Seurantamatkat Lawraan

Hankkeen seurantamatkat ovat tärkeä osa projektia, sillä yhteydenpito koordinaattoreiden kanssa puhelimitse tai kirjeiden välityksellä ei ole aina yksinkertaista. Paikan päällä saa myös alueen ja projektin tilasta konkreettisemman kuvan. Projektin seurantamatkoilla, joita järjestetään kerran vuodessa tai joka toinen vuosi tarpeen mukaan, projektilaisilla on loistava mahdollisuus päästä näkemään paikallista kulttuuria ja erilaisia elinolosuhteita sekä käyttämään opiskeluissa opittuja tietoja ja taitoja myös käytännössä.

eric-ja-kylalaiset.jpg

Lawran alueen kylien asukkaat suhtautuvat vierailuihin yleisesti ottaen hyvin iloisesti ja positiivisesti. He arvostavat projektin saavuttamia tuloksia ja suomalaisten opiskelijoiden panostusta heille tärkeiden asioiden eteen ja ymmärtävät vierailut merkkinä välittämisestä sekä pyrkimyksestä auttaa alueen elinolojen kohentamisessa. Koko Lawra-projektin taustalla onkin idea kumppanuudesta eri lähtökohdista tulevien mutta pohjimmiltaan samankaltaisten ihmisten välillä.

Lue matkakertomuksia seurantamatkoilta!

-> Vuoden 2010 seurantamatka
-> Vuoden 2009 seurantamatka
-> Vuoden 2008 seurantamatka (juttu Leväperäisessä)
-> Vuoden 2007 seurantamatka (matkalaisten nettisivut)

Viikin tiedekirjastosta ja Kehitysmaatutkimuksen laitoksen kirjastosta voit myös lainata matkaraportteja vuosilta 1996-2007.

tolibrissa.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *