translation Under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation

Mikko Heikkilä, Helsingin yliopisto
Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum

Tanja Säily, Helsingin yliopisto
Sociolinguistic variation in English derivational productivity – Studies and methods in diachronic corpus linguistics

Corinne Tilma, Jyväskylän yliopisto
The dynamics of foreign versus second language development in Finnish writing

Anna Vatanen, Helsingin yliopisto
Responding in overlap. Agency, epistemicity and social action in conversation

Teppo Jakonen, Jyväskylän yliopisto
Knowing matters: how students address lack of knowledge in bilingual classroom interaction

Paula Rautionaho, Tampereen yliopisto
Variation in the Progressive: A Corpus-based Study into World Englishes

Minna Seppänen, Turun yliopisto
Defining the art of grammar: ancient perceptions of γραμματική and grammatica

 

2013

Tarja Heinonen, Helsingin yliopisto
Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta

Anelma Lammi, Helsingin yliopisto
TUBI OR NOT TUBI. Comparison of Russian and Finnish tuberculosis terminology

Kaarina Mononen, Helsingin yliopisto
Inkerinsuomalaisten suomen kielen käyttö Pietarissa ja sen lähialueella

Niina Hynninen, Helsingin yliopisto
Language Regulation in English as a Lingua Franca : Exploring language-regulatory practices in academic spoken discourse

Elina Tapio, Oulun yliopisto
A nexus analysis of English in the everyday life of FinSL signers: a multimodal view on interaction

Samu Kytölä, Jyväskylän yliopisto
Multilingual language use and metapragmatic reflexivity in Finnish internet football forums. A study in the sociolinguistics of globalization

Aki Kyröläinen, Turun yliopisto
Reflexive Space: A Constructionist Model of the Russian Reflexive Marker

Marianne Spoelman, Oulun yliopisto
Prior linguistic knowledge matters: The use of the partitive case in Finnish learner language

Anni Jääskeläinen, Helsingin yliopisto
Todisteena äänen kuva – Suomen kielen imitatiivikonstruktiot

Riitta Pennala, Jyväskylän yliopisto
PERCEPTION AND LEARNING OF FINNISH QUANTITY. Study in Children with
Reading Disabilities and Familial Risk for Dyslexia and Russian Second-Language Learners.

Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto
English pronunciation teaching in Finland 

Mai Frick, Helsingin yliopisto
Emergent Bilingual Constructions – Finnish-Estonian Codeswitching in Interaction

Lotta Lehti, Turun yliopisto
Genre et ethos: Des voies discursives de la construction d’une image de l’auteur dans les blogs de  politiciens

Mari Honko, Tampereen yliopisto
Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit

Tiina Räisänen, Jyväskylän yliopisto
 Professional Communicative Repertoires and Trajectories of Socialization into Global Working Life

Okko Räsänen, Aalto yliopisto
Studies on unsupervised and weakly supervised methods in computational modeling of early language acquisition

 

2012

Anton Granvik, Helsingin yliopisto
De “de” – Estudio histórico-comparativo de los usos y la semántica de la preposición “de” en español

Inkeri Lehtimaja, Helsingin yliopisto
Puheen suuntia luokkahuoneessa. Oppilaat osallistujina yläkoulun suomi toisena kielenä -tunnilla

Johanna Saario, Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntaopin opiskelun kieliympäristö ja käsitteet – toisella kielellä opiskelevien haasteet ja tuen tarpeet

Kristiina Abdallah, Tampereen yliopisto/Itä-Suomen yliopisto
Translators in Production Networks.
Reflections on Agency, Quality and Ethics

Satu Saalasti, Helsingin yliopisto
Linguistic and perceptual processing of communicative cues in Asperger Syndrome

Ville Virsu,  Turun yliopisto
Sitouttamisretoriikka yritysviestinnässä

Signe-Anita Lindgrén, Åbo Akademi
Mild Developmental Dyslexia in University Students: Diagnosis and Performance Features in L1, L2, and L3

Suvi Honkanen, Helsingin yliopisto
Kielioppi ja tekstilaji: direktiivin muotoilusta viraston ryhmäkirjeissä

