Tutkijaseminaareja kevät 2017 / Research seminars spring 2017

12.1.2017 klo 16.00–17.30 Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto) puhuu tämänhetkisestä tutkimuksestaan. (Ros217, Turun yliopisto, kääntämisen tutkimus)

17.1.2017 klo 16–18. New PhD students’ presentations. (Pinni B4075, Tampereen yliopisto, kielten jatkokoulutusseminaari)

18.1.2017 klo 16–18. Jyri LehtinenSelection and coding of sound change data for phylogenetic analysis (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

25.1.2017 kl.10–12. Pirjo Kukkonens festseminarium (Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

25.1.2017 klo 16–18. Francesca Di Garbo: Gender systems, grammatical complexity and stability: some results and open questions (U40 sali 4, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

26.1.2017 klo 18.00–19.30. Doz. Dr. Susanne Tienken (Universität Stockholm): Historische Mehrsprachigkeit im Schweden des 17. Jahrhunderts. Zum indexikalischen Potenzial des Gebrauchs von Deutsch in höfischen Kreisen. (U40 sali 31, Helsingin yliopisto, germaaninen filologia)

30.1.2017 klo 16–18. Elina Billhardt: Ärsykesanat satiirissa – kulttuurierot suomalaisessa, saksalaisessa ja espanjalaisessa 2000-luvun kaunokirjallisessa satiirissa (U40 sali 35, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

31.1.2017 klo 16–18. Theme discussions. (Pinni B4075, Tampereen yliopisto, kielten jatkokoulutusseminaari)

31.1.2017 klo 16–18. Ksenia Eskola: Pietarissa asuvien suomalaisten nimi-identiteetti. Alustus lähetetään skl-listalle, muut kiinnostuneet voivat ottaa yhteyden alustajaan: ksenia.eskola[AT]gmail.com. (päärakennuksen sali 17, Fabianinkatu 33, Helsingin yliopisto, suomen kieli)

7.2.2017 klo 16–18. Alkuvuodesta väittelevä Lauri Haapanen esittelee työnsä tuloksia seminaarilaisille. (päärakennuksen sali 17, Fabianinkatu 33, Helsingin yliopisto, suomen kieli)

8.2.2017 kl.10–12. Sara Rönnqvist & Janina Öhman (SLS): Presentation av talspråkskorpusen ”Talko” (Nordica, sal 23, 4:e våningen i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

9.2.2017 klo 16.15–17.45 Michela Baldo (Hullin yliopisto): Translation and queer feminist activism. Some Italian scenarios. Istunto järjstetään yhdessä mediatutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen tutkijaseminaarien kanssa. Huomaa poikkeuksellinen kellonaika! (Ros II, Turun yliopisto, kääntämisen tutkimus)

10.2.2017 klo 12–14. Veli-Matti Rissanen: M. Tullius Ciceron kirjeet ja kontekstin merkitys(Signumin seminaarisali 215, Turun yliopisto, filologia ja kielihistoria)

13.2.2017 klo 16–18. Kaisa Vitikainen: Ohjelmatekstitys Suomessa
Zita Kóbor-Laitinen: Multimodaalisuus ja tilannesidonnaisuus viitottua, puhuttua ja kirjoitettua tekstiä yhtä aikaa sisältävissä konteksteissa (U40 sali 35, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

14.2.2017 klo 16–18. Staff research. (Pinni B4075, Tampereen yliopisto, kielten jatkokoulutusseminaari)

15.2.2017 klo 16–18. Nicklas Oranen: Transitivity in Tver Karelian: preliminary plan and scope of the project. (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

16.2.2017 klo 14–16. Timo Rantakaulio: Henkilönnimet Lannusjärven paikannimistössä Savitaipaleella. (Huom! Eri sali: U40, sali 9, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

17.2.2017. Jan-Ola Östmans festseminarium (Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

23.2.2017 klo 14–16. Zeprina-Jaz Ainsworth: Suffiksaatiomenetelmät suomalais-ugrilaisissa kielissä – miksi postpositioista lähtöisin olevat sijamuodot ovat itämerensuomalaisissa kielissä harvinaisia? / Suffixing strategies in Finno-Ugric languages – why are postposition-originating case markers rare in Finnic languages (U40 sali 11, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

27.2.2017 klo 16–18. Tekstin rytmi, alustajina Andrew Chesterman ja Liisa Tiittula. Keskustelussa mukana myös mm. Hilkka Pekkanen. (U40 sali 35, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

28.2.2017 klo 16–18. Pilvi Heinonen: Kaiuttavat evaluointivuorot – moniääninen mallinnus luokan vuorovaikutuksessa. Alustus lähetetään skl-listalle, muut kiinnostuneet voivat ottaa yhteyden alustajaan: pilvi.heinonen[AT]helsinki.fi. (päärakennuksen sali 17, Fabianinkatu 33, Helsingin yliopisto, suomen kieli)

1.3.2017 kl.10–12. Ann-Marie Ivars: Dialekter och småstadsspråk. Finlandssvensk dialektologi med tonvikt på insamling i 150 år (Nordica, sal 23, 4:e våningen i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

1.3.2017 klo 16.00–17.30. Don Killian: Demonstrative typology: a new look. (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede) Huomaa aika! 

