Resurssipankki / Resource bank

Langnetin Wiki-pohjaiseen resurssipankkiin kerätään tietoa Langnetin piirissä olevasta asiantuntemuksesta. Resurssipankista niin väitöskirjatutkijat kuin muutkin asiasta kiinnostuneet saavat tietää, mistä löytyy esimerkiksi tietyn menetelmän tai tietyn kielen asiantuntemusta. Sivustolta voi löytää myös yhteiskirjoittamisesta kiinnostuneita.

Resurssipankin pohjana on vanhanmallisen Langnetin ohjausresurssipankki, jonka viimeisen version tiedot on siirretty uuteen resurssipankkiin sellaisenaan. Nykymalliseen resurssipankkiin kerätään myös väitöskirjatutkijoiden ja post docien asiantuntemusta.

Hyvä väitöskirjatutkija, post doc tai ohjaaja! Päivitä tai lisää omat tietosi resurssipankkiin. Pääset resurssipankkiin tästä.
Resurssipankin rekisteriseloste
Resurssipankin tietosuojaseloste

We gather the expertise within Langnet in a Wiki-based resource bank. Both PhD candidates and those otherwise interested can find out where to look for expertise on a certain method or language. It’s also possible to find people with an interest in collaborative writing.

The information in the final version of the supervision resource bank of the old Langnet model was transferred to the new resource bank and provides a base for it. We are also gathering expertise from PhD candidates and postdoctoral researchers for the current resource bank.

If you are a PhD candidate, postdoctoral researcher or supervisor, please update or add your own information to the resource bank. You can access the resource bank here.
Registration form for the resource bank
Privacy statement for the resource bank