Category Archives: Yleinen

Ajatuksia pajojen jälkeen

Nyt kun ensimmäisistä lasten filosofiapajoista on ehtinyt kulua pari kuukautta, on hyvä istahtaa alas pohtimaan, miten pajat onnistuivat. Oliko hauskaa, oliko antoisaa – oliko filosofiaa?

Lasten filosofiapajat

Oma ensimmäinen ajatus pajojen jälkeen oli “huh, nyt se on tehty!” Oli helpottavaa ajatella, että se mikä vielä syksyllä 2014 tuntui utopistiselta, eli aito filosofointi lasten kanssa, oli toteutunut ja toiminut käytännössä.

Toinen ajatus meni sitten hieman syvemmälle siinä, mitä olikaan tapahtunut. Ennen pajoja olin ajatellut, että voisi olla riittävän vaativaa saada lapset ylipäätään rauhoittumaan keskusteluun ja puhumaan vieraassa ryhmässä vapautuneesti. Tämä ei kuitenkaan käytännössä ollut temppu eikä mikään: osallistujat suorastaan paloivat halusta jutella erikoisista asioista, kuten siitä voisiko valailla ja ihmisillä olla yhteinen kieli. Tämä kokemus oli vahvana mielessä pajojen jälkeen. Osallistumisen aktiivisuus olikin kenties hienoin asia koko pajoissa. Oli tietenkin arvokasta ja pajojen tarkoituksen mukaista, että keskusteluissa päästiin filosofisesti syvällisiin aiheisiin, mutta sisältö on lopulta kuitenkin toissijaista osallistumiseen nähden. Yksi tavoitteemme tai pikemminkin ennakkoehtomme oli lapsilähtöinen toteutus, eli yksinkertaisesti se että osallistujilla on turvallista ja hauskaa. Uskon, että onnistuimme tässä.

Filosofinen sisältö ja keinot

Myös sisällöllisellä puolella ajattelen pajojen onnistuneen. Vedin itse pienryhmäkeskusteluita aiheista “mitä on kieli” ja “mihin voi uskoa”. Nämä lasten kysymysten kautta valikoituneet aiheet innoittivat kolmen hengen porukassa mahtavia keskusteluita, jotka avasivat itselleni uusia filosofisia näkökulmia. Ja luulen että erään yhdeksänvuotiaan esittämä muotoilu “kielen minimivaatimus on, että se sisältää merkkejä” oli muillekin keskustelijoille tuore näkökulma.

Vaikka uskomattoman teräviä ja viisaita mietteitä syntyikin, on rehellisyyden nimissä sanottava, että koko neljätuntisen keston ajan ei filosofisuus kantanut. Vaikka olimme jaotelleet ajan tarkasti mietittyihin ohjelmanumeroihin ja pohtineet keinoja ennakkoon, monissa tilanteissa keskustelu karkasi kauaksi teemoista. Tämä ei johtunut niinkään osallistujien halusta puhua muusta kuin filosofiasta, vaan rakenteen puutteesta. Meillä olisi voinut olla huomattavasti enemmän valmiita välineitä tilanteiden ohjaamiseen, esimerkiksi pelillisiä keinoja joiden kautta keskustelua olisi voinut johdatella.

Yksi onnistunut esimerkki tällaisen välineen käytöstä oli toiseen pajaan kehittämämme hatusta vedettävät kysymykset. Ajatuksena oli, että kuultuaan tarinan lasten piti esittää vuorollaan kysymyksiä tarinaan liittyen. Vaikka kysymykset saivat olla mitä tahansa, aina ei mieleen tullut mitään ja silloin joku muu kaappasi tilan ja alkoi jutustella muusta. Tätä varten pidimme varalla hattua, josta sai tarpeen tullen nostaa valmiin kysymyksen tarinaan liittyen. Usein tämä johdatti seuraavan kysyjän keksimään aiheeseen liittyvän kysymyksen.