2.3.2017 klo 14–16. Chingduang Yurayong: Definiteness in the languages of North Russia. (U40 sali 11, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

2.3.2017 klo 16.15–17.45. Aatu Liimatta: Exploring register variation on Reddit: A multi-dimensional study of language use on a social media website. (U40 sali 608, 6. krs., Helsingin yliopisto, englantilainen filologia)

6.3.2017 klo 14–18. Kick-off seminar of Maija Hirvonen’s postdoctoral research project “MUTABLE: Multimodal translation with the blind” (U40 sali 35, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

7.3.2017 klo 16–18. New PhD students’ presentations. (Pinni B4075, Tampereen yliopisto, kielten jatkokoulutusseminaari)

7.3.2017 klo 16–18 aiheena Tieteellinen julkaiseminen. Aiheesta alustaa prof. Anne Mäntynen. (päärakennuksen sali 17, Fabianinkatu 33, Helsingin yliopisto, suomen kieli)

8.3.2017 kl.10–12. Jan Lindström & Catrin Norrby: ”Kiva, kanon, perfekt!” Positiva värderande responser i finlandssvenska och sverigesvenska servicesamtal (Nordica, sal 23, 4:e våningen i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

9.3.2017 klo 16.00–17.30. Anne Männikkö: Sotakummikirjeenvaihto ja käännöskulttuurin käsite (Ros217, Turun yliopisto, kääntämisen tutkimus)

15.3.2017 klo 16–18. Patrik Austin: The problem of linear language (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede) CANCELLED

16.–18.3.2017. Helsingin ja Tukholman yliopiston yhteinen kielentutkimuksen jatko-opintoseminaari Tukholmassa

17.3.2017 klo 12–14. Filologian ja kielihistorian alan tieteellisten lehtien ja seurojen lyhyitä esittelyjä sekä julkaisukanavista yleisemmin: JUFO, ERIH, MLA Directory of periodicals etc. (Signumin seminaarisali 215, Turun yliopisto, filologia ja kielihistoria)

21.3.2017 klo 16–18. Doctoral defense info. (Pinni B4075, Tampereen yliopisto, kielten jatkokoulutusseminaari)

21.3.2017 klo 16–18. Säätiöt, Tekes, Suomen Akatemia: rahoituksen hakeminen. Yksilöstipendit, hankerahoitukset. (päärakennuksen sali 17, Fabianinkatu 33, Helsingin yliopisto, suomen kieli)

22.3.2017 kl.10–12. Marika Tandefelt (och medverkande): ”Svenskan i Finland – i dag och i går”. Vad berättar vi i SLS bokserie om finlandssvenskan? (Nordica, sal 23, 4:e våningen i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

22.3.2017 klo 16–18. Erika Adamova: TBA (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

23.3.2017 klo 14–16. Jaakko Raunamaa: Naisten nimet keskiajan Suomessa. (U40 sali 11, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

27.3.2017 klo 16–18. Ella Vihelmaan lisensiaatintyön tarkastus (U40 sali 35, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

29.3.2017 kl.10–12. Satu Siltaloppi: Teckenspråksvetenskapens historia (textseminarium) (Nordica, sal 23, 4:e våningen i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

29.3.2017 klo 16–18. Olli Silvennoinen: Construction(s) of intersubjectivity: contrastive and metalinguistic negation in English and Finnish (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede) cancelled

30.3.2017 klo 14–16. Sampsa Holopainen: Jälkitavun vokaalit arjalaislainoissa. (U40 sali 11, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

30.3.2017 klo 16.00–17.30 KäTu -esitelmä ja -posterityöpaja (Sig119 Turun yliopisto, kääntämisen tutkimus)

4.4.2017 klo 16–18. Heidi NivaMeneillään oleva tulevaisuus. Progressiivikonstruktion futuurisesta käytöstä. Alustus lähetetään skl-listalle, muut kiinnostuneet voivat ottaa yhteyden alustajaan: heidi.niva[AT]helsinki.fi (päärakennuksen sali 17, Fabianinkatu 33, Helsingin yliopisto, suomen kieli)

