Viides kurssikerta

Viidennellä kurssikerralla pääsimme hyödyntämään edellisellä kurssikerralla tuotettua aineistoa Pornaisten kunnasta. Harjoituksessa tutustuttiin jälleen uusiin toimintoihin, esimerkkinä Intersection-toiminto. Alkuharjoitusten jälkeen päästiin kurssikerran tärkeimmän toiminnon pariin, nimittäin bufferointiin eli puskurointiin. Artun ohjeiden mukaan ensimmäiset puskurointiharjoitukset onnistuivat hyvin, mutta kun siirryimme tekemään harjoituksia itsenäisesti, olikin heti toinen ääni kellossa (kuten yleensäkin).

Puskurityökalua käytettiin itsenäisharjoituksissa selvittämään muun muassa sitä, kuinka monta ihmistä asuu Helsinki-Vantaan ja Malmin lentokenttien melualueilla. Selvitimme myös, kuinka moni kartan alueen asukas asuu alle 500 metrin päässä juna- tai metroasemasta, sekä kuinka monta prosenttia tästä luvusta on työikäisiä.

Kuva 2. Helsinki-Vantaan lentokentän melualueen asukkaat (yli 55 dB ja 65 dB alueilla).
Kuva 1. Malmin lentokentän pahimman melualueen asukkaat (1 km ja 2 km säteellä).

 

Muiden kurssilaisten blogeja lukiessa huomasin, että asukkaiden määrät vaihtelevat melko radikaalistikin muiden blogeissa. On täysin mahdollista, että omat tulokseni ovat erittäin väärässä, sen verran säätämistä bufferointi oli. Vaikkakin harjoitusten tulokset eivät välttämättä ole ihan totuudenmukaisia, harjoitusta tehdessä ymmärsin kyllä, mitä piti tehdä. Vastoinkäymisistä huolimatta bufferointi sujui kuitenkin ihan hyvin. Itsenäistehtävä 2 kohdalla vastoinkäymiset alkoivat nostaa päätään. Saimme laskettua harjoituksen mukaan taajamassa asuvat ihmiset (vastaukseksi saimme 478 371) sekä kouluikäisten lasten osuudet niin taajamissa kuin niiden ulkopuolellakin. Harjoituksen viimeinen kohta kuitenkin koetteli hermoja ja vei aikaani monta tuntia. Parinkin eri kurssikaverin kanssa yritimme saada selvitettyä, kuinka monella kartan alueella ulkomaalaisten osuus on yli 10%, 20% ja 30%. Vastaus jääköön selvittämättä, sillä me kaikki luovutimme ja jatkoimme muiden harjoitusten tekemistä.

Seuraavassa itsenäisharjoituksessa päätin tehdä kartan putkiremonteista. Tehtävä saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta sitä se ei ollut. Tässäkään tapauksessa en ole aivan varma, onko lopputulos 100% oikean, mutta ainakin sain jonkinlaisia arvoja ja kartan tehtyä. Kartan olisi voinut tehdä myös muulla tavoin, esimerkiksi koropleettikarttana. Olen kuitenkin tyytyväinen kartan visuaaliseen ilmeeseen, joka on hieman edellisistä kartoistani poikkeava. Prosenttien vaihteluväli on kuitenkin hieman harhaanjohtava, sillä tummin väri kattaa prosentit 12-22, joka saattaa olla harhaanjohtava. Jossakin päin tummin väri voi tarkoittaa 22% ja jossakin 12%.

Kuva 3. Pääkaupunkiseudun kerrostalojen putkiremonttien tarve (%).

Eniten putkiremonttien tarvetta näyttäisi olevan lähiöissä. Putkiremontteja joudutaan tekemään kerrostaloihin, jotka on rakennettu 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, joten lähiöt sopivat tähän ikähaarukkaan parhaiten. Korkeimmat prosentit löytyvät muun muassa Vuosaaresta, Mellunkylästä, Koivukylästä ja Myyrmäestä. Myös Lauttasaaressa ja Laajasalossa on paljon putkiremontin tarpeessa olevia kerrostaloja.

Työskentely QGIS: sin parissa on ollut tähän mennessä yhtä vuoristorataa. Kurssikerroille olen tulut aina innostuneena ja valmiina oppimaan uutta, mutta monesti usean tunnin työskentelyn jälkeen olen lähtenyt kotiin ärsyyntyneenä siitä, että omat taidot eivät ole riittäneet. Vaikka QGIS koetteleekin hermoja tuon tuosta, on silti palkitsevaa, kun karttaa tehdessä tietää, mitä pitää tehdä ja vielä onnistuukin tekemisissään. Vastoinkäymisten sattuessa muiden kurssikavereiden apu ja neuvot ovat olleet tärkeitä.

