Nimistöntutkimus / Onomastics

Kuvaus / Description

Nimistöntutkimuksen teemaryhmä kokoaa yhteen uransa eri vaiheissa olevia tutkijoita, jotka työskentelevät proprien eli erisnimien parissa. Tutkimusalalla hyödynnetään laajasti erilaisia menetelmiä ja aputieteitä. Myös tutkimusaiheet vaihtelevat laidasta laitaan: henkilönnimiä, paikannimiä, yritysnimiä, tuotenimiä, kirjallisuuden nimistöä ja paljon muuta! Teemaryhmän aiheeseen liittyviä säännöllisiä tapahtumia ovat vuosittain loka–marraskuussa järjestettävät Nimistöntutkimuksen päivät sekä kuukausittain kokoontuva Nimistöntutkimuksen lukupiiri. Lukupiirin toimintaan voit liittyä ottamalla yhteyttä alla mainittuihin vastuuhenkilöihin.

The Onomastics theme group brings together scholars, both young and old, who work on proper names. In the branch of onomastics, different kinds of methods and sciences are used widely. Topics of research contain personal names, place names, company names, product names, literary names and much else!

Tapahtumat / Events

Toivotamme kaikki halukkaat mukaan nimistöntutkimuksen lukupiiriin! Lukupiiri kokoontuu aina kuukauden viimeisenä tiistaina klo 10 Zoomissa. Jos haluat osallistua lukupiiriin, ota yhteyttä teemaryhmän vastuuhenkilöihin (milla.juhonen@helsinki.fi tai hanna.virranpaa@helsinki.fi).

Teemaryhmä järjestää kaksiosaisen esitelmätyöpajan 7.8. ja 15.8. Helsingissä. Työpajan ensimmäisenä päivänä kuulemme alustusluennon, jossa käsitellään mm. esitelmän rakennetta ja esiintymisjännitystä. Toisena päivänä pidämme omat esitelmämme. Työpajassa on mahdollisuus harjoitella esitystä esimerkiksi tulevaan ICOS konferenssiin tai muuhun tilaisuuteen.

****

The Onomastics theme group has an article discussion club. We welcome everyone who is willing to join! It meets on the last Tuesday of the month at 10 a.m. in Zoom. If you want to participate in the discussion club, please contact the leaders of the theme group (milla.juhonen@helsinki.fi or hanna.virranpaa@helsinki.fi).

The theme group will organize a two-part presentation workshop on Aug 7th and 15th in Helsinki. On the first day of the workshop, we will hear an introductory lecture, which discusses e.g. the structure of a scientific presentation and performance anxiety. On the second day, we will give our own presentations. In the workshop, there is an opportunity to practice a presentation for, for example, a future ICOS conference or other occasion.

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-nimisto
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-nimisto
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-nimisto
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-nimisto
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
Milla Juhonen, milla.juhonen(at)helsinki.fi
Hanna Virranpää, hanna.virranpaa(at)helsinki.fi

Väitelleet / Post docs:
Lasse Hämäläinen, lasse.hamalainen(at)tuni.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Terhi Ainiala, terhi.ainiala(at)helsinki.fi
Mikko Heikkilä, mikko.k.heikkila(at)tuni.fi
Taarna Valtonen, taarna.valtonen(at)helsinki.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants