Väitelleet / PhDs

Tälle sivulle kootaan tietoja Suomessa valmistuneista kieliaineiden väitöskirjoista. Vuosina 1999–2015 Langnet toimi tutkijakouluna tai tohtoriohjelmana. Näiden vuosien osalta ne väitöskirjat, jotka eivät valmistuneet Langnetin, vaan muiden suomalaisten kielitieteen tutkijakoulujen tai tohtoriohjelmien alaisuudessa, on merkitty tähdellä (*). Jos tietoja puuttuu, ota yhteyttä laura.ivaska(at)abo.fi

2020

Laura Ekberg, Turun yliopisto
Heterolingualism and cultural integrity in Finnish translations of Anglophone Caribbean novels

Antti Kamunen, Oulun yliopisto
Busy embodiments: The hierarchisation of activities in multiactivity situations

 

2019

Tiina Aalto, Helsingin yliopisto
Ukon jäljet paikoissa ja paikannimissä. Tutkimus ukko-elementin sisältävistä nimistä

Satu von Boehm, Helsingin yliopisto
Variation in the Use and Norms of English Verb Forms: A Study of Finnish University Students and Teachers

Alicja Fajfer, Itä-Suomen yliopisto
Everyday bordering in stories of mobility: Linguistic encounters in Poland

Teija Greed, Helsingin yliopisto
Evidentiality and related categories in four non-Slavonic languages of the Russian Federation: Bashkir, Even, Lezgi and Tatar

Markus Hamunen, Helsingin yliopisto
Tavattomat infinitiivit: eräiden myötätapahtumisen infinitiivirakenteiden konstruktiokielioppia suomen murteissa

Sampsa Holopainen, Helsingin yliopisto
Indo-Iranian borrowings in Uralic. Critical overview of sound substitutions and distribution criterion

Sami Honkasalo, Helsingin yliopisto
A Grammar of Eastern Geshiza: A Culturally Anchored Description

Lasse Hämäläinen, Helsingin yliopisto
Nimet verkossa. Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä

Juho Härme, Tampereen yliopisto
Ajanilmauksen sijainnit suomessa ja venäjässä. Kvantitatiivinen konstruktiotason näkökulma

Tommi Jauhiainen, Helsingin yliopisto
Language identification in texts

Edyta Jurkiewicz-Rohrbacher, Helsingin yliopisto
Polish verbal aspect and its Finnish statistical correlates in the light of a parallel corpus

Jeongdo Kim, Helsingin yliopisto
Hulisemisesta hulinaksi – Onomatopoieettisuuden haalistuminen suomen fonesteemisten substantiivien valossa

Emmi Lahti, Helsingin yliopisto
Maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa

Loukia Lindholm, Åbo Akademi
Form and Function of Response Stories in Online Advice

Aleksi Mäkilähde, Turun yliopisto
The Philological-Pragmatic Approach: A Study of Language Choice and Code-Switching in Early Modern English School Performances

Jenny Paananen, Turun yliopisto
Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla

Ulriikka Puura, Helsingin yliopisto
”Sinä iče oled vepsläine, voib sanuda, ka?” – Vepsäläisyyden rakentuminen ja 2000-luvun vepsän kieli

Anssi Roiha, Jyväskylän yliopisto
The role of CLIL in individuals’ life courses: Retrospective narratives of pupils from a former CLIL class

Joonas Råman, Oulun yliopisto
The Multimodal and Collaborative Aspects of Demonstrations in the Teaching of Budo Sports

Olli Silvennoinen, Helsingin yliopisto
Contrastive Negagtion: Constructional Variation within and across Languages

Adriana Slavcheva, Helsingin yliopisto
Korpuslinguistische Zugänge zum Konnektorengebrauch in der gesprochenen Wissenschaftssprache Deutsch

Riitta Suominen, Tampereen yliopisto
Virkatekstin käytettävyys. Pöytäkirjasta verkkotekstiksi ja sosiaalisen median päivitykseksi

Maija Surakka, Itä-Suomen yliopisto
Ajan paikka. Ajanilmausten kehityspolkuja lasten kielessä

Maija Tervola, Tampereen yliopisto
Maahanmuuttajalääkärien suomen kielen taito ja kielitaitotarpeet. Erityisalan kielitaidon näkökulma lääkärin työhön

Harri Uusitalo, Turun yliopisto
Tausta, tekijä ja kieli. Filologinen tutkimus Aitolahden koodeksin lainsuomennoksesta

Heidi Vepsäläinen, Helsingin yliopisto
Suomen no-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa

Taru Virtanen, Helsingin yliopisto
What makes a government translator tick? – Examining the Finnish government English translators? perceptions of translator status, job satisfaction and the underlying factors

Juha Yliniemi, Helsingin yliopisto
A descriptive grammar of Denjongke (Sikkimese Bhutia) 

Anna von Zansen, Jyväskylän yliopisto
Uudenlaista kuullun ymmärtämistä – Kuvan ja videon merkitys ylioppilastutkinnon kielikokeissa

 

2018

Jonna Ahti, Helsingin yliopisto
Konventioner, kommunikation och konflikter i ett finlandssvenskt chattrum

Anna Maija Biskupska, Helsingin yliopisto
Verbi verbistä: Puolan ja suomen johdetun verbileksikon merkitysrakenteen vertailua

Duha Elsayed, Turun yliopisto
Agricolan pitää – nesessiiviverbi kielikontaktin ytimessä