Irina Kauhanen, Helsingin yliopisto
Viewing norms dialogically. 
Action-oriented approach to sociolinguistic metatheory

Johanna Tanner, Helsingin yliopisto
Rakenne, tilanne ja kohteliaisuus. Pyynnöt S2-oppikirjoissa ja autenttisissa keskusteluissa

Hanna Jokela, Turun yliopisto
Nollapersoonalause suomessa ja virossa: Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta

Pekka Posio, Helsingin yliopisto
Pronominal subjects in Peninsular Spanish and European Portuguese: semantics, pragmatics, and formulaic sequence

Mari-Sanna Paukkeri, Aalto yliopisto
Language- and domain-independent text mining

Päivi Valtonen, Turun yliopisto
Abiturientti uutistoimittajana. Tekstilajin taju ja uutisen tuottaminen äidinkielen tekstitaidon kokeessa

Tomas Lehecka, Helsingin yliopisto
Interrelated lexical properties. English adjective imports in a Swedish newspaper corpus

Katja Västi, Oulun yliopisto
Verbittömät tapahtumanilmaukset: Suunnannäyttäjinä LÄHDE- ja KOHDE-konstruktio

 

2011

Ullakonoja, Riikka, Jyväskylän yliopisto
Da. Eto vopros! Prosodic development of Finnish students’ read-aloud Russian during study in Russia

Paulsen, Geda, Åbo Akademi
Causation and dominance: A study of Finnish causative verbs expressing social dominance

Vierros, Marja, Helsingin yliopisto
Bilingual Notaries in Hellenistic Egypt – A Study of Language Use

Nikolaev, Alexandre, Itä-Suomen yliopisto
Suomen nominien taivutusjärjestelmän produktiivisuudesta: korpuslingvistisiä ja kokeellisia tutkimuksia

Krizsán, Attila, Itä-Suomen yliopisto
‘The EU is not them, but us!’: The First Person Plural and the Articulation of Collective Identities in European Political Discourse

Nupponen, Anne-Maria, Itä-Suomen yliopisto
“Savon murre” savolaiskorvin. Kansa murteen havainnoijana

Niemelä, Maarit, Oulun yliopisto
Resonance in storytelling: verbal, prosodic and embodied practices of stance taking

Mustanoja, Liisa, Tampereen yliopisto
Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä

Karjalainen, Katri, Vaasan yliopisto
Interaktion som mål och medel i FinTandem. Strategier och orientering vid problem i språkproduktion

Kuusi, Päivi, Tampereen yliopisto
Miksi näkökulma muuttuu käännöksessä? Eksplisiittistämisen ja normaalistamisen selitysvoima ja seuraukset

Anckar, Joanna, Jyväskylän yliopisto
Assessing Foreign Language Listening Comprehension by Means of the Multiple-Choice Format: Processes and Products

Ratia, Maura, Helsingin yliopisto
Texts “Con and Pro”: The Early Modern Medical Controversy over Tobacco

Sinnemäki, Kaius, Helsingin yliopisto
Language universals and linguistic complexity: Three case studies in core argument marking

Sippola, Eeva, Helsingin yliopisto
Una gramática descriptiva del chabacano de Ternate

Toivola, Minnaleena, Helsingin yliopisto
Vieraan aksentin arviointi ja mittaaminen suomessa

Suhr, Carla, Helsingin yliopisto
Publishing for the Masses: Early Modern English Witchcraft Pamphlets

Haapakoski, Seija, Tampereen yliopisto
Ironian kääntäminen lasten- ja nuortenromaaneissa. Esimerkkinä Christine Nöstlingerin teokset Ein Mann für Mama ja Luki-live

Kauppinen, Kati, Jyväskylän yliopisto
Subjects of Aspiration. Untersuchung von diskursiven Prozessen neoliberaler Regierung in einer postfeministischen Frauenzeitschrift

Koskela, Heidi, Jyväskylän yliopisto
Constructing knowledge: epistemic practices in three television interview genres

Koivisto, Aino, Helsingin yliopisto
Sanomattakin selvää? ‘Ja’, ‘mutta’ ja ‘että’ puheenvuoron lopussa

