Muut tuotokset

Muut tuotokset, jotka liittyvät hankkeeseen:

 • Pohdinta tulevaisuuden trendeistä: Mitä tapahtuu liikunnan edistämiselle?
  • Hankonen, N., Kaaja, E., & Köykkä, K. (2016). Mitä tapahtuu liikunnan edistämiselle? Liikunta ja Tiede, 53 , 4, 60-64.
  • Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

 

 • Graduja, jotka ovat hyödyntäneet hankkeen aineistoja:

  • Hagman, N. (2017). Let’s Move It -interventioon osallistuneiden opettajien kokemukset oppituntien aktivoimiseen vaikuttavista tekijöistä.
  • Köykkä, K. (2017). Is habit formation effective in making students’ sitting reduction a regular routine for vocational school teachers? Evaluating outcomes and habit formation processes in the Let’s Move It teacher intervention.
  • Heino, M. (2016). No use reasoning with adolescents? A randomised controlled trial comparing persuasive messages.
  • Nelimarkka, A. (2016). “Liikkuva ylipainoinen on parempi kuin liikkumaton laiha”: Liikuntaintervention vastaanoton laadullinen arviointi vähän liikkuvien nuorten haastatteluista.
  • Nummela, N. (2016). Persoonallisuuspiirteiden ja motivaation yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ammattiin opiskelevilla.
  • Rehnström, K. (2015). Ennustaako järkeillyn käyttäytymisen lähestymistapa paikallaanoloa ja sen rajoittamista ammattiin opiskelevilla nuorilla?
  • Kostamo, K. (2014). Liikuntasuhteen muutokset keskiasteen opiskelijoiden kilpailukirjoituksissa.
  • Nurmi, J. (2014). Adolescents’ physical activity: The role of autonomous motivation and self-regulation techniques.
  • Muinonen, P. (2014). Onko itsekontrolli yhteydessä nuorten fyysiseen aktiivisuuteen? Itsekontrollin välittyminen suunnitellun toiminnan teorian kautta nuorten fyysiseen aktiivisuuteen.
  • Paajanen-Taube, K. (2014). Liikuntasuhteen muutokset keskiasteen opiskelijoiden kilpailukirjoituksissa.

Let's Move It –tutkimushanke