Maria Fremer, Helsingin yliopisto
Tilltal i reklamfilm – Du-reformen i ett historiskt perspektiv

Payam Ghaffarvand Mokari, Itä-Suomen yliopisto
Second Language Vowel Learning: The Role of Cognitive Abilites

Kaiju Harinen, Turun yliopisto
Défaire la femme africaine: Intersectionnalité performative dans les ouevres de Calixthe Beyala et de Ken Bugul

Marika Helisten, Oulun yliopisto
Participants’ multimodal practices for managing activity suspensions and resumptions in English and Finnish interaction

Heli Katajamäki, Vaasan yliopisto
Tekijän identiteetti taloussanomalehtien pääkirjoituksissa. Pääkirjoitustoimittajan sosiaalisesta roolista tuotettu, teksteistä tulkittu

Maa­rit Ilo­la, Jyväskylän yliopisto
Oppilaiden käsityksiä englannin suullisesta kielitaidosta, sen oppimisesta ja arvioinnista

Miia Karttunen, Itä-Suomen yliopisto
No pittää kahttoo. Puhujan tulevan toiminnan ilmausten kielioppia ja pragmatiikkaa

Sari Keskimaa, Oulun yliopisto
Kalle Päätalon Iijoki-sarja kielielämäkertana

Anne Ketola, Tampereen yliopisto
Word–Image Interaction in Technical Translation: Students Translating an Illustrated Text 

Miia Kont­ti­nen, Jyväskylän yliopisto
Students at the core of English-medium instruction: research on international master’s degree students’ study paths and the role of academic English and literacies

Liisa-Maria Lehto, Oulun yliopisto
Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta

Maximilian Murmann, Helsingin yliopisto
Inchoative Emotion verbs in Finnish: Argument Structures and Collexemes

Meri Päivärinne, Helsingin yliopisto
Jean Barbeyrac, traducteur et homme de lettres

Tim Roth, Helsingin yliopisto
Aspect in Ikoma and Ngoreme – A comparison and analysis of two Western Serengeti Bantu languages

Taija Saikkonen, Helsingin yliopisto
The Development of Finnish Syntax between the Ages of 1 Year, 8 Months and 3 Years

Johan Schalin, Helsingin yliopisto
Preliterary Scandinavian sound change viewed from the east. – Umlaut remodelled and language contact revisited.

Jenny Stenberg-Sirén, Helsingin yliopisto
Språk och språkideologier i radio och tv. Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter

Väinö Syrjälä, Helsingin yliopisto
Namn – språk – ställe – Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum

Outi Tánczos, Helsingin yliopisto
Mediated discourses – Ethnic minority media in linguistic and ethnic identity-building and language revitalization: Comparative case studies from Finno- Ugrian minority contexts

Jennie Öhman, Åbo Akademi
Interaction in Text and Hypertext: Participant Roles on Coorporate Websites

 

2017

Nea Auhtola, Helsingin yliopisto
Außerhalb der Quaestio – im Kern des Geschehens. Zu Funktion und Inhalt von monologischen und dialogischen Nebenstrukturen am Beispiel des deutschen Polizeinotrufs 110

Linda Bäckman, Åbo Akademi
‘Second Generation?’ Language and identity among adults whose parents were migrants

Sophie Alix Capdeville, Jyväskylän yliopisto
L’histoire du livre saami en Finlande: ses racines et son développement de 1820 à 1920

Lauri Haapanen, Helsingin yliopisto
Quoting practices in written journalism

Kirsi Harinen, Helsingin yliopisto
Categorical representations of phonemic vowels investigated with fMRI

Katariina Harjunpää, Helsingin yliopisto
Translatory practices in everyday conversation. Bilingual mediating in Finnish – Brazilian Portuguese interaction

Pilvi Heinonen, Helsingin yliopisto
Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Leena Maria Heikkola, Åbo Akademi
Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa: semispontaanien narratiivien määrällinen ja laadullinen analyysi

Sanna Heittola, Vaasan yliopisto
“Poliisista päivää, från polisen god dag”. Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland

Johanna Hyytiäinen, Helsingin yliopisto
Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktionen. Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor

Samuli Kaislaniemi, Helsingin yliopisto
Reconstructing Merchant Multilingualism: Lexical Studies of English East India Company Correspondence

Minna Korhonen, Helsingin yliopisto
Perspectives on the Americanisation of Australian English: A Sociolinguistic Study of Variation

Laura Lahti, Helsingin yliopisto
„Ich fand die Verbkonjugation gar nicht so schlimm!“ Die mündliche Sprachkompetenz finnischer Deutschlernender unter dem Aspekt der grammatischen Korrektheit

Annamari Martinviita, Oulun yliopisto
Online community as experience and discourse: a nexus analytic view into understandings of togetherness online

Sanna Olkkonen, Jyväskylän yliopisto
Second and foreign language fluency from cognitive perspective. Inefficiency and control of attention in lexical access

Miikul Pahomov, Helsingin yliopisto
Lyydiläiskysymys: kansa vai heimo, kieli vai murre?

