Studera språkteknologi

Språkteknologi är en knutpunkt för många olika områden och erbjuder mångsidiga möjligheter till specialisering. Ämnet kombinerar språkvetenskap, informationsteknologi, kognitionsvetenskap, talforskning, psykologi, översättningsvetenskap och till och med filosofi. I praktiken är det fråga om att skapa modeller för naturliga språk och automatisk behandling av språkliga data. Språkteknologin har skapat många nyttiga tekniska hjälpmedel, till exempel moduler för avstavning och språkgranskning i textbehandlingsprogram, elektroniska ordböcker och översättningsprogram, informationssökningstillämpningar och mobilteknologi.

Är du intresserad av språk och humanistiska ämnen, men också tekniskt eller matematiskt inriktad? Vet du inte vad du ska välja bland alla intressanta ämnen? Gillar du olika språk och roliga problemlösningsuppgifter? Om du svarade ja på åtminstone några av frågorna ovan, är studierna i språkteknologi något för dig.

Vid Helsingfors universitet kan du studera språkteknologi inom Kandidatprogrammet för språk (som en del av studieinriktningen för lingvistik) och inom Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder (LingDA). För närmare information om våra kurser, ta en titt på kurssidan och även på programstrukturen på WebOodi.

Om du har inlett dina studier före 2017, ta reda på kursmotsvarigheter mellan kurser i det nya och gamla undervisningsprogrammet.

Följande bild åskådliggör studiernas förlopp på kandidat- och magisternivå (kolumnerna är undervisningsperioder och raderna är läsår som inleds med höstterminen):

  • Gröna lådor motsvarar gemensamma kurser, på kandidatnivå för alla studerande inom inriktningen för lingvistik och på magisternivå för alla studenter inom magisterprogrammet LingDA, 10 sp per kurs.
  • Blåa lådor är kurser i språkteknologi (mörkblå betyder obligatoriska kurser som undervisas regelbundet, medan ljusblå betyder valbara kurser, som kanske inte undervisas varje år – bilden visar enbart några möjliga valbara kurser), 5 sp per kurs.
  • Orange lådor visar ett urval av kurser i allmän språkvetenskap på kandidatnivå.
  • Gråa lådor visar kurser som är gemensamma för hela kandidatprogrammet.

Språkteknologin är en del av Studieinriktningen för lingvistik inom Kandidatprogrammet för språk. Studerande som har gått igenom studieinriktningen för lingvistik på kandidatnivå får automatiskt fortsätta studierna i LingDA, vårt magisterprogram, där de kan välja studieinriktningen för språkteknologi på magisternivå.

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder: Studieinriktningen för språkteknologi

Om du vill specialisera dig på språkteknologi ska du välja studiehelheten LDA-T3100 Studier i språkteknologi som innehåller 20 studiepoäng obligatoriska kurser och 10 studiepoäng valbara kurser. Det finns många valmöjligheter beroende på din bakgrund och dina intressen och vi har tätt samarbete med magisterprogrammet i data science. Följande bild ger en (ofullständig) översikt av möjliga kursval:

Du kan också studera språkteknologi som en valbar studiehelhet i ett annat magisterprogram. Vi erbjuder följande två helheter (moduler):

Dessutom är det möjligt att anmäla sig till enskilda kurser om du har de nödvändiga förkunskaperna och det finns plats på kursen. Ta en titt på vårt aktuella kursutbud och kontakta vid behov Jörg Tiedemann eller Mathias Creutz (fornamn punkt efternamn snabel-a helsinki punkt fi) om du har vidare frågor.

Studera hos oss (ansökan via Studieinfo.fi):

Placering i arbetslivet

Språkteknologer arbetar inte endast i företag i den egna branschen utan ofta också i it-branschen, med översättningstjänster, i programvaruföretag, förlag eller telebranschen. Den mångsidiga utbildningen där humanism och teknologi förenas ger goda förutsättningar också för andra uppgifter, t.ex. för en karriär som programvaruföretagare. Observera att man inte får (ämnes)lärarbehörighet med språkteknologi som huvudämne.