Daria, Siberia, Russian

Privet!

My name is Daria and I come from Siberia, Russia. I’m a native Russian speaker but I can also talk and write in English and even Finnish (not for sure).

I’ve been learning Finnish for 3 years yet and I’m in love with it even though I keep on mixing up the grammar rules and incredibly long words make me confused. I would describe Finnish as very logical and melodious.

Speaking Finnish is my daily routine. I use it to communicate with friends, salesmen and random strangers who always get lost in Helsinki when I pass by. Continue reading “Daria, Siberia, Russian”

Alan, Tijuana, Spanish

Hello! My name is Alan. I am from Tijuana, a border city in Mexico. My first language is Spanish, but I have been learning English from a young age, for the closeness to the US. On my time here, of course I have been trying to learn Finnish. I understand more than I can speak, so the sentence I use more is “En puhu Suomea”. I have been studying many languages; from Korean to Italian, and I have never heard anything like Finnish. It is a hard but interesting language. Learn a few words if you are around.

Continue reading “Alan, Tijuana, Spanish”

Oletko tietoinen? Are you aware? Är du medveten?

Hyvä opiskelija, dear student, bästa student!
Oletko tietoinen? Are you aware? Är du medveten?

Yliopisto on! The university is! Universitetet är det!
            (English below – På svenska nedan)

Helsingin yliopisto on tietoinen… kielitietoinen! Senkin tiedämme, että olet yksi sadoista kansainvälisistä opiskelijoistamme tänä lukuvuonna. Näin ollen olet osa monikielistä yhteisöä, jossa vieraita kieliä (siis muut kuin suomi ja ruotsi) arvostetaan suuresti. Yliopistossamme opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta puhuvat kymmeniä eri kieliä, ja koulutusohjelmiakin on saatavilla kolmella kielellä: suomi – ruotsi – englanti.

Siksi käynnistämme Kielitietoisuus – KiTi -kampanjan, joka huipentuu 31.10.–3.11. yliopiston kaikilla kampuksilla. Kiti-kampanja pyrkii korostamaan rikkautta, jota vieraat kielet tuovat yhteisöömme. Se haluaa myös nostaa kielten käytön ja aseman keskustelun kohteeksi.

Continue reading “Oletko tietoinen? Are you aware? Är du medveten?”