Outi Patronen, Helsingin yliopisto
Rajakarjalaisen sukunimistön kehittyminen osana Suomen karjalankielisen ortodoksivähemmistön suomalaistumista 1818-1925

Saija Peuronen, Jyväskylän yliopisto
Heteroglossic and Multimodal Resources in Use: Participation across Spaces of Identification in a Christian Lifestyle Sports Community

Kaisa Sofia Pietikäinen, Helsingin yliopisto
English as a Lingua Franca in Intercultural Relationships – Interaction, Identity, and Multilingual Practices of ELF Couples

Katri Priiki, Turun yliopisto
Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä

Hanna Salmi, Turun yliopisto
Early English Debate Poetry as Conflict Talk

Sachiko Sosa, Helsingin yliopisto
Functions of Morphosyntactic Alternations, and Information Flow in Surgut Khanty Discourse

Ksenia Shagal, Helsingin yliopisto
Towards a typology of participles

Maiju Strömmer, Jyväskylän yliopisto
Mahdollisuuksien rajoissa. Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä

Manuela Tallberg-Nygård, Helsingin yliopisto
Semiosfärerna över Helsingfors – Kjell Westös romankvartett i intrakulturell och interkulturell översättning

Tanja Toropainen, Turun yliopisto
Yhdyssanat ja yhdyssanamaiset rakenteet Mikael Agricolan teoksissa

Kati Turkama, Itä-Suomen yliopisto
Difficulty of the Translation of Primary and Complex Metaphors. An Experimental Study

Milla Uusitupa, Itä-Suomen yliopisto
Rajakarjalaismurteiden avoimet persoonaviittaukset

Outi Veivo, Turun yliopisto
Orthographe et reconnaissance des mots parlés chez les apprenants tardifs de L2

Aija Virtanen, Jyväskylän yliopisto
Toimijuutta toisella kielellä. Kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työharjoittelussa

 

2016

Antti Ahmala, Helsingin yliopisto
Miten tulla sellaiseksi kuin on? – Autenttisuus ja itsestä vieraantuminen Joel Lehtosen varhaistuotannossa

Riikka Ala-Risku, Helsingin yliopisto
Contrasti e commistioni – Plurilinguismo, dialetto e metalingua nella narrativa italiana contemporanea

Riitta Ammunet, Helsingin yliopisto
Quo vadis, articolo determinativo? La grammatica del sintagma nominale italiano Osservazioni sulla neutralizzazione della determinatezza in un corpus di titoli di film

Hanna Elo, Tampereen yliopisto
Acquiring Language as a Twin: Twin children´s early health, social environment and emerging language skills

Mila Engelberg, Helsingin yliopisto
Yleispätevä mies. Suomen kielen geneerinen, piilevä ja kieliopillistuva maskuliinisuus

Sari Hokkanen, Tampereen yliopisto
To Serve and to Experience: An Autoethnographic Study of Simultaneous Church Interpreting

Emmi Hynönen, Turun yliopisto
Suomen essiivi

Heini Karjalainen, Oulun yliopisto
Yhteisöt kontaktissa, systeemit muutoksessa. Vepsän kielen indefiniittipronominien järjestelmä

Hilkka Koivistoinen, Oulun yliopisto
Changing understandings of language learning and teaching: The perspectives of pupils, parents and future language teachers

Maria Kok, Itä-Suomen yliopisto
Varjon kieliopillistuminen. Itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenkehitys itäisessä itämerensuomessa.

Maarit Koponen, Helsingin yliopisto
Machine Translation Post-editing and Effort. Empirical Studies on the Post-editing Process

Timo Korkiakangas, Helsingin yliopisto
Subject Case in the Latin of Tuscan Charters of the 8th and 9th Centuries

Minna Kumpulainen, Itä-Suomen yliopisto
Learning translation. An empirical study into the acquisition of interlingual text production skills

Liisa Kääntä, Vaasan yliopisto
Hyviä pointteja. Vuorovaikutus vertaisten kesken institutionaalisessa verkkokeskustelussa

Piia Mikkola, Vaasan yliopisto
Teksti, agenda, artefakti: Kehityskeskustelulomakkeen erilaiset roolit kehityskeskustelujen topikaalisissa siirtymissä

Maritta Riekki, Oulun yliopisto
Navigating change: Nexus-analytic explorations in the field of foreign language education.

Tiina Räisä, Helsingin yliopisto
Medieritualer som klass- och kulturbundna diskurser och funktioner: Hufvudstadsbladets lucia och konstruktionen av Svenskfinland

Erika Sandman, Helsingin yliopisto
A grammar of Wutun

Pauliina Siitonen, Oulun yliopisto
Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaikutustestissä. Keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin

Milla Luodonpää-Manni, Turun yliopisto
‘Théorie’, ‘hypothèse’, ‘modèle’ et ‘méthode’ dans le domaine de la linguistique: perspectives sémasiologique et onomasiologique

Saija Merke, Helsingin yliopisto
Opiskelijoiden aloittamat kysymyssekvenssit suomi vieraana kielenä -oppitunnin voimavarana

Miikka Silfverberg, Helsingin yliopisto
Morphological Disambiguation using Probabilistic Sequence Models

Maija Sirola-Belliard, Tampereen yliopisto
Suomen komitatiivi. -ine ja kanssa

Sofia Stolt, Helsingin yliopisto
Vägen till vitsordet

Eveliina Tolvanen, Turun yliopisto
Myndighetskommunikation på två språk – pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige i ett systemisk-funktionellt perspektiv

Risto Uusikoski, Helsingin yliopisto
Concepts of tense

Mari-Liisa Varila, Turun yliopisto
In Search of Textual Boundaries: A Case Study on the Transmission of Scientific Writing in 16th-Century England

Turo Vartiainen, Helsingin yliopisto
Challenges in Categorization: Corpus-based Studies of Adjectival Premodifiers in English

Maria Vidberg, Helsingin yliopisto
Ortnamn i kontakt i Helsingfors – Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter

Jenni Virtaluoto, Oulun yliopisto
Technical Communication as an Activity System: A Practitioner’s Perspective. 