Vaikka päällisin puolin QGIS:sin käyttö sujuu ihan hyvin, suurin ongelma taitaa olla siinä, että uusiin toimintoihin tutustuessa vanhat, jo opitut toiminnot saattavat unohtua. Iina Rusanen pohtii blogissaan samaa. Kertaus onkin opintojen äiti!

 

LÄHTEET

Iina Rusanen, Ongelmanratkaisua ja onnistumisia, luettu 21.2.2019 <https://blogs.helsinki.fi/iinarusa/>

 

Neljäs kurssikerta

Neljännen kurssikerran aiheena olivat ruudukot, rasterit ja kartta-aineiston tuottaminen piirtämällä. Aiemmilla kurssikerroilla olimme käyttäneet vain vektoriaineistoja, joten oli korkea aika tutustua myös rasteriin.

Kurssikerran ensimmäinen tehtävä oli ruudukon luominen.  Ruudukon avulla oli tarkoitus tehdä väestöntiheyskartta. Aineistona käytimme pääkaupunkiseudun väestötietokantaa, joka näyttää muun muassa kaikki pääkaupunkiseudun rakennukset sekä rakennuksen väestötiedot. Aineisto oli pistemuodossa, ja jokainen piste vastasi yhtä rakennusta, jossa asuu ainakin yksi ihminen. Kuten Iina Rusanen kirjoittaa blogissaan, pistatietoainesto on tarkinta mahdollista aineistoa, sillä jokaisen pisteen sijainti voidaan määrittää tarkasti. Iina kirjoittaa blogissaan myös, että ruutuaineostot soveltuvat etenkin absoluuttisten arvojen esittämiseen. Pääsimme siis heti kurssikerran alussa tutustumaan kahteen erilaiseen tiedonesittämistapaan.

Harjoituksen kaksi tärkeintä toimintoa olivat Spatial Query ja vanha tuttu Join attributes by location. Edellisellä kurssikerralla käytimme myös Join atttibutes by location– toimintoa, mutta tällä kertaa sitä käytettiin hieman eri tavalla. Tällä kerralla muun muassa karsimme pois sellaisia sarakkeita, jotka sisälsivät tarpeettomia muuttujia. Harjoituksesta syntyi ruutukartta ruotsinkielisen väestön sijoittumisesta pääkaupunkiseudulla.

Kuva 1. Ruututeemakartta ruotsinkielisen väestön sijoittumisesta pääkaupunkiseudulla.

Ruotsinkielinen väestö on kartan mukaan keskittynyt rannikon tuntumaan. Helsingin kantakaupungissa näyttäisi olevan korkeimmat ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärät. Myös Espoossa ja Kauniaisissa on paljon ruotsinkielistä väestöä. Helsingissä ruotsinkielisiä on eniten läntisissä ja eteläisissä kaupunginosissa. Esimerkiksi Ullanlinnassa joka kuudes alueen asukas on ruotsinkielinen. Lauttasaaressa asuu myös huomattavan paljon ruotsinkielistä väestöä.  Myös esimerkiksi Töölön, Meilahden ja Kallion alueella asuu paljon ruotsinkielisiä. Itäisen Helsingin puolella Kulosaaren ja Vuosaaren alueilla on myös suhteellisen paljon ruotsinkielistä väestöä.

Monet alueet, joilla on paljon ruotsinkielistä väestöä (mm. Ullanlinna, Lauttasaari) sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella ja ovat muutenkin arvostettuja asuinalueita. Varsinkin Ullanlinna Helsingin kantakaupungissa on todella arvostettu asuinalue, ja asuntojen hinnat ovat siellä korkeita. Myös alueen arkkitehtuuri on vertaansa vailla.

Kuva 2. Ruututeemakartta muunkielisen väestön sijoittumisesta pääkaupunkiseudulla.

Tein ruututeemakartan myös muunkielisen väestön sijoittumisesta pääkaupunkiseudulla. Suurimmat keskittymät Helsingissä sijoittuvat kantakaupunkiin ja itä-Helsinkiin, muun muassa Vuosaareen ja Mellunmäkeen. Myös Pohjois-Haagan ja Kaarelan alueilla on paljon muunkielistä väestöä. Espoossa muunkielinen väestö on keskittynyt muun muassa Espoon keskukseen ja  Matinkylään, Vantaalla Koivukylään, Matinlaaksoon, Myyrmäkeen ja Hakunilaan. Ilona Tuovinen pohtii blogissaan, että muunkielinen väestö näyttäisi sekoittuvan muun väestön sekaan, eikä valtavan suuria muunkielisen väestön keskittymiä ole vielä päässyt muodostumaan, vaikkakin pääkaupunkiseudulla segregaatiota ilmeneekin. Toki pystytään erottamaan tietyt alueet, muun muassa lähiöt, joissa asuntojen hinnat ovat halvempia, joihin muunkielistä väestöä on keskittynyt. Muunkielinen väestö koostuu monesti maahanmuuttajataustaisista ihmisistä ja pakolaisista, mutta myös ulkomaisista huippuosaajista ja kaikesta siltä väliltä.

Molemmat kartat ovat mielestäni onnistuneet hyvin ja ovat selkeitä ja helposti luettavia. Ensimmäisen kartan ruutukoko 1 km x 1km on mielestäni parempi kuin toisen kartan ruutukoko 500m x 500m. Kun ruutuja on vähemmän, on kartta jotenkin helppolukuisempi. Ruututeemakartta sopii kyllä kuvaamaan alueellisia tiheysmuuttujia tai suhteellisia prosenttiosuuksia, kuten Amanda Ojasalo kirjoittaa blogissaan. Koropleettikartta voisi olla myös hyvä vaihtoehto.

Kurssikerran loppuaika kului rasteriaineistojen parissa ja tuottamalla omaa kartta-aineistoa piirtämällä. Valmistelimme seuraavaa kurssikertaa varten oman pistetietoaineiston sekä piirsimme teitä, joita tarvittaisiin seuraavalla kurssikerralla.

Kartta ruotsinkielisten sijoittumisesta pääkaupunkiseudulla onnistui Artun ohjeiden mukaan vaivattomasti kurssilla, mutta toisen kartan kanssa sai taistella liian kauan, ennenkuin se lopulta onnistui. Vaikka molemmat kartat tehtiin samalla tavalla, jostain syystä itsenäisesti tehty kartta muunkielisen väestön sijoittumisesta pääkaupunkiseudulla ei suostunut tekemään yhteistyötä. Lopulta kartta kuitenkin onnistui, vaikkakin huomasin jälkikäteen, että punaiset kuntarajat jatkuvat myös meressä. Aina ei voi voittaa! QGIS:sin kanssa työskentelyssä (varsinkin yksin) haastavinta on se, että vaikka periaatteessa tietäisi, mitä pitää tehdä, ei se käytännössä aina onnistu tai muistu mieleen.

 

LÄHTEET

Iina Rusanen, Ruututietokantoja ja rastereita, luettu 19.2.2019 <https://blogs.helsinki.fi/iinarusa/>

Ilona Tuovinen, Viikko 4- Rasteriruuturuuturasteri?, luettu 19.2.2019 <https://blogs.helsinki.fi/tuoilona/>

Amanda Ojasalo, Ruutuja, luettu 19.2.2019 <https://blogs.helsinki.fi/amandaoj/>

Helsingin kaupungin tietokeskus, <https://tilajakehitys.hel.fi/ikaantuva_vaesto>

 

 

 

 

 

Kolmas kurssikerta

Kolmannella kurssikerralla lähdettiin suoraa päätä uusien QGIS-harjoitusten pariin. Koska ohjelmaa oli tullut käytettyä edellisten kurssikertojen lisäksi myös itsenäisesti harjoittelemalla, tuntui QGIS:sin käyttäminen ensimmäistä kertaa jo vähän helpommalta. Vieruskaverin tietokoneongelmat kuitenkin verottivat ohjeiden seuraamista, joten alku meni muilta kurssilaisille ohjeita kysellessä. Aika pian olinkin jo muiden kanssa samassa tahdissa, ja pääsin kunnolla keskittymään päivän aiheeseen.

Kurssikerta aloitettiin Afrikan karttaa tarkastelemalla ja muokkaamalla. Harjoittelimme muun muassa ulkoisen tiedon liittämistä tietokantaan muista ohjelmista ja uuden tiedon tuottamista sekä sen lisäämistä jo olemassa olevaan tietoon. Aluksi yhdistettiin Afrikka-tietokannan kohteet, että sitä olisi helpompi käsitellä ja muokata.  Ensimmäisten harjoitusten aikana käytettiin taas uusia työkaluja ja toimintoja, mutta ohjeiden avulla tekeminen onnistui hyvin. Tutustuimme myös Joins-toimintoon, kun Excelistä lisättiin tiedosto QGIS:siin. Kuten Anttoni Tumanoffin blogissa lukee, harjoittelimme myös tiedon tuottamista tietokantaan sijainnin perusteella käyttäen toimintoja “pisteitä polygonissa” ja “polygoneja polygonissa”. Kun kaikki uudet tietokannat oli lisätty ja yhdistetty vanhoihin tietoihin ja laskutoimitusten avulla oli saatu uusia tietoja, oli Afrikan karttaharjoitus valmis. Afrikan kartalla oli siis timanttikaivosten, öljylöydösten ja konfliktien sijainnit. Attribuuttitaulusta pystyi saamaan vielä selville esimerkiksi konfliktien tarkemmat tiedot.

