Vuorovaikutuksellisia näkökulmia tulkkaukseen ja kääntämiseen

Eri yliopistojen tutkijoiden yhteinen etälukupiiri Vuorovaikutuksellisia näkökulmia tulkkaukseen ja kääntämiseen kokoontuu noin kerran kuussa.

Tulkkauksen ja kääntämisen tutkimuksessa käytetään yhä enemmän vuorovaikutustutkimuksen menetelmiä. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa puolestaan on tarkasteltu esimerkiksi tulkkausta monikielisenä käytänteenä. Aloilla on useita yhteisiä kiinnostuksen kohteita, ja lukupiirin tarkoituksena onkin kartoittaa tulkkausta ja kääntämistä vuorovaikutusnäkökulmasta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta ja vaihtaa ajatuksia eri alojen tutkijoiden kesken. Vuorovaikutukselliset lähestymistavat ovat mm. multimodaalista keskustelunanalyysia, vuorovaikutuslingvistiikkaa ja sosiolingvistiikkaa. Kääntämisellä ja tulkkauksella viittaamme laajasti erilaisiin ammatillisiin ja ei-ammatillisiin kääntämisen ja tulkkauksen muotoihin.

Mukaan voi liittyä lähettämällä sähköpostia järjestäjille:
katariina.harjunpaa(at)tuni.fi tai maija.hirvonen(at)tuni.fi