Tiedekuntakohtaiset

Tiedekuntakohtaiset ruotsin linkit on jaoteltu väljästi Helsingin yliopiston tiedekunta- ja laitosjaon mukaan. Koska monet linkit kuitenkin ovat osaksi poikkitieteellisiä, esim. farmasia ja lääketiede, kannattaa tutustua myös muiden alojen linkkeihin.

Verkkosivut, joiden sisältö kattaa vaihtuvasti useita tieteenaloja ja aihepiirejä, on luokiteltu kohtaan “Monialaiset”.