Milja Väänänen, Turun yliopisto
Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa

 

2015

Ilmari Ivaska, Turun yliopisto
Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi

Lotta Jalava, Helsingin yliopisto
Borders of (in)finiteness: Tundra Nenets predication in change

Don Killian, Helsingin yliopisto
Topics in Uduk Phonology and Morphosyntax

Hanna Lantto, Helsingin yliopisto
Code-switching in Greater Bilbao: a bilingual variety of colloquial Basque

Heini Lehtonen, Helsingin yliopisto
Tyylitellen – Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä

Elina Nevasaari, Vaasan yliopisto
Talviunesta syysmuuttoon – tarkastelussa kielikylpyoppilaiden luonnontieteelliset käsitteet

Salla Nurminen, Turun yliopisto
Lauseen aspektin ilmaiseminen suomen kielessä. Tutkimus olla-, tehdä- ja tulla-verbillisistä tekstilauseista käyttökonteksteissaan

Sanna Mustonen, Jyväskylän yliopisto
Paikat ja tilat suomi toisena kielenä  -oppijoiden teksteissä 

Iiris Rennicke, Helsingin yliopisto
Variation and Change in the Rhotics of Brazilian Portuguese

Taina Tammelin-Laine, Jyväskylän yliopisto
Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa

Leena Tuomiranta, Åbo Akademi
Novel word learning ability in chronic post-stroke aphasia: Variability and modality effects

Laura Tyysteri, Turun yliopisto               
Aamiaiskahvilasta ötökkätarjontaan. Suomen kirjoitetun yleiskielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus

Tomi Visakko, Helsingin yliopisto
Self-promotion as semiotic behavior – The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements

Max Wahlström, Helsingin yliopisto
The loss of case inflection in Bulgarian and Macedonian

 

2014

Mikko Heikkilä, Helsingin yliopisto
Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum

Maija Hirvonen, Helsingin yliopisto
Multimodal Representation and Intermodal Similarity – Cues of Space in the Audio Description of Film

Nina Isolahti, Tampereen yliopisto 
Tulkkauksen tarkkuus rikosoikeudenkäynnissä – saavuttamaton ihanne

Teppo Jakonen, Jyväskylän yliopisto
Knowing matters: how students address lack of knowledge in bilingual classroom interaction

Paula Rautionaho, Tampereen yliopisto
Variation in the Progressive: A Corpus-based Study into World Englishes

Nestori Siponkoski, Vaasan yliopisto
Translation Under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation

Minna Seppänen, Turun yliopisto
Defining the art of grammar: ancient perceptions of γραμματική and grammatica

Tanja Säily, Helsingin yliopisto
Sociolinguistic variation in English derivational productivity – Studies and methods in diachronic corpus linguistics

Corinne Tilma, Jyväskylän yliopisto
The dynamics of foreign versus second language development in Finnish writing

Anna Vatanen, Helsingin yliopisto
Responding in overlap. Agency, epistemicity and social action in conversation

Elina Westinen, Jyväskylän yliopisto
The discursive construction of authenticity: Resources, scales and polycentricity in Finnish hip hop

 

2013

Mai Frick, Helsingin yliopisto
Emergent Bilingual Constructions – Finnish-Estonian Codeswitching in Interaction

Tarja Heinonen, Helsingin yliopisto
Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta

Mari Honko, Tampereen yliopisto
Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit

Niina Hynninen, Helsingin yliopisto
Language Regulation in English as a Lingua Franca : Exploring language-regulatory practices in academic spoken discourse

Anni Jääskeläinen, Helsingin yliopisto
Todisteena äänen kuva – Suomen kielen imitatiivikonstruktiot

Aki Kyröläinen, Turun yliopisto
Reflexive Space: A Constructionist Model of the Russian Reflexive Marker

Samu Kytölä, Jyväskylän yliopisto
Multilingual language use and metapragmatic reflexivity in Finnish internet football forums. A study in the sociolinguistics of globalization

Anelma Lammi, Helsingin yliopisto
TUBI OR NOT TUBI. Comparison of Russian and Finnish tuberculosis terminology

Lotta Lehti, Turun yliopisto
Genre et ethos: Des voies discursives de la construction d’une image de l’auteur dans les blogs de  politiciens

Kaarina Mononen, Helsingin yliopisto
Inkerinsuomalaisten suomen kielen käyttö Pietarissa ja sen lähialueella

Riitta Pennala, Jyväskylän yliopisto
PERCEPTION AND LEARNING OF FINNISH QUANTITY. Study in Children with
Reading Disabilities and Familial Risk for Dyslexia and Russian Second-Language Learners

Tiina Räisänen, Jyväskylän yliopisto
 Professional Communicative Repertoires and Trajectories of Socialization into Global Working Life

Okko Räsänen, Aalto yliopisto
Studies on unsupervised and weakly supervised methods in computational modeling of early language acquisition

Marianne Spoelman, Oulun yliopisto
Prior linguistic knowledge matters: The use of the partitive case in Finnish learner language

Elina Tapio, Oulun yliopisto
A nexus analysis of English in the everyday life of FinSL signers: a multimodal view on interaction

