Monikielisyys ja kielikontaktit / Multilingualism and language contacts

Tietoja päivitetty / last update 29.9.2021

Kuvaus / Description

Monikielisyys ja kielikontaktit -ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka
ovat kiinnostuneita monikielisyyden eri muodoista sekä kielten välisistä
kontakteista ja niiden vaikutuksesta kieleen. Olisi erityisen hienoa, jos
saisimme ryhmään myös monitieteisiä, esimerkiksi sosiologiaan,
antropologiaan, etnologiaan tai sukupuolentutkimukseen liittyviä näkökulmia.
Tavoitteenamme on luoda jäsenten työtä tukeva ja uusia ideoita herättelevä
vuorovaikutuksellinen foorumi. Toiminta organisoidaan jäsenten tarpeiden
mukaisesti; voimme järjestää esimerkiksi verkkoseminaareja ja lukupiirejä,
miksei myös tapaamisia. Ehdotukset ovat tervetulleita!

The Multilingualism and language contacts group welcomes all researchers,
who are interested in different forms of multilingualism, contacts between
languages and their effects on language. It would be most appreciated, if
we could also incorporate viewpoints from other disciplines such as
sociology, anthropology, ethnology or gender studies in the group’s work.
Our objective is to create an interactive forum that is able to support the
work of its members and aims at developing new ideas. Activities are
organized according to the needs of the group members; we can arrange for
example webinars or reading groups, or maybe face-to-face meetings as well.
All suggestions are welcome!

Menneitä tapahtumia / Past events

Monikielisyys-ryhmä järjesti tekstiseminaarin Joensuussa 8.11.2018. Lisätietoja tässä.

The Multilingualism group organized a text seminar in Joensuu on 8th November 2018. Further information here.

 

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-monikielisyys
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-monikielisyys
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-monikielisyys
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-monikielisyys
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
RYHMÄ ETSII UUSIA VETÄJIÄ

Väitelleet / Post docs:
Sonja Dahlgren, sonja.dahlgren(at)helsinki.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Heli Paulasto, heli.paulasto(at)uef.fi
Helka Riionheimo, helka.riionheimo(at)uef.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants