Kurssikerta IV Uusi toivo

Johdanto

PAK-harjoitustyökurssilla on laadittu karttoja monin eri esitystavoin. Tällä kertaa teimme ruututeemakartan. Kartan pohjalla on OpenStreetMapin (OSM) vapaasti käytettävissä oleva kartta Helsingin seudusta. Tarkistin käyttöoikeudet OSM:n verkkosivuilta.

En siis käyttänyt valmiiksi kurssikerralle koottua aineistoa, joka olisi sisältänyt muun muassa tiestön ja suuralueet. Yksittäiset muuttujat olisivat mahdollistaneet suhteiden tulkitsemisen helpommaksi kuin kartastani (Kuva 1.).

Kartan informatiivisuus

Valitsin kartan teemaksi ulkomaalaisten lukumäärän pääkaupunkiseudulla. Luokkavälejä on viisi, ja yhden ruudun mitat ovat 500m x 500m. Molemmin puolin kartta on kurssikerralla tehdyn harjoituksen mitoissa. Välien ja ruutujen kokojen muuttaminen ei ole haastavaa, siksi kokeilin useita eri välejä ja mittoja. Valitsin kuitenkin kartan mitat, koska koin niiden olevan informatiivisempia kuin muunkokoiset ruudut ja luokkavälit.

Ulkomaalaisten asuinpaikoissa on selkeitä klustereita. Helsingin kantakaupunki, Helsingin itäinen suurpiiri ja moottoriliikenneteiden varret ovat väestöltään suurimpia ulkomaalaisten asuinpaikkoja. Kyseisillä alueilla on pääosin edullisempia asuntoja lukuunottamatta kantakaupunkia.

Kuva 1. Ruututeemakartta ulkomaalaisten absoluuttisesta lukumäärästä Pääkaupunkiseudulla. Pohjakartta on OpenStreetMapista, https://www.openstreetmap.org/copyright

Espoossa on havaittavissa muita kuntia enemmän pieniä klusteroitumisia. Syy voi johtua siitä, jos Espoossa maahanmuuttajia on sijoitettu asumaan lähelle toisiaan. Kartalta on mahdollista tulkita pääkaupunkiseudun kuntien maahamuuttajien sijoittamispolitiikkaa. Ennen päätelmien tekemistä on huomioitava Espoon kaupungin väestön sijoittuminen kokonaisuudessa. Kaupungissa on nimittäin useita tiheään asuttuja alueita. Espoon kaupunkirakenteella on myös vaikutusta ulkomaalaisten sijoittumiseen.

Vantaalla ulkomaalaisia on eniten Itä- ja Lounais-Vantaalla. Ulkomaalaisten sijaintia Vantaalla kannattaa verrata Helsinkiin. Koilliseen ja luoteeseen suuntautuvissa asutuksissa on myös Helsingissä paljon ulkomaalaisia. Yhtenä syynä voidaan pitää junaratoja, joiden läheisyydessä on edullempaa asua, mikä houkuttaa ulkomaalaisia.

OpenStreetMapin käyttämien pohjakarttana paljastaa hyötynsä, valkoisella pohjalla ei olisi mahdollista tutkia pääkaupunkiseudun luonnonpuistojen vaikutusta ulkomaalaisten asumiseen. Nimittäin, luonnonpuistojen läheisyydessä asuu hyvin vähän ulkomaalaisia. Syynä saattaa kuitenkin olla alueiden rakennuskiellot, jotka estävät uusien asuntojen rakentamisen. Tulostahan värjää se, että luvut ovat absoluuttisia, eikä suhteutettuja.

Absoluuttiset arvot sopivat kuitenkin joihinkin karttoihin, kute Suvi Huovelinin (Huovelin 2017) karttaan. Omakotitalojen lukumäärä kertoo asuinalueiden omakotitalovaltiasuudesta jo ilman suhteuttamista. Suhteuttaminen olisi tuonut lisäinformaatiota Huovelinin karttaan, mutta ei niin paljon, että se olisi ollut tarpeellista lisätä.

Omaa karttaani voisi verrata Marika Sarkkisen tekemiin karttoihin. Nimittäin hän on lisännyt tieverkostot, jolloin eri pääkaupunkiseudun eri alueet tunnistaa helpommin kuin minun kartasta. Tiet eivät ole siis ainoastaan tuloksen havainnointia varten hyödyllisiä, ne ovat myös itse karttatulkinnassa tärkeitä. Tosin minullakin tiestöä näkyy, mutta se on ruutuaineiston tason alapuolella. Sarkkisella taas toisinpäin.

Pohdintaa

Oma teemakarttani on informatiivinen, mutta toisaalta se toistaa jo olemassa olevaa tietoa. Monella, etenkin maantieteen opiskelijoilla, on jo käsitys ulkomaalaisten sijoittumisesta pääkaupunkiseudulla. Kuitenkin Espoossa sijaitsevat ulkomaalaisten

OpenStreetMap:n käyttäminen tosiaan poisti yhden hyödyllisen työvaiheen, joka oli muiden tietojen lisääminen. Päätökseni ei ollut oman oppimiseni kannalta paras vaihtoehto.

Kirjallisuus

Huovelin, S. (2017) Ruutukartat <https://blogs.helsinki.fi/suvihuov/2017/02/14/46/> 14.3.2017.

OSM (2017) © OpenStreetMap contributors                                                                         <https://www.openstreetmap.org/copyright8.2.2017.

Sarkkinen, M. (2017) Luento 4                             <https://blogs.helsinki.fi/macsarkk/> 14.3.2017.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *