Oletko tietoinen? Are you aware? Är du medveten?

Hyvä opiskelija, dear student, bästa student!
Oletko tietoinen? Are you aware? Är du medveten?

Yliopisto on! The university is! Universitetet är det!
            (English below – På svenska nedan)

Helsingin yliopisto on tietoinen… kielitietoinen! Senkin tiedämme, että olet yksi sadoista kansainvälisistä opiskelijoistamme tänä lukuvuonna. Näin ollen olet osa monikielistä yhteisöä, jossa vieraita kieliä (siis muut kuin suomi ja ruotsi) arvostetaan suuresti. Yliopistossamme opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta puhuvat kymmeniä eri kieliä, ja koulutusohjelmiakin on saatavilla kolmella kielellä: suomi – ruotsi – englanti.

Siksi käynnistämme Kielitietoisuus – KiTi -kampanjan, joka huipentuu 31.10.–3.11. yliopiston kaikilla kampuksilla. Kiti-kampanja pyrkii korostamaan rikkautta, jota vieraat kielet tuovat yhteisöömme. Se haluaa myös nostaa kielten käytön ja aseman keskustelun kohteeksi.

Continue reading “Oletko tietoinen? Are you aware? Är du medveten?”