Kehitysyhteistyöhankkeet

Alla on linkit projektin vuosina 2007, 2010 ja 2013 alkaneiden hankkeiden hankehakemuksiin. Vuonna 2007 aloitettiin hanke “Maaperän parantaminen ja aavikoitumisen ehkäiseminen Lawrassa”, jolle toteutettiin myös jatkohanke vuosina 2010-2012. Jatkohankkeeseen otettiin lisänä mukaan myös naisille kohdistettu mikrolainatoiminta. Vuonna 2013 aloitettiin hanke “Hedelmäpuiden istutus Lawran alueen kylissä”.

Hankesuunnitelma 2013-2015

Jatkohankesuunnitelma 2010-2012

Hankesuunnitelma 2007-2009 
Project plan 2007-2009 in English

Leave a Reply

Your email address will not be published.