Koska tietokannasta löytyi harjoituksen lopussa niin paljon tietoa, sitä pystyisi hyödyntämään monella tavalla. Saaga Laapotin blogissa on pari hyvää esimerkkiä, mihin tietoja voisi hyödyntää. Kahden eri tilaston korrelaatiosta voidaan tehdä analyysejä, esimerkiksi internetin käyttäjien lukumäärä alueella korreloituna alueen konfliktien lukumääriin. Toinen Saagan mainitsema esimerkki oli aluekehityksen seuranta konfliktien määrän muutosta seuraamalla. Tietokannan avulla pystytään tekemään siis monenlaisia havaintoja ja tutkimuksia.

 

Seuraava harjoitus keskittyikin Afrikan sijaan Suomen. Harjoituksen tavoitteena oli vertailla Suomen valuma-alueominaisuuksia ja tulvaherkkyyttä. Harjoitus tehtiin ilman Artun yhteisiä ohjeita, mutta juuri tehtyjen harjoitusten takia uusi tehtävä ei tuntunut niin vaikealta. Kirjallisia ohjeita seuraamalla uusi tehtävä alkoi sujua vallan mallikkaasti. Kaikki sujuikin hyvin, kunnes huomasimme vieruskaverini kanssa, että olimme tuoneet Excelistä vääränlaisen tiedoston. Ei muuta kuin oikea tiedosto QGIS:siin ja eteenpäin! Yksinkertainen tehtävä muuttui kuitenkin tämän jälkeen haastavammaksi QGIS:sin kaatuilemisen takia. Vaikka ohjelman kaatuileminen olikin hermoja raastavaa, loppujen lopuksi kartta oli valmis.

Kuva 1. Tulvaindeksikartta Suomesta sekä järvisyysprosentteja kuvaavat pylväät.

Koropleettikartasta voi nähdä selvästi, että tulvaherkimmät alueet sijoittuvat rannikon läheisyyteen. Lapissa tulvii Järvi-Suomeen verrattuna enemmän. Järvi-Suomessa on niin paljon järviä, että tulvia ei ehdi syntyä, sillä vedellä on paikka minne valua. Tämä näkyy myös Suomen päälaella, sillä Inarijärven lähettyvillä ei myöskään ole korkea tulvaindeksi. Muualla Lapissa on toki järviä, mutta ne ovat jakautuneet epätasaisesti pitkin Lappia. Lapissa keväisin sulava lumimäärä on todella suuri, joka vaikuttaa tulvaherkkyyteen.

Alavalla Pohjanmaalla tulvat ovat jokavuotisia jäiden sulamisen aikaan keväällä. Pohjanmaata halkovat useat tulvaherkät joet ja alueelta puuttuvat lisäksi virtaamaa tasaavat  järvet, joihin vesi voisi valua tulvan aikana. Tulvaherkimmät alueet kiertävät rannikkoa aina Torniosta Oulun seudulle (Oulu best), läpi Pohjanmaan, Vaasan kautta Turun seudulle ja pääkaupunkialueelle. Matkan varrella on monta tulvaherkkää jokea,  esimerkkeinä pohjoisessa Iijoki ja Pohjanmaalla Pyhäjoki.

Kartan ulkonäkö on mielestäni onnistunut hyvin. Kartasta erottuu selkeästi, missä on paljon järviä. Järvisyysprosentteja kuvaavat pylväät ovat selkeät, mutta eivät vie kuitenkaan kaikkea huomiota. Ensimmäisellä viikolla karttojen tekemiseen meni huomattavasti enemmän aikaa, mitä tämän kartan tekemiseen meni. Nyt myös alkoasun ymmärtää tehdä heti kerralla itseä miellyttäväksi, niin sitä ei enää jälkikäteen tarvitse muuttaa. Edistymistä on siis havaittavissa!

 

LÄHTEET

Anttoni Tumanoff, luettu 30.1.2019 <https://blogs.helsinki.fi/gis-1-anttoni/>

Saaga Laapotti, luettu 30.1.2019 <https://blogs.helsinki.fi/saagalaa/>