Fonetiikka / Phonetics

Kuvaus / Description

Fonetiikka-teemaryhmän tarkoituksena on luoda avoin ja joustava verkosto fonetiikan alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille sekä tuoda esiin fonetiikan sovellettavuutta eri tieteenaloilla. Pyrimme kehittämään fonetiikan alan keskustelua ja ideoiden vaihtoa niin epävirallisissa kuin hieman virallisimmissakin merkeissä. Painopisteemme liikkuvat alan suuntausten mukaan – eli käytännössä kaikkialla puheen tuottamisesta puheen havaitsemiseen. Ryhmäämme voikin liittyä kuka vain puheen tutkimisesta kiinnostunut tieteentekijä. Jäsenemme päättävät sen, miten ryhmämme periaatteet ja verkostoituminen toteutuvat käytännössä.

The Phonetics theme group is an open and adaptable network for postgraduate students and other researchers in our discipline. Our aim is to discuss and exchange ideas in both informal and formal events, and also present how phonetics can be applied in different branches of science. The emphasis of research in our discipline can be anything from speech production to speech perception. Any researcher interested in speech science is welcome to join this group. The members of the Phonetics theme group decide how the principles of the group and networking accomplish in practice.

Menneitä tapahtumia / past events

Langnetin Fonetiikka-teemaryhmä järjestää aineistoseminaarin 24.9.2018 Helsingissä (Metsätalo, Sali 10, Unioninkatu 40.)  Aiheena on puheaineistot. Osallistujat esittelevät lyhyesti oman tutkimuksensa aineistoa ja sen käsittelyä ja saavat kommentteja esittelemiinsä haasteisiin niin muilta jatko-opiskelijoilta kuin kokeneemmilta tutkijoilta (Michael O’Dell, Mikko Kuronen, Okko Räsänen). Jatko-opiskelijoiden lyhyiden esitelmien lisäksi varsin mielenkiintoisiin puheaineistoihin liittyviä kysymyksiä esittelee seminaarissa keskusrikospoliisin äänitutkija Tuija Niemi. Jos vielä haluat mukaan kuuntelemaan puheaineistoihin liittyviä kysymyksiä, niin ota yhteyttä Lauriin tai Hennaan: lauri.tavi@uef.fi ja henna.tamminen@utu.fi

Yhteydenotto ja liittyminen / Contact info and joining

Sähköpostilistalle voit liittyä lähettämällä viestin
subscribe langnet-fonetiikka
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Mikäli haluat erota listalta, lähetä viesti
unsubscribe langnet-fonetiikka
osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi

Viesteihin ei tarvita otsikoita. Huom! Saat vastauksesi automaattiviestin. Toimi sen antaman ohjeen mukaan.

You can subscribe by sending a message
subscribe langnet-fonetiikka
to the following address
majordomo@helsinki.fi

If you wish to unsubscribe, please send a message
unsubscribe langnet-fonetiikka
to the following address
majordomo@helsinki.fi

NB! Please leave the subject line blank, and follow the instructions given in the automatic reply message.

Järjestelyryhmä / The leader team members:

Vastuuhenkilöt / PhD students in charge:
*RYHMÄ ETSII UUSIA VETÄJIÄ*
Henna Tamminen, henna.tamminen@utu.fi
Lauri Tavi, lauri.tavi@uef.fi

Ohjaajat / Supervisors:
Mike O’Dell, michael.odell@uta.fi
Mikko Kuronen, mikko.j.kuronen@jyu.fi

Post docit / Post docs:
Riikka Ullakonoja, riikka.ullakonoja@jyu.fi
Okko Räsänen, okko.rasanen@aalto.fi

Ryhmäläisten esittelyjä / Introductions of the group participants