4.4.2017 klo 16–18. Kristiina Taivalkoski-Shilov & Juhani Lindholm: Suomi ei ole saari – käännöskirjallisuus kulttuurin välittäjänä esimerkin valossa: Risto Roopenpojasta Robinson Crusoeen. – Liittyy SKTL:n luentosarjaan Sata vuotta käännettyä Suomea. (Janus-sali, Sirkkala, Turun yliopisto, kääntämisen tutkimus)

5.4.2017 kl.10–12. Irma Sorvali: Dagböcker som forskningsobjekt (Nordica, sal 23, 4:e våningen i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

5.4.2017 klo 16–18. Sami Honkasalo: TBA (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

6.4.2017 klo 14–16. Juha Kuokkala: Saamen goahtit-inkoatiivin tausta. (U40 sali 11, Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

6.4.2017 klo 16.15–17.45. Sonja Kuosmanen: Representations of the United States, Iraq, and Kuwait in three U.S. newspapers in the Persian Gulf War in 1990. (Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 608, 6. krs, Helsingin yliopisto, englantilainen filologia)

10.4.2017 klo 16–18. Sirkka Ahokas: Suomen ja Venäjän säädöskielen käsitteiden määrittely ja harmonisointi. Terminologisen kehysteorian sovelluksia (U40 sali 35, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

11.4.2017 klo 16–18. Mikko Virtanen ym.: Tiedonkerronta, tietokirjallisuuden tutkimushankkeen esittely (päärakennuksen sali 17, Fabianinkatu 33, Helsingin yliopisto, suomen kieli)

12.4.2017 klo 16–18. Heini Arjava: TBA (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

19.4.2017 kl. 10–12. Ann-Marie Ivars: Dialekter och småstadsspråk. Finlandssvensk dialektologi med tonvikt på insamling i 150 år. (Nordica, sal 23, 4:e våningen i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

25.4.2017 klo 16–18. Theme discussions. (Pinni B4075, Tampereen yliopisto, kielten jatkokoulutusseminaari)

25.4.2017 klo 16–18. Katja Litola: Digitaalinen kirjekorpus ikkunana varhaisnykysuomeen. Alustus lähetetään skl-listalle, muut kiinnostuneet voivat ottaa yhteyden alustajaan: katja.litola[AT]helsinki.fi (päärakennuksen sali 17, Fabianinkatu 33, Helsingin yliopisto, suomen kieli)

26.4.2017 klo 16–18. Teija Greed: The Quotative and its epistemic extensions in Bashkir. (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

28.4.2017 klo 12–14. Väitöskirjantekijöiden/post doc -tutkijoiden esityksiä. (Signumin seminaarisali 215, Turun yliopisto, filologia ja kielihistoria)

2.5.2017 klo 16–18. Kesän konferenssiesitelmien harjoittelua? (päärakennuksen sali 17, Fabianinkatu 33, Helsingin yliopisto, suomen kieli)

3.5. 2017 kl. 10–12. Eeva-Liisa Nyqvist (ÅU): Grammatisk svårighet hos finska språkbadselever: fallet species och artikelbruk i skriftlig svenska. (Nordica, sal 23, 4:e våningen i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

4.5.2017 klo 16.00-17.30. Maarit Koponen puhuu tämänhetkisestä tutkimuksestaan, otsikko ilmoitetaan myöhemmin. (Ros217, Turun yliopisto, kääntämisen tutkimus)

10.5.2017 klo 16–18. Antti Laine. Ikoma, Isenye, Nata & Ngoreme: Comparative Morphosyntax of four South Mara Bantu varieties. (U40 sali 5, Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede)

11.5.2017 klo 16–18. Joint day seminar for languages and literature. (Pinni B4075, Tampereen yliopisto, kielten jatkokoulutusseminaari)

15.5.2017 klo 16–18. Simo Määttä. Aihe ilmoitetaan myöhemmin. (U40 sali 35, Helsingin yliopisto, käännöstiede)

15.–17.5.2017 Konferenssi Contextualizing historical lexicology (HY)

18.–19.5.2017 Konferensen Svenskan i Finland 17 i Helsingfors (Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

24.5. 2017 kl. 10–12. Leif Höckerstedt. Invandrarna och språkvalet. (Nordica, sal 23, 4:e våningen i Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors Universitet, nordiska språk och svensk översättning)

1.–2.6.2017 Konferenssi Contact-driven multilingual practices (HY)

5.–6.6.2017 Kielentutkimuksen tohtoriohjelman (HelsLang) kesäkonferenssi, lyhyet 5–7 minuutin esitykset ja/tai posteri.