Elina Tergujeff, Jyväskylän yliopisto
English pronunciation teaching in Finland 

 

2012

Kristiina Abdallah, Tampereen yliopisto/Itä-Suomen yliopisto
Translators in Production Networks.
Reflections on Agency, Quality and Ethics

Anton Granvik, Helsingin yliopisto
De “de” – Estudio histórico-comparativo de los usos y la semántica de la preposición “de” en español

Suvi Honkanen, Helsingin yliopisto
Kielioppi ja tekstilaji: direktiivin muotoilusta viraston ryhmäkirjeissä

Hanna Jokela, Turun yliopisto
Nollapersoonalause suomessa ja virossa: Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta

Irina Kauhanen, Helsingin yliopisto
Viewing norms dialogically. 
Action-oriented approach to sociolinguistic metatheory

Tomas Lehecka, Helsingin yliopisto
Interrelated lexical properties. English adjective imports in a Swedish newspaper corpus

Inkeri Lehtimaja, Helsingin yliopisto
Puheen suuntia luokkahuoneessa. Oppilaat osallistujina yläkoulun suomi toisena kielenä -tunnilla

Signe-Anita Lindgrén, Åbo Akademi
Mild Developmental Dyslexia in University Students: Diagnosis and Performance Features in L1, L2, and L3

Mari-Sanna Paukkeri, Aalto yliopisto
Language- and domain-independent text mining

Pekka Posio, Helsingin yliopisto
Pronominal subjects in Peninsular Spanish and European Portuguese: semantics, pragmatics, and formulaic sequence

Satu Saalasti, Helsingin yliopisto
Linguistic and perceptual processing of communicative cues in Asperger Syndrome

Johanna Saario, Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntaopin opiskelun kieliympäristö ja käsitteet – toisella kielellä opiskelevien haasteet ja tuen tarpeet

Johanna Tanner, Helsingin yliopisto
Rakenne, tilanne ja kohteliaisuus. Pyynnöt S2-oppikirjoissa ja autenttisissa keskusteluissa

Päivi Valtonen, Turun yliopisto
Abiturientti uutistoimittajana. Tekstilajin taju ja uutisen tuottaminen äidinkielen tekstitaidon kokeessa

Ville Virsu,  Turun yliopisto
Sitouttamisretoriikka yritysviestinnässä

Katja Västi, Oulun yliopisto
Verbittömät tapahtumanilmaukset: Suunnannäyttäjinä LÄHDE- ja KOHDE-konstruktio

 

2011

Joanna Anckar, Jyväskylän yliopisto
Assessing Foreign Language Listening Comprehension by Means of the Multiple-Choice Format: Processes and Products

Seija Haapakoski, Tampereen yliopisto
Ironian kääntäminen lasten- ja nuortenromaaneissa. Esimerkkinä Christine Nöstlingerin teokset Ein Mann für Mama ja Luki-live

Katri Karjalainen, Vaasan yliopisto
Interaktion som mål och medel i FinTandem. Strategier och orientering vid problem i språkproduktion

Kati Kauppinen, Jyväskylän yliopisto
Subjects of Aspiration. Untersuchung von diskursiven Prozessen neoliberaler Regierung in einer postfeministischen Frauenzeitschrift

Aino Koivisto, Helsingin yliopisto
Sanomattakin selvää? ‘Ja’, ‘mutta’ ja ‘että’ puheenvuoron lopussa

Heidi Koskela, Jyväskylän yliopisto
Constructing knowledge: epistemic practices in three television interview genres

Attila Krizsán, Itä-Suomen yliopisto
‘The EU is not them, but us!’: The First Person Plural and the Articulation of Collective Identities in European Political Discourse

Päivi Kuusi, Tampereen yliopisto
Miksi näkökulma muuttuu käännöksessä? Eksplisiittistämisen ja normaalistamisen selitysvoima ja seuraukset

Liisa Mustanoja, Tampereen yliopisto
Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä

Maarit Niemelä, Oulun yliopisto
Resonance in storytelling: verbal, prosodic and embodied practices of stance taking

Alexandre Nikolaev, Itä-Suomen yliopisto
Suomen nominien taivutusjärjestelmän produktiivisuudesta: korpuslingvistisiä ja kokeellisia tutkimuksia

Leena Nissilä, Oulun yliopisto
Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen

Anne-Maria Nupponen, Itä-Suomen yliopisto
“Savon murre” savolaiskorvin. Kansa murteen havainnoijana

Geda Paulsen, Åbo Akademi
Causation and dominance: A study of Finnish causative verbs expressing social dominance

Rea Peltola, Helsingin yliopisto
Cohésion modale et subordination. Le conditionnel et le jussif finnois au mirroir de la valeur sémantique et discursive du subjonctif français

Maura Ratia, Helsingin yliopisto
Texts “Con and Pro”: The Early Modern Medical Controversy over Tobacco

Marjo Savijärvi, Helsingin yliopisto
Yhteisestä toiminnasta yhteiseen kieleen – keskustelunanalyyttinen tutkimus toisen kielen oppimisesta kielikylpypäiväkodin arkitilanteissa

Katri Saaristo-Helin, Helsingin yliopisto
Phonological Mean Length of Utterance as an indicator of typical and impaired phonological development in children acquiring Finnish

Kaius Sinnemäki, Helsingin yliopisto
Language universals and linguistic complexity: Three case studies in core argument marking