Nissilä, Leena, Oulun yliopisto
Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen

Savijärvi, Marjo, Helsingin yliopisto
Yhteisestä toiminnasta yhteiseen kieleen – keskustelunanalyyttinen tutkimus toisen kielen oppimisesta kielikylpypäiväkodin arkitilanteissa

Peltola, Rea, Helsingin yliopisto
Cohésion modale et subordination. Le conditionnel et le jussif finnois au mirroir de la valeur sémantique et discursive du subjonctif français

Saaristo-Helin, Katri, Helsingin yliopisto
Phonological Mean Length of Utterance as an indicator of typical and impaired phonological development in children acquiring Finnish

Tyrkkö, Jukka, Helsingin yliopisto
Fuzzy Coherence: Making Sense of Continuity in Hypertext Narratives

 

2010

Nissi, Riikka, Jyväskylän yliopisto
Totuuden jäljillä. Tekstin tulkinta nuorten aikuisten raamattupiirikeskusteluissa.

Jomppanen, Marjatta, Oulun yliopisto
Pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivi vertailussa leat ja olla -verbien yhteydessä

Marttila, Annu, Helsingin yliopisto
A cross-linguistic study of lexical iconicity and its manifestation in bird names

Isosävi, Johanna, Helsingin yliopisto
Les formes d’adresse dans un corpus de films français et leur traduction en finnois

Viinikainen, Taru, Itä-Suomen yliopisto
Taipuuko ”akrobaatti Aleksandra”? Nimikekonstruktio ja nimikkeen taipuminen lehtikielessä 1900-luvulta 2000-luvulle

Timofeeva, Olga, Helsingin yliopisto
Non-finite Constructions in Old English With Special Reference to Syntactic Borrowing from Latin

Kääntä, Leila, Jyväskylän yliopisto
Teacher turn-allocation and repair practices in classroom interaction: a multisemiotic perspective

Kirvesmäki, Arja, Helsingin yliopisto
Vyraženie obobšcënno-licnogo značenija v russkom jazyke (Geneeris-persoonaisen merkityksen ilmaiseminen venäjän kielessä)

Idström, Anna, Helsingin yliopisto
Inarinsaamen käsitemetaforat

Hekkanen, Raila, Helsingin yliopisto
Englanniksiko maailmanmaineeseen? – Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945-2003

Lilja, Niina, Jyväskylän yliopisto
Ongelmista oppimiseen. Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskustelussa

Ruokonen, Minna, Turun yliopisto
Cultural and textual properties in the translation and interpretation of allusions. An analysis of allusions in Dorothy L. Sayers’ detective novels translated into Finnish in the 1940s and the 1980s

Meriläinen, Lea, Itä-Suomen yliopisto
Language Transfer in the Written English of Finnish Students

 

2009

Aro, Mari, Jyväskylän yliopisto
Speakers and doers. Polyphony and agency in children’s beliefs about language learning

Laihonen, Petteri, Jyväskylän yliopisto
Language Ideologies in the Romanian Banat. Analysis of Interviews and Academic Writings among the Hungarians and Germans

Lehtinen, Mari, Helsingin yliopisto
La contextualisation du discours radiophonique par des moyens prosodiques. L’exemple de cinq grands philosophes français du XXe siècle

Pasanen, Päivi, Helsingin yliopisto
Merenkulun turvallisuuden koetinkiviä. Terminologisen tiedon poiminta teksteistä

Probirskaja, Svetlana, Tampereen yliopisto
Rajankäyntiä: Suomen ja Venäjän kahdenväliset valtiosopimukset käännöstieteellisen avainsana-analyysin valossa

Stolt, Suvi, Helsingin yliopisto
Language in acquisition. Early Lexical Development and Associations between Lexicon and Grammar – Findings from Full-Term and Very-Low-Birth-Weight Finnish Children

Ylikoski, Jussi, Oulun yliopisto
Non-finites in North Saami

Vaattovaara, Johanna, Helsingin yliopisto
Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena

 

2008

Arppe, Antti, Helsingin yliopisto
Univariate, bivariate, and multivariate methods in corpus-based lexicography – A study of synonymy

Halla-aho, Hilla, Helsingin yliopisto
The Non-literary Latin Letters. A Study of their Syntax and Pragmatics

Jantunen, Tommi, Jyväskylän yliopisto
Tavu ja Lause. Tutkimuksia kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä

Kemppanen, Hannu, Joensuun yliopisto
Avainsanoja ja ideologiaa: käännettyjen ja ei-käännettyjen historiatekstien korpuslingvistinen analyysi 

Kuningas, Johanna, Helsingin yliopisto
Structure informationnelle et constructions du kabyle – Etude de trois types de phrase dans le cadre de la grammaire constructionelle

Nissilä, Niina, Vaasan yliopisto
Begrepp och termer inom området balansräkning – teoretisk utveckling och empirisk förankring

Pitkänen, Kaarina, Helsingin yliopisto
Suomi kasvitieteen kieleksi. Elias Lönnrot termistön kehittäjänä

Portin, Marja, Åbo Akademi
Morphological processing in Swedish: Effects of language background on word recognition

Rauniomaa, Mirka, Oulun yliopisto
Recovery through repetition. Returning to prior talk and taking a stance in American-English and Finnish conversations

Visapää, Laura Helsingin yliopisto
Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista

 

2007

Airola, Anu, Helsingin yliopisto
Coordinated Verb Pairs in Text

Kela, Maria, Jyväskylän yliopisto
Jumalan kasvot suomeksi. Metaforisaatio ja erään uskonnollisen ilmauksen synty

Korpela, Eveliina, Helsingin yliopisto
Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla. Keskustelunanalyyttinen tutkimus lääkärin kysymyksistä

Kotilainen, Lari, Helsingin yliopisto
Konstruktioiden dynamiikkaa

Laitinen, Mikko, Helsingin yliopisto
Agreement Patterns in English: Diachronic Corpus Studies on Common-Number Pronouns

Loukusa, Soile, Oulun yliopisto
The use of context in pragmatic language comprehension in normally developing children and children with Asperger syndrome/high-functioning autism. An application of relevance theory

Mutta, Maarit, Turun yliopisto
Un processus cognitif peut en cacher un autre: Étude de cas sur l’aisance rédactionnelle des scripteurs finnophones et francophones (Suomalaisten ja ranskalaisten opiskelijoiden kirjoittamisprosessit ja niiden sujuvuus)


Nieminen, Lea, Jyväskylän yliopisto
A Complex Case. A Morphosyntactic Approach to Complexity in Early Child Language

Rabb, Viveca, Åbo Akademi
Genuskongruens på reträtt. Variation i nominalfrasen i Kvevlaxdialekten

Riionheimo, Helka, Joensuun yliopisto
Muutoksen monet juuret. Oman ja vieraan risteytyminen Viron inkerinsuomalaisten imperfektinmuodostuksessa

Rostila, Jouni, Tampereen yliopisto
Konstruktionsansätze zur Argumentmarkierung im Deutschen

Soro, Maikki, Tampereen yliopisto
Das Erstglied des deutschen und finnischen Aussagesatzes. Eine kontrastive Untersuchung anhand journalistischer und literarischer Texte (Saksan ja suomen väitelauseen ensijäsen. Journalistisiin ja kirjallisiin teksteihin perustuva kontrastiivinen tutkimus)

Sulkunen, Sari, Jyväskylän yliopisto
Authenticity of Text in International Reading Literacy Assessments. Focusing on PISA 2000

Tiililä, Ulla, Helsingin yliopisto
Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista

Vainio, Seppo, Turun yliopisto
Syntaktisen ja semanttisen ennustettavuuden rooli luetun lauseen prosessoinnissa

 

2006

Etelämäki, Marja, Helsingin yliopisto
Toiminta ja tarkoite. Tutkimus suomen pronominista “tämä”

Fonsén, Tuomo, Turun yliopisto
Kunstlöbliche Sprachverfassung unter den Teutschen. Studien zum Horrendum Bellum Grammaticale des Justus Georg Schottelius (1673)

Halla-aho, Jussi, Helsingin yliopisto
Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology – On the Basis of Old Church Slavic

