Ajankohtaista

Kysytyt materiaalimme (mm. ohjaajajkäsikirjat, videot, julisteet) tulevat saataville elokuussa 2018 lanseerattavalle uudelle nettisivulle – www.letsmoveit.fi!

************************************************

Motivoiden liikkeelle – keväinen aamiaistapahtuma
MISSÄ JA MILLOIN? Tiedekulman Stage (Yliopistonkatu 4), 31.5.2018 klo 8.30-11.30
ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄINFO: Aamiaistilaisuus

************************************************

 • Aineistonkeruun päätyttyä meillä on useita tutkimuksia käynnissä ja jo lähetetty julkaistavaksi tieteellisiin vertaisarvioituun lehtiin. Katso alkuvuoden 2018 tilannekatsaus täältä!
 • Let’s Move It -interventiotutkimushanke on tulossa päätökseen. Tuloksista viestimiseksi järjestämme vuonna 2018 kaksi isompaa seminaaria:
  • Toukokuu 2018, aamiaistapahtuma: pääasiallisena kohderyhmänä on käytännön toimijat (esim. terveyden edistämisen ammattilaiset, päättäjät ja lehdistö. Sisällöllinen painopiste on käytännön tuotoksissa ja vaikuttaviksi todetuissa toimintamalleissa. Julkistamme interventiotutkimuksen päätulokset, kerromme toimivista liikunnan edistämisen keinoista painottuen motivoivaan vuorovaikutukseen sekä julkistamme myös tuottamiamme koulutus- ja popularisointivideoita
  • Syyskuu 2018, puolipäiväseminaari: Tutkimuspainotteinen seminaari, jossa käydään läpi perusteelliset esittelyt tutkimustuloksista & käytetyistä menetelmistä sekä teoreettisista ja käytännöllisistä implikaatioista.
  • Molemmissa tilaisuuksissa kerrotaan sekä OKM-rahoitteisen vaikuttavuustutkimuksen että Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen hyödyntämisen kärkihankkeen tuloksista. Molemmat tilaisuudet live-striimataan ja tallennetaan.

************************************************

 • Kärkihankkeen täydennyskoulutukset ovat käynnistyneet syksyllä 2017! Ota yhteyttä lisätietoja & ilmoittautumista varten: elisa.kaaja@helsinki.fi, puh. 050-416 0701. Täydennyskoulutusten pilottiversiot ovat saaneet ylistävää palautetta opettajilta. Täydennyskoulutukset ovat ilmaiseksi saatavilla enää tämän lukuvuoden (2017-18) ajan – toimi siis heti! Katso lisää koulutuksista TÄÄLTÄ.
 • 30.9.2016 Suomen Akatemia myönsi rahoituksen Let’s Move It -hankkeen levittämiselle (rahoituskausi: 01.10.2016 – 30.09.2018; päätös 304114)
 • Tuore systemaattinen katsauksemme vaikuttavista keinoista nuorten liikunnan edistämiseksi:
  • Hynynen, van Stralen et al.: A systematic review of school-based interventions targeting physical activity and sedentary behaviour among older adolescents. International Review of Sport and Exercise Psychology.
   Mitä katsaus pyrki selvittämään?

   • Aiemmin ei ollut kootusti tietoa siitä, mitkä käyttäytymisen muutoksen keinot ovat vaikuttavia 15-19-vuotiaisiin kohdistuneissa koulupohjaisissa liikuntainterventioissa
   • Miten katsaus tehtiin?
    • Etsimme kaikki satunnaistetulla kokeellisella asetelmalla koetelluista liikuntaohjelmista tehdyt tutkimukset ja analysoimme niiden sisällön (käyttäytymismuutostekniikat)
   • Mitä saimme selville?
    • Tähän ikäryhmään suuntautuvia interventiotutkimuksia on tehty maailmanlaajuisestikin yllättävän vähän: vain 10
     • Niissä ohjelmissa, joissa oli todennettu vaikutuksia nuorten liikuntaan, oli käytetty laajempaa valikoimaa vaikuttamiskeinoja
     • Yhteistä vaikuttaville interventioille oli se, että niissä oli pyritty mm.
      • opettamaan nuorille liikunnan tarkkaa suunnittelua
      • pilkkomaan isommat liikkumistavoitteet asteittain kasvaviksi
      • korostettu liikunnan monia hyviä seurauksia – ei pelkästään terveysseurauksia
     • Pelkästään liikuntatarjontaa lisäävät interventiot eivät olleet yhtä vaikuttavia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Let's Move It –tutkimushanke