Eeva Sippola, Helsingin yliopisto
Una gramática descriptiva del chabacano de Ternate

Carla Suhr, Helsingin yliopisto
Publishing for the Masses: Early Modern English Witchcraft Pamphlets

Minnaleena Toivola, Helsingin yliopisto
Vieraan aksentin arviointi ja mittaaminen suomessa

Jukka Tyrkkö, Helsingin yliopisto
Fuzzy Coherence: Making Sense of Continuity in Hypertext Narratives

Riikka Ullakonoja, Jyväskylän yliopisto
Da. Eto vopros! Prosodic development of Finnish students’ read-aloud Russian during study in Russia

Marja Vierros, Helsingin yliopisto
Bilingual Notaries in Hellenistic Egypt – A Study of Language Use

 

2010

Raila Hekkanen, Helsingin yliopisto
Englanniksiko maailmanmaineeseen? – Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945-2003

Anna Idström, Helsingin yliopisto
Inarinsaamen käsitemetaforat

Johanna Isosävi, Helsingin yliopisto
Les formes d’adresse dans un corpus de films français et leur traduction en finnois

Marjatta Jomppanen, Oulun yliopisto
Pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivi vertailussa leat ja olla -verbien yhteydessä

Arja Kirvesmäki, Helsingin yliopisto
Vyraženie obobšcënno-licnogo značenija v russkom jazyke (Geneeris-persoonaisen merkityksen ilmaiseminen venäjän kielessä)

Leila Kääntä, Jyväskylän yliopisto
Teacher turn-allocation and repair practices in classroom interaction: a multisemiotic perspective

Niina Lilja, Jyväskylän yliopisto
Ongelmista oppimiseen. Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskustelussa

Annu Marttila, Helsingin yliopisto
A cross-linguistic study of lexical iconicity and its manifestation in bird names

Lea Meriläinen, Itä-Suomen yliopisto
Language Transfer in the Written English of Finnish Students

Riikka Nissi, Jyväskylän yliopisto
Totuuden jäljillä. Tekstin tulkinta nuorten aikuisten raamattupiirikeskusteluissa

Minna Ruokonen, Turun yliopisto
Cultural and textual properties in the translation and interpretation of allusions. An analysis of allusions in Dorothy L. Sayers’ detective novels translated into Finnish in the 1940s and the 1980s

Olga Timofeeva, Helsingin yliopisto
Non-finite Constructions in Old English With Special Reference to Syntactic Borrowing from Latin

Taru Viinikainen, Itä-Suomen yliopisto
Taipuuko ”akrobaatti Aleksandra”? Nimikekonstruktio ja nimikkeen taipuminen lehtikielessä 1900-luvulta 2000-luvulle

 

2009

Mari Aro, Jyväskylän yliopisto
Speakers and doers. Polyphony and agency in children’s beliefs about language learning

Petteri Laihonen, Jyväskylän yliopisto
Language Ideologies in the Romanian Banat. Analysis of Interviews and Academic Writings among the Hungarians and Germans

Mari Lehtinen, Helsingin yliopisto
La contextualisation du discours radiophonique par des moyens prosodiques. L’exemple de cinq grands philosophes français du XXe siècle

Päivi Pasanen, Helsingin yliopisto
Merenkulun turvallisuuden koetinkiviä. Terminologisen tiedon poiminta teksteistä

Svetlana Probirskaja, Tampereen yliopisto
Rajankäyntiä: Suomen ja Venäjän kahdenväliset valtiosopimukset käännöstieteellisen avainsana-analyysin valossa

Suvi Stolt, Helsingin yliopisto
Language in acquisition. Early Lexical Development and Associations between Lexicon and Grammar – Findings from Full-Term and Very-Low-Birth-Weight Finnish Children

Heidi Vaarala, Jyväskylän yliopisto
Oudosta omaksi: miten suomenoppijat keskustelevat nykynovellista?*

Johanna Vaattovaara, Helsingin yliopisto
Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena

Jussi Ylikoski, Oulun yliopisto
Non-finites in North Saami

 

2008

Antti Arppe, Helsingin yliopisto
Univariate, bivariate, and multivariate methods in corpus-based lexicography – A study of synonymy

Hilla Halla-aho, Helsingin yliopisto
The Non-literary Latin Letters. A Study of their Syntax and Pragmatics

Tommi Jantunen, Jyväskylän yliopisto
Tavu ja Lause. Tutkimuksia kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä

Hannu Kemppanen, Joensuun yliopisto
Avainsanoja ja ideologiaa: käännettyjen ja ei-käännettyjen historiatekstien korpuslingvistinen analyysi 

Johanna Kuningas, Helsingin yliopisto
Structure informationnelle et constructions du kabyle – Etude de trois types de phrase dans le cadre de la grammaire constructionelle

Niina Nissilä, Vaasan yliopisto
Begrepp och termer inom området balansräkning – teoretisk utveckling och empirisk förankring

Kaarina Pitkänen, Helsingin yliopisto
Suomi kasvitieteen kieleksi. Elias Lönnrot termistön kehittäjänä

Marja Portin, Åbo Akademi
Morphological processing in Swedish: Effects of language background on word recognition

Mirka Rauniomaa, Oulun yliopisto
Recovery through repetition. Returning to prior talk and taking a stance in American-English and Finnish conversations

Laura Visapää Helsingin yliopisto
Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista

 