Heikkilä, Elina, Helsingin yliopisto
Kuvan ja tekstin välissä: kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä

Iskanius, Sanna, Jyväskylän yliopisto
Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti

Keisanen, Tiina, Oulun yliopisto
Patterns of stance taking. Negative yes/no interrogatives and tag questions in American English conversation

Kinnunen, Tuija, Tampereen yliopisto
Käännös oikeudenkäyntiaineistona – lakitekstien tulkinta oikeuskäsitteiden kääntämisen näkökulmasta

Minkkinen, Eila, Tampereen yliopisto
Telefongespräche in der finnisch-deutschen Unternehmenskommunikation. Bestandsaufnahmen und Gesprächsanalysen (Puhelinkeskustelut suomalais-saksalaisessa yritysviestinnässä. Tarvetutkimuksia ja keskustelunanalyyseja)

Mäkinen, Martti, Helsingin yliopisto
Between Herbals et alia: Intertextuality in Medieval English Herbals

Paavola, Leila, Oulun yliopisto
Maternal sensitive responsiveness, characteristics and relations to child early communicative and linguistic development 

Paulasto (os. Pitkänen), Heli, Joensuun yliopisto
Welsh English Syntax: Contact and Variation

Paukkeri, Pirkko, Helsingin yliopisto
Recipient v russkom razgovore – o raspredelenii funkcij mezhdu otvetami da, nu ja tak” (Vastaanottajana venäläisessä keskustelussa: da-, nu- ja tak-vastausten työnjaosta)

Saarikivi, Janne, Helsingin yliopisto
Substrata Uralica – Studies on Finno-Ugrian Substrate in Northern Russian Dialects

Viimaranta, Johanna, Helsingin yliopisto
Talking About Time in Russian and Finnish

Ylinen, Sari, Helsingin yliopisto
Cortical representations for phonological quantity. University of Helsinki, Department of Psychology, Research Reports no. 33. Myös eThesis

 

2005

ben-Aaron, Diana, Helsingin yliopisto
Given and news. Media discourse and the construction of community on national days

Haddington, Pentti, Oulun yliopisto
The intersubjectivity of stance taking in talk-in-interaction

Jokinen, Eija, Tampereen yliopisto
Ortswechsel, Orientierung und Origo. Eine Korpusanalyse ausgewählter deutscher Richtungsadverbien mit hin- und her- und ihrer finnischen Entsprechungen (Paikanvaihdos, suuntautuminen ja origo. Saksan kielen hin- ja her-alkuisten suunnan adverbien ja niiden suomenkielisten vastineiden korpusanalyysi) 

Kolehmainen, Leena, Helsingin yliopisto
Präfix- und Partikelverben im deutsch-finnischen Kontrast” (Vertaileva tutkimus saksan ja suomen prefiksi- ja partikkeliverbeistä).

Kurki, Tommi, Turun yliopisto
Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muuttuminen. Kielenmuutosten seuraamisesta ja niiden tarkastelussa käytettävistä menetelmistä

Makkonen-Craig, Henna, Helsingin yliopisto
Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä. Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin

Männikkö, Tiina, Vaasan yliopisto
Historikern som berättare i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar

Rautakoski, Pirkko, Helsingin yliopisto
Vaikeasti afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä kommunikointitaitojen kuntoutuminen: seurantatutkimus

Rontu, Heidi, Åbo Akademi
Språkdominans i tidig tvåspråkighet. Barnets kodväxling i kontext

Tykkyläinen, Tuula, Helsingin yliopisto
Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä – ohjailevan toiminnan tarkastelua

Vanhatalo, Ulla, Helsingin yliopisto
Kyselytestit synonymian selvittämisessä. Sanastotietoutta kielenpuhujilta sähköiseen sanakirjaan

 

2004

Bergbacka, Katja, Jyväskylän yliopisto
Le diminutif dans la littérature en moyen français (Deminutiivit keskiranskan kirjallisuudessa)

Jaakola, Minna, Helsingin yliopisto
Suomen genetiivi

Jantunen, Jarmo, Joensuun yliopisto
Synonymia ja käännössuomi: korpusnäkökulma samamerkityksisyyden kontekstuaalisuuteen ja käännöskielen leksikaalisiin erityispiirteisiin