Kokonaisuus

Yrittäessäni samastua osallistujiemme kokemuksiin pajoista, ajattelen että niissä oli varmasti vähintään ihan hauskaa. Moni oli varmasti myös innoissaan erikoisista aiheista joita ei välttämättä muuten juuri käsitellä esimerkiksi koulussa. Mutta oli kokonaisuudessa turhauttaviakin piirteitä.

Yksi olennainen pulma oli pajojen kesto. Halusimme päästä aidosti kehittelemään ajatuksia aiheista, ja kun osallistujien pääosa tuli vain yhteen pajaan, halusimme pitää pajat nelituntisina. Siinä ajasssa varmasti ehtisi pitkälle. No, kun koko ajan on tekemistä ja uusia ihmisiä, siinä ajassa ehtii myös kyllästyä, väsähtää ja suuttua. Kenties jatkuvuuden puutetta ei siis pitäisi yrittää kompensoida pidemmällä kestolla, vaan pyrkiä saamaan sama ryhmä koolle useampana kertana ja kehittää ajatuksia ja aiheita mieluiten useiden viikkojen ajan. Siis lyhyempiä pajoja mutta useampina kertoina. Tietysti lasten jaksamiseen voi vaikuttaa pitämällä taukoja, vuorottelemalla liikunnallista ja rauhallista ohjelmaa, välipalatarjoilulla ja muilla konsteilla. Näistä olikin hyötyä, mutta neljä tuntia oli silti liian pitkä kesto.

Mitä seuraavaksi?

Kokemuksena lasten filosofiapajojen vetäminen oli todella antoisa, ja vahvisti käsitystä siitä, että lapset todella voivat nauttia filosofoinnista ja että lasten kanssa filosofoimalla myös aikuiset voivat saada uusia näkökulmia omaan ajatteluunsa. Kokeiluluontoiset pajat antoivat monia opettavaisia kokemuksia myös lasten filosofoinnin käytännön toteutuksesta. Tästä on hyvä jatkaa.

Koko nelihenkinen toteuttajaryhmä on kiinnostunut jatkamaan toimintaa tavalla tai toisella, ja olemme avoimia uusille kokeiluille. Olisi kiinnostavaa myös tutkia aihetta ja syventyä lasten kanssa tehtävää filosofiaa koskevaan kirjallisuuteen. Aiheen ympärillä myös tuntuu tapahtuvan juuri nyt monenlaista ympäri Suomea, joten jatkomahdollisuuksia on jo ilmennyt ja uusia pohditaan.

Jos olet kiinnostunut toteuttamaan lasten kanssa filosofointiin liittyvää toimintaa kanssamme tai haluaisit lapsesi mukaan toimintaan, ole yhteydessä. Yhteystietomme ovat sivulla Tekijät.

Akseli

Lasten filosofiapajat - diplomi

Pajoissa oli hauskaa – tässä kuvia

Marras-joulukuun taitteessa pidetyt pajat menivät ainakin meidän järjestäjien näkökulmasta hienosti: tekemistä oli tarpeeksi, tunnelma oli mukava ja myös osallistujilla tuntui olevan hauskaa. Piirtelyn ja mandariinien syömisen ohella päästiin myös varsin syvällisiin keskusteluihin, mistä iso kiitos kaikille osallistujille!

Pajoista otettiin osallistujien suostumuksella myös muutamia valokuvia. Tässä joitakin niistä. Tarpeen tullen voimme lähettää kuvia osallistujien vanhemmille, kunhan pyydätte.

Kuvat otti Aleksis Vuoksenmaa. © Lasten filosofiapajat -ryhmä

Tiedote: Päivä, jolloin filosofeja ovat lapset

Filosofiset kysymykset ja pohdinnat ovat lapsille luontaisia, mutta usein hetki ei ole niille sopiva. Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden järjestämät Lasten filosofiapajat pyrkivät tarjoamaan pohdintoihin ja filosofiseen keskusteluun kannustavan ympäristön 8-9-vuotiaille lapsille. Nyt ensimmäistä kertaa pidettävät filosofiapajat järjestetään 30.11. ja 7.12. yliopiston tiloissa Vuorikadulla.

