Ensikosketus QGIS:iin

Näin maantieteen sivuaineopiskelijana olen odottanut tiettyjä kursseja kauhulla, sillä huhuja käytetyistä tietokoneohjelmista ja niiden monimutkaisuudesta liikkuu paljon. Tiedon esittäminen maantieteessä -kurssin jälkeen huomasin kuitenkin ilokseni, että ohjelmia tosiaan oppii käyttämään kurssin aikana, vaikka ne olisivat entuudestaan olleet täysin vieraita. Lisäksi totesin, että perusasiat opittuani ohjelmilla pystyy tuottamaan jo todella upeita karttaesityksiä. Siksi lähdin tälle kurssille jo paremmilla fiiliksillä ja odotan mielenkiinnolla, millaisia tuotoksia QGIS-ohjelmalla saadaan aikaan.

QGIS on avoimen ja vapaan lähdekoodin paikkatieto-ohjelmisto ja vielä ilmaiseksi ladattavissa omalle koneelle [1]. Eräs ohjelman hyvistä ominaisuuksista on se, että se tukee ja käsittelee monipuolisesti erilaista dataa, kuten vektori-, rasteri- ja tietokantaformaatteja, joissa paikkatietoaineistoa usein esitetään. Ohjelmalla saadaan tuotettua helposti erilaisia karttoja ja kuvia.

Jo ensimmäisellä kurssikerralla pääsimme kokeilemaan QGIS:iä käytännössä, kun teimme HELCOM:n aineiston [3] pohjalta koropleettikartan (Kuva 1). Kartassa esitetään Itämeren valtioiden typpipäästöjen osuuksia. Mitä tummempi väri on, sitä suurempi on valtion osuus kokonaistyppipäästöistä. Kuten Elisa omassa blogissaan pohtii, syinä Itämeren typpipäästöihin ja rehevöitymiseen ovat muun muassa teollisuuden ja maatalouden, sekä väestön määrä Itämeren valuma-alueella.

Kuva 1. QGIS-ohjelmalla tuotettu kartta, jossa esitetään Itämeren kehysvaltioiden typpipäästöjä vuonna 2016. (Kuva: Laura Ahola, QGIS)

Ensimmäiseksi QGIS:llä tuotetuksi kartaksi olen melko tyytyväinen lopputulokseen. Värejä oppii varmasti vielä kurssin edetessä säätämään silmälle miellyttävämmiksi ja visuaalisesti kauniimmiksi, mutta ainakin esitettävä ilmiö erottuu muusta pohjakartasta, eivätkä esimerkiksi valtioiden tai järvien ääriviivat pomppaa liikaa silmään. Legendan avulla ulkopuolisenkin on mahdollista tulkita karttaa ja esitettävää ilmiötä.

Tästä seuraavaksi helpottuneilla ja jopa toiveikkailla fiiliksillä kohti seuraavaa kurssikertaa!

lähteet
[1] https://qgis.org/fi/site/about/index.html
[2] https://blogs.helsinki.fi/elqaho/
[3] http://www.helcom.fi/