2007

Anu Airola, Helsingin yliopisto
Coordinated Verb Pairs in Text

Maria Kela, Jyväskylän yliopisto
Jumalan kasvot suomeksi. Metaforisaatio ja erään uskonnollisen ilmauksen synty

Eveliina Korpela, Helsingin yliopisto
Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla. Keskustelunanalyyttinen tutkimus lääkärin kysymyksistä

Lari Kotilainen, Helsingin yliopisto
Konstruktioiden dynamiikkaa

Mikko Laitinen, Helsingin yliopisto
Agreement Patterns in English: Diachronic Corpus Studies on Common-Number Pronouns

Soile Loukusa, Oulun yliopisto
The use of context in pragmatic language comprehension in normally developing children and children with Asperger syndrome/high-functioning autism. An application of relevance theory

Maarit Mutta, Turun yliopisto
Un processus cognitif peut en cacher un autre: Étude de cas sur l’aisance rédactionnelle des scripteurs finnophones et francophones (Suomalaisten ja ranskalaisten opiskelijoiden kirjoittamisprosessit ja niiden sujuvuus)

Lea Nieminen, Jyväskylän yliopisto
A Complex Case. A Morphosyntactic Approach to Complexity in Early Child Language

Viveca Rabb, Åbo Akademi
Genuskongruens på reträtt. Variation i nominalfrasen i Kvevlaxdialekten

Helka Riionheimo, Joensuun yliopisto
Muutoksen monet juuret. Oman ja vieraan risteytyminen Viron inkerinsuomalaisten imperfektinmuodostuksessa

Jouni Rostila, Tampereen yliopisto
Konstruktionsansätze zur Argumentmarkierung im Deutschen

Maikki Soro, Tampereen yliopisto
Das Erstglied des deutschen und finnischen Aussagesatzes. Eine kontrastive Untersuchung anhand journalistischer und literarischer Texte (Saksan ja suomen väitelauseen ensijäsen. Journalistisiin ja kirjallisiin teksteihin perustuva kontrastiivinen tutkimus)

Sari Sulkunen, Jyväskylän yliopisto
Authenticity of Text in International Reading Literacy Assessments. Focusing on PISA 2000

Ulla Tiililä, Helsingin yliopisto
Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista

Seppo Vainio, Turun yliopisto
Syntaktisen ja semanttisen ennustettavuuden rooli luetun lauseen prosessoinnissa

 

2006

Marja Etelämäki, Helsingin yliopisto
Toiminta ja tarkoite. Tutkimus suomen pronominista “tämä”

Tuomo Fonsén, Turun yliopisto
Kunstlöbliche Sprachverfassung unter den Teutschen. Studien zum Horrendum Bellum Grammaticale des Justus Georg Schottelius (1673)

Jussi Halla-aho, Helsingin yliopisto
Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology – On the Basis of Old Church Slavic

Elina Heikkilä, Helsingin yliopisto
Kuvan ja tekstin välissä: kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä

Sanna Iskanius, Jyväskylän yliopisto
Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti

Tiina Keisanen, Oulun yliopisto
Patterns of stance taking. Negative yes/no interrogatives and tag questions in American English conversation

Tuija Kinnunen, Tampereen yliopisto
Käännös oikeudenkäyntiaineistona – lakitekstien tulkinta oikeuskäsitteiden kääntämisen näkökulmasta

Eila Minkkinen, Tampereen yliopisto
Telefongespräche in der finnisch-deutschen Unternehmenskommunikation. Bestandsaufnahmen und Gesprächsanalysen (Puhelinkeskustelut suomalais-saksalaisessa yritysviestinnässä. Tarvetutkimuksia ja keskustelunanalyyseja)

Martti Mäkinen, Helsingin yliopisto
Between Herbals et alia: Intertextuality in Medieval English Herbals

Leila Paavola, Oulun yliopisto
Maternal sensitive responsiveness, characteristics and relations to child early communicative and linguistic development 

Heli Paulasto (os. Pitkänen), Joensuun yliopisto
Welsh English Syntax: Contact and Variation

Pirkko Paukkeri, Helsingin yliopisto
Recipient v russkom razgovore – o raspredelenii funkcij mezhdu otvetami da, nu ja tak” (Vastaanottajana venäläisessä keskustelussa: da-, nu- ja tak-vastausten työnjaosta)

Janne Saarikivi, Helsingin yliopisto
Substrata Uralica – Studies on Finno-Ugrian Substrate in Northern Russian Dialects

Johanna Viimaranta, Helsingin yliopisto
Talking About Time in Russian and Finnish

Sari Ylinen, Helsingin yliopisto
Cortical representations for phonological quantity

 

2005

Diana ben-Aaron, Helsingin yliopisto
Given and news. Media discourse and the construction of community on national days

Pentti Haddington, Oulun yliopisto
The intersubjectivity of stance taking in talk-in-interaction

Eija Jokinen, Tampereen yliopisto
Ortswechsel, Orientierung und Origo. Eine Korpusanalyse ausgewählter deutscher Richtungsadverbien mit hin- und her- und ihrer finnischen Entsprechungen (Paikanvaihdos, suuntautuminen ja origo. Saksan kielen hin- ja her-alkuisten suunnan adverbien ja niiden suomenkielisten vastineiden korpusanalyysi) 

Leena Kolehmainen, Helsingin yliopisto
Präfix- und Partikelverben im deutsch-finnischen Kontrast” (Vertaileva tutkimus saksan ja suomen prefiksi- ja partikkeliverbeistä).