Kaunisto, Mark, Tampereen yliopisto
Adjective Pairs Ending in -ic and -ical: a Study of Variation and Change across Centuries

Nevala, Minna, Helsingin yliopisto
Address in Early English Correspondence: Its Forms and Socio-Pragmatic Functions

Mäntylä, Katja, Jyväskylän yliopisto
Idioms and language users: the effect of the characteristics of idioms on their recognition and interpretation by native and non-native speakers of English

Pekkala, Seija, Helsingin yliopisto
Semantic Fluency in Mild and Moderate Alzheimer’s Disease

Pörn, Michaela, Åbo Akademi
Suomen tunnekausatiiviverbit ja niiden lausemaiset täydennykset

Rainó, Päivi, Helsingin yliopisto
Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä

Salmi, Leena, Turun yliopisto
Documents multilingues pour logiciels et utilisabilité

Virkkunen, Riitta, Tampereen yliopisto
Aika painaa. Oopperan tekstilaitekäännöksen toiminnalliset rajat

 

2003

Berg, Maarit, Helsingin yliopisto
Syytöksiä ja epäilyksiä. Toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa

Heimo, Helena, Helsingin yliopisto
Kaikki on enemmän kuin joka toinen: Oppimisvaikeudet ja suhdekäsitteet esiopetusiässä

Jansson-Verkasalo, Erja, Oulun yliopisto
Kuuloherätevasteet kielihäiriöiden ilmentäjinä pienenä keskosena syntyneillä lapsilla ja lapsilla, joilla on todettu Aspergerin oireyhtymä

Kurhila, Salla, Helsingin yliopisto
Co-constructing understanding in second language conversation

Leino, Jaakko, Helsingin yliopisto
Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys

Miestamo, Matti, Helsingin yliopisto
Clausal Negation: A Typological Study

Pälli, Pekka, Tampereen yliopisto
Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina

Pöyhönen, Sari, Jyväskylän yliopisto
Uraopettajia, juurilleen palaajia ja kielenharrastajia. Suomen kielen opettajien ammatti-identiteetti Venäjän koulutuksen ja opetuksen murroksessa

Routarinne, Sara, Helsingin yliopisto
Tytöt äänessä. Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinoina

Taivalkoski-Shilov, Kristiina, Helsingin yliopisto
La tierce main.
Discours rapporté, traduction et Fielding en France au XVIIIe siècle.

Tissari, Heli, Helsingin yliopisto
LOVEscapes: Changes in prototypical senses and cognitive metaphors since 1500

Turunen, Pirjo, Jyväskylän yliopisto
Production of word structures. A constraint-based study of 2;6 years old Finnish children at-risk for dyslexia and their controls

 

2002

Bergström, Marina, Vaasan yliopisto
Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter (Yksilölliset erot toisen kielen kehityksessä – tutkimus kielikylpyoppilaiden kirjoittamisvaikeuksista)

Duvallon, Outi, Helsingin yliopisto

Eskola, Sari, Joensuun yliopisto
Syntetisoivat rakenteet käännössuomessa – suomennetun kaunokirjallisuuden erityispiirteiden tarkastelua korpusmenetelmällä

Hassinen, Sirje, Oulun yliopisto
Simultaaninen kaksikielisyys. Läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain

Kittilä, Seppo, Turun yliopisto
Transitivity: Towards a Comprehensive Typology

Lehtinen, Esa, Tampereen yliopisto
Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa

Nenonen, Marja, Joensuun yliopisto
Idiomit ja leksikko – Lausekeidiomien syntaktisia, semanttisia ja morfologisia piirteitä suomen kielessä

Paloposki, Outi, Helsingin yliopisto
Variation in Translation. Literary Translation into Finnish 1809-1850

Tarnanen, Mirja, Jyväskylän yliopisto
Kohti yhdenmukaista ja johdonmukaista kirjoittamisen arviointia

Välimaa, Taina, Oulun yliopisto
Kuulovikaisen aikuisen puheen vastaanotto ja kuulon toiminnallinen taso monikanavaisen sisäkorvaistutteen avulla