Mapping America: Every City, Every Block – SWOT-analyysi

Mapping America: Every City, Every Block on New York Timesin ylläpitämä paikkatietosivusto, joka on vapaasti kaikkien käytettävisä. Tiedot perustuvat Census Bureaun vuosina 2005-2009 keräämiin väestötieto-otoksiin. Tiedot on jaettu neljään aihealueeseen, jotka ovat rotu ja etnisyys, tulot, asuminen ja perhe sekä koulutus. Tiedot esitetään erilaisina piste- ja koropleettikarttoina, joita voi zoomata hyvinkin lähelle. Liikuttamalla nuolta kartan päällä, avautuu kustakin alueesta paikkatietoruutu, jossa kerrotaan yksityiskohtaista tietoa juuri sen alueen asukkaista.

Tehtävänä oli laatia SWOT-analyysi kyseisestä palvelusta eli käydä läpi palvelun vahvuudet, heikkouudet, mahdollisuudet ja uhat.

Vahvuudet

Palvelu on helppokäyttöinen ja kartat selkeitä ja siistejä. Käytetyt värit erottuvat hyvin toisistaan ja miellyttävät muutenkin silmää. Kartalla liikkuminen ja kohteiden zoomaaminen on kätevää. Paikoittain tieto on hyvinkin yksityiskohtaista, kuten suurimmissa kaupungeissa, joissa paikkatietoa saa lähes korttelin tarkkuudella. Jenni Kerola toteaa blogissaan, että “palvelu sijaitsee New York Timesin sivulla, joten sen löytää suhteellisen moni amerikkalainen”. Kyseisen verkkolehden lukijakunta ulottuu varmasti myös maan ulkopuolelle, joten sivuston saavutettavuus on melko hyvä. Sivuston teemat ovat kiinnostavia, mutta eivät välttämättä aivan olennaisia. Tästä lisää uhkien erittelyssä.

Heikkoudet

Sivuston tiedot perustuvat otantaan vuosilta 2005-2009, joten ne eivät tarjoa eksaktia tietoa ja ovat jo muutaman vuoden vanhojakin. Varsinkin harvaan asutuilla alueilla tiedot toimivat vain suuntaa näyttävinä. Tämä mainitaan kyllä sivun ylälaidassa, mutta se saattaa jäädä heposti käyttäjältä huomaamatta.

Pohjoisnuolesta ja mittakaavasta on viimeisen puolen vuoden aikana paasattu niin paljon, että niiden puuttuminen nostaa karvat pystyyn. Erityisesti mittakaava on mielestäni todella oleellinen kaikissa karttaesityksissä. Kartan yläreunassa on zoomaus-työkalu, josta näkyy kuinka paljon karttaa on kullakin hetkellä zoomattu, mutta se ei silti korvaa itse mittakaavaa, jonka avulla on mahdollista mitata etäisyyksiä. Lisksi koko maata ei ole mahdollista nähdä kerralla, mikä on todella häiritsevää. Kaukana olevia kohteita vertailtaessa karttaa on siirreltävä edestakaisin. Alaskan ja Havaijin olisi voinut esittää omissa “ruuduissaan” niin, että ne näkyisivät yhtä aikaa mannermaan kanssa. Nyt niiden olemassaolon unohtaa helposti kokonaan.

Mahdollisuudet 

Kaikilla on vapaa käyttöoikeus sivustoon, mikä antaa paljon mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen. Ensimmäisenä tulee mieleen kolutustarkoitukset. Opettaja voi joko itse laatia opetusmateriaalia aineiston pohjalta tai laittaa oppilaat tekemään projektityötä jostain aiheesta sivuston avulla. Paikkatietoaineiston käyttäminen tulisi samalla oppilaille tutuksi.

Alueiden vertailu on teemakarttojen avulla kohtuullisen helppoa, eriyisesti jos vertailtavat kohteet sijaitsevat lähekkäin eikä karttaa täten tarvitse liikutella edestakaisin. Esimerkiksi uuden asuinalueen etsimistä voisi helpottaa alueiden keskimääräisiä vuokria ja niiden muutoksia tarkastelemalla.

Aineistoa voisi hyödyntää myös virallisella taholla alueiden kehittämisessä. Esimerkiksi alueiden eriytymiseen voisi yrittää puuttua erilaisin keinoin.

Uhat

Kuten aiemmin jo mainitsin, sivuston teemat