Tommi Kurki, Turun yliopisto
Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muuttuminen. Kielenmuutosten seuraamisesta ja niiden tarkastelussa käytettävistä menetelmistä

Henna Makkonen-Craig, Helsingin yliopisto
Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä. Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin

Tiina Männikkö, Vaasan yliopisto
Historikern som berättare i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar

Pirkko Rautakoski, Helsingin yliopisto
Vaikeasti afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä kommunikointitaitojen kuntoutuminen: seurantatutkimus

Heidi Rontu, Åbo Akademi
Språkdominans i tidig tvåspråkighet. Barnets kodväxling i kontext

Tuula Tykkyläinen, Helsingin yliopisto
Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä – ohjailevan toiminnan tarkastelua

Ulla Vanhatalo, Helsingin yliopisto
Kyselytestit synonymian selvittämisessä. Sanastotietoutta kielenpuhujilta sähköiseen sanakirjaan

 

2004

Katja Bergbacka, Jyväskylän yliopisto
Le diminutif dans la littérature en moyen français (Deminutiivit keskiranskan kirjallisuudessa)

Minna Jaakola, Helsingin yliopisto
Suomen genetiivi

Jarmo Jantunen, Joensuun yliopisto
Synonymia ja käännössuomi: korpusnäkökulma samamerkityksisyyden kontekstuaalisuuteen ja käännöskielen leksikaalisiin erityispiirteisiin

Mark Kaunisto, Tampereen yliopisto
Adjective Pairs Ending in -ic and -ical: a Study of Variation and Change across Centuries

Minna Nevala, Helsingin yliopisto
Address in Early English Correspondence: Its Forms and Socio-Pragmatic Functions

Katja Mäntylä, Jyväskylän yliopisto
Idioms and language users: the effect of the characteristics of idioms on their recognition and interpretation by native and non-native speakers of English

Seija Pekkala, Helsingin yliopisto
Semantic Fluency in Mild and Moderate Alzheimer’s Disease

Michaela Pörn, Åbo Akademi
Suomen tunnekausatiiviverbit ja niiden lausemaiset täydennykset

Päivi Rainó, Helsingin yliopisto
Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä

Leena Salmi, Turun yliopisto
Documents multilingues pour logiciels et utilisabilité

Riitta Virkkunen, Tampereen yliopisto
Aika painaa. Oopperan tekstilaitekäännöksen toiminnalliset rajat

 

2003

Maarit Berg, Helsingin yliopisto
Syytöksiä ja epäilyksiä. Toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa

Helena Heimo, Helsingin yliopisto
Kaikki on enemmän kuin joka toinen: Oppimisvaikeudet ja suhdekäsitteet esiopetusiässä

Erja Jansson-Verkasalo, Oulun yliopisto
Kuuloherätevasteet kielihäiriöiden ilmentäjinä pienenä keskosena syntyneillä lapsilla ja lapsilla, joilla on todettu Aspergerin oireyhtymä

Salla Kurhila, Helsingin yliopisto
Co-constructing understanding in second language conversation

Jaakko Leino, Helsingin yliopisto
Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys

Matti Miestamo, Helsingin yliopisto
Clausal Negation: A Typological Study

Pekka Pälli, Tampereen yliopisto
Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina

Sari Pöyhönen, Jyväskylän yliopisto
Uraopettajia, juurilleen palaajia ja kielenharrastajia. Suomen kielen opettajien ammatti-identiteetti Venäjän koulutuksen ja opetuksen murroksessa

Sara Routarinne, Helsingin yliopisto
Tytöt äänessä. Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinoina

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Helsingin yliopisto
La tierce main.
Discours rapporté, traduction et Fielding en France au XVIIIe siècle

Heli Tissari, Helsingin yliopisto
LOVEscapes: Changes in prototypical senses and cognitive metaphors since 1500

Pirjo Turunen, Jyväskylän yliopisto
Production of word structures. A constraint-based study of 2;6 years old Finnish children at-risk for dyslexia and their controls

 

2002

Marina Bergström, Vaasan yliopisto
Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter (Yksilölliset erot toisen kielen kehityksessä – tutkimus kielikylpyoppilaiden kirjoittamisvaikeuksista)

Outi Duvallon, Helsingin yliopisto
Le pronom anaphorique et l’architecture de l’oral en finnois et en français

Sari Eskola, Joensuun yliopisto
Syntetisoivat rakenteet käännössuomessa – suomennetun kaunokirjallisuuden erityispiirteiden tarkastelua korpusmenetelmällä

Sirje Hassinen, Oulun yliopisto
Simultaaninen kaksikielisyys. Läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain

Seppo Kittilä, Turun yliopisto
Transitivity: Towards a Comprehensive Typology

Esa Lehtinen, Tampereen yliopisto
Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa

Marja Nenonen, Joensuun yliopisto
Idiomit ja leksikko – Lausekeidiomien syntaktisia, semanttisia ja morfologisia piirteitä suomen kielessä

Outi Paloposki, Helsingin yliopisto
Variation in Translation. Literary Translation into Finnish 1809-1850

Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto
Kohti yhdenmukaista ja johdonmukaista kirjoittamisen arviointia

Taina Välimaa, Oulun yliopisto
Kuulovikaisen aikuisen puheen vastaanotto ja kuulon toiminnallinen taso monikanavaisen sisäkorvaistutteen avulla