Nelituntisen filosofiapajan aikana herätellään osallistujia filosofisiin pohdintoihin, kysytään kysymyksiä ja tutkitaan aiheita dialogisen pohdinnan kautta. Filosofiapajassa käsiteltävät aiheet ja pohdittavat kysymykset tulevat lapsilta, ja ohjaajien rooliksi jää keskustelun tukeminen ja ohjaus. Vaikeatkaan kysymykset eivät ole lapsilta kiellettyjä, kunhan niiden käsittely on muut huomioon ottavaa ja huolellista.

Ensimmäistä kertaa järjestettäviä filosofiapajoja järjestää joukko pedagogiikasta kiinnostuneita filosofian opiskelijoita ainejärjestö Dilemma ry:stä. Moni järjestäjistä opiskelee filosofian opettajaksi. ”Filosofiapajat tehdään lapsia varten ja lasten ehdoilla. Samalla kuitenkin uskon, että me järjestäjät voimme oppia lapsilta jotain filosofiasta”, kuvailee Akseli Huhtanen, yksi filosofiapajojen järjestäjistä. ”Filosofiapaja on päivä, jolloin lapset saavat olla filosofeja ja kaikkea saa kysyä. Usein ennakkoluulottomimmat ja kiinnostavimmat filosofiset kysymykset tulevat juuri lapsilta”, kertoo Akseli Huhtanen.

Lasten filosofiapajat järjestetään Helsinki Think Company -tilassa, Vuorikatu 5, 30.11. ja 7.12. klo 12-16. Ennakkoilmoittautumista edellyttävät pajat ovat täynnä, mutta yksittäisiä peruutuspaikkoja voi tiedustella osoitteesta dilemmanfilosofiapaja at gmail.com.

Lisätietoja:

Akseli Huhtanen
0415274320
akseli.huhtanen at helsinki.fi

blogs.helsinki.fi/lasten-filosofiapaja

Filosofiapajat 30.11. ja 7.12.

Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Dilemma ry. järjestää lapsille suunnatun filosofisen opetuspajan. Paja järjestetään loppuvuoden aikana kaksi kertaa: sunnuntaina 30.11. ja 7.12. klo 12-16. Mukaan kumpaankin mahtuu kymmenen 8-9-vuotiasta lasta. Paja on ilmainen ja sen aikana tarjoillaan myös välipalaa.

Nelituntisen pajan aikana lapset pääsevät pohtimaan karkeasti filosofian piiriin luettavia asioita, kuten arkipäivän tieto-oppia ja moraalifilosofiaa. Tavoitteena on pukea aihealueet muotoon, jonka kautta myös nuorten ihmisten on mahdollista lähestyä kysymyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että puemme vaikeat aiheet esimerkiksi tarinan muotoon, jolloin ajattelulle muodostuu konkreettinen pohja ja kysymystä on helppo lähestyä. Mitään esitietovaatimuksia ei ole, vaan jokainen halukas on tervetullut!

Taphtumapaikkana on Keskustakampuksen Helsinki Think Company osoitteessa Vuorikatu 5. Paikka sijaitsee Kaisaniemen metroaseman välittömässä läheisyydessä.
Pajan järjestäjät ovat filosofian pääaineopiskelijoita, ja vastuuhenkilöt suorittavat tämän lisäksi myös pedagogisia opintoja.

Mikäli luulet lapsesi olevan kiinnostunut ottamaan osaa filosofiapajaan, toimita omat yhteystietosi osoitteeseen dilemmanfilosofiapaja ät gmail.com, niin varaamme lapsellesi paikan pajasta. Ilmoitathan samalla mikäli lapsellasi on erikoisruokavalio, niin osaamme ottaa tämän huomioon tarjoiluja tehtäessä. Ilmoittautua voi joko yhteen tai molempiin pajoihin, sillä pajoissa käsiteltävät asiat eroavat toisistaan.

Lisätietoja
Akseli Huhtanen
041 527 4320