2 Mallintaminen

Mallintaminen ja toteutuskelpoisuuden tutkimus (2013-14)

 • Miten opettajat asennoituvat istumisen vähentämistavoittesiin oppilaitoksissa, ja mitkä keinot ovat hyväksyttävimpiä heidän näkökulmastaan?
  • Laine, H., Araújo-Soares, V., Haukkala, A., & Hankonen, N. (2016). Acceptability of strategies to reduce student sitting: A mixed-methods study with college teachers. Health Promotion Practice, 18, 1, 44-53.
   Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]
 • Onko Let’s Move It -interventiotutkimuksen ensimmäinen versio hyväksyttävä ja toteutuskelpoinen? 
  • Hankonen, N., Heino, M., Hynynen, S., Laine, H., Araujo-Soares, V., Sniehotta, F., Sund, R., Vasankari, T., & Haukkala, A. Randomised controlled feasibility study of a school-based multi-level intervention to increase physical activity and decrease sedentary behaviour among older adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14, 1, 37.

   Linkit: [PDF] [Julkaisun kotisivu]

   • Posteri Hankonen (pdf)
 • Miten bayesiläisiä menetelmiä voi hyödyntää intervention arvioinnissa?
  • Heino, M., Vuorre, M., Hankonen, N. (2018). Bayesian evaluation of behavior change interventions: a brief introduction and a practical example. Health Psychology and Behavioural Medicine.
   Linkit: [Julkaisun kotisivu]
 • Millaiset muistutusviestit vaikuttavat opiskelijoiden liikemittarin käytössä parhaiten?
  • Heino, M. (2016). No use reasoning with adolescents? A randomised controlled trial comparing persuasive messages. (Pro gradu -tutkielma)
  • Linkki: [Tutkielman kotisivu]
 • Miten interventio kehitettiin, ja millainen intervention lopullinen versio oli?
  • Hankonen, N., Heino, M. T. J., Araujo-Soares, V., Absetz, P., Sniehotta, F. F., & Haukkala, A. Using theory and evidence to increase physical activity: The development of the Let’s Move It school-based multi-level intervention.

   (työstön alla)

  • Posteri: Kaaja (pdf tästä)

Let's Move It –tutkimushanke