Kansantalouden tilinpito ja taloustilastot (KA6g, 5 op)

Tilastovirastot julkaisevat jatkuvasti erilaisia kansantalouden tilaa kuvaavia indikaattoreita. Tällä kurssilla tarkastellaan näitä tilastoja, erityisesti kansantalouden tilinpitoa. Tavoittena on antaa yleiskuva taloustilastojen käsitteistä ja niiden tulkinnasta. Kurssin jälkeen opiskelijalla pitäisi olla käsitys siitä, mitä eri tilastot kertovat makrotalouden tilasta ja miten taloudellista kehitystä voidaan analysoida niiden avulla. Kurssilla tarkastellaan myös tilastojen käyttöä taloudellisen päätöksenteon perustana, taloustilastolukujen luotettavuutta ja tilastokäsitteiden yhteyttä taloustieteessä tarkasteltaviin suureisiin.

Esitiedot: Kurssille osallistuminen ei välttämättä edellytä esitietoja kansantaloustieteestä, mutta makrotaloustieteen peruskäsitteiden tunteminen on hyödyllistä. Osassa kurssin oppimistehtävistä taulukkolaskentaohjelman käyttötaidosta (esim. MS Excel) on etua. Kurssilla käytetään Helsingin yliopiston wikiä (Confluence), jonka käyttötaito on eduksi, mutta wikin käyttöön perehdytetään myös kurssin alussa.

Oppimateriaali: Pääasiallisena oppimateriaalina on Fran