Mikä filosofiapaja?

Lapset jos ketkä ovat hyviä kysymään vaikeitakin kysymyksiä. Usein niiden kysymiselle ei kuitenkaan ole tilaa tai aikaa – mutta filosofoidessa on! Lasten filosofiapaja on päivä, jonka aikana lapset pääsevät toimimaan filosofeina: pohtimaan mitä kirjavimpia aiheita omista lähtökohdistaan, keskustelemaan keskenään sekä ennen kaikkea kysymään. Nelituntinen paja on suunnattu 8-9-vuotiaille lapsille.

Filosofointi pajassa tapahtuu turvallisessa ja pohtimaan kannustavassa ympäristössä, joka tarjoaa virikkeitä filosofisten aiheiden käsittelyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa, että puemme vaikeat aiheet muotoon jonka kautta myös nuorten ihmisten on mahdollista lähestyä kysymyksiä, esimerkiksi tarinaksi, jolloin ajattelulle muodostuu konkreettinen pohja ja kysymystä on helppo lähestyä. Tarinoiden ohella filosofoinnin tukena käytetään myös leikkiä, piirtämistä ja pienryhmissä tehtävää tutkivaa keskustelua. Mitään esitietovaatimuksia ei ole, vaan jokainen halukas on tervetullut!

Työpajan toteuttajat ovat filosofian opiskelijoita Helsingin yliopistolla. Pajan toteutuksessa sovelletaan Matthew Lipmanin kehittämää Philosophy for Children -ajattelua ja siihen kehitettyjä materiaaleja.

Lasten filosofiapaja on saanut HYYn innovatiivisten oppimismuotojen tukea, jolla katetaan työpajojen materiaalikustannukset. Työpajat pidetään yliopiston tiloissa, Helsinki Think Company -tilassa.

Lasten filosofiapaja on hauska tapa lapsille viettää päivä hieman erilaisen tekemisen parissa. Filosofiapajan järjestäjät huolehtivat ohjelmasta nelituntisen pajan aikana. Filosofoinnin lomassa on myös aikaa pitää taukoa ja tarjoamme myös välipalaa.

Pajojen aikataulun ja ilmoittautumisohjeet Etusivulla.