Dissertations

 

List of doctoral dissertations in legal history at the University of Helsinki since 1980

 

2016

Malminen, Toni: The Intellectual Origins of Legal Realism

Kari, Markus: Suomen rahoitusmarkkinoiden murros 1980-luvulla. Oikeushistoriallinen tutkimus

Sallila, Jussi: Insolvency, commercial utility and principles of justice. The making of bankruptcy law in Sweden and Finland, ca. 1680–1868

2015

Pere, Tuula: Suojattu, suvaittu vai sanktioitu sananvapaus? Oikeushistoriallinen tutkimus 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen murroksen vaikutuksesta suomalaisen sananvapauden rajoihin joukkoviestinnässä

2013

Salojärvi, Juhana: A Menace to Society. Radicalism and Legal Scholarship in the United States, Scandinavia, and Finland, 1965–1980

2010

Siro, Jukka: Tuomiovalta kansalle. Vallankumousoikeudet sisällisodassa vuonna 1918

2009

Vepsä, Iisa: Oikeuden hakijat. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta

2006

Tuori, Kaius: Ancient roman lawyers and modern legal ideals. Studies on the impact of contemporary concerns in the interpretation of ancient Roman legal history

2005

Ahmas, Pentti: Oikeudenkäynnin yhdenmukaistaminen 1800-luvulla. Oikeushistoriallinen tutkimus-, kämnerin-, laamannin- ja ritarisyynioikeuksien lakkauttamisesta

2004

Korpiola, Mia: Between Betrothal and Bedding: The Making of Marriage in Sweden, ca 1200-1610

Hannula, Ilari: Rikosoikeudellinen järjestelmä kriisissä. Tutkimus kansalaissodan ja 1930-luvun alun kriisin vaikutuksista vankilukuun, rikoslainsäädäntöön ja oikeudenkäyttöön

2003

Kotkas, Toomas: “Suosiosta ja armosta”. Tutkimus armahdusoikeuden historiasta autonomian ajan Suomessa

2001

Lehti, Martti: Väkivallan hyökyaalto. 1900-luvun alkuvuosikymmenten henkirikollisuus Suomessa ja Luoteis-Virossa

1999

Lindstedt, Jukka: Kuolemaan tuomitut. Kuolemanrangaistukset Suomessa toisen maailmansodan aikana

1997

Inha, Jyri: Valtioneuvoston oikeuskanslerin virka-aseman muotoutuminen 1917-1919. Tutkimus valtioneuvoston oikeuskanslerin virka-aseman muodostumisesta tasavallan presidenttiin, valtioneuvostoon ja eduskuntaan nähden vuosina 1917-1919

1996

Pihlajamäki, Heikki: Evidence, crime and the legal profession. The emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

1990

Pylkkänen, Anu: Puoli vuodetta, lukot ja avaimet. Nainen ja maalaistalous 1600-luvulla oikeuskaytännön valossa

1989

Letto-Vanamo, Pia: Suomalaisen asianajajalaitoksen synty ja varhaiskehitys. Oikeushistoriallinen tutkimus

1987

Kekkonen, Jukka: Merkantilismista liberalismiin. Oikeushistoriallinen tutkimus elinkeinovapauden syntytaustasta Suomessa vuosina 1855-1879

1984

Tyynilä, Markku: Lainvalmistelukunta 1884-1964. Tutkimus lainvalmistelukunnan aseman ja organisaation kehitysvaiheista lainvalmistelukunnan perustamisesta 1884 vuoteen 1964

1980

Mahkonen, Sami: Avioero. Tutkimus avioliittolain erosäännösten taustasta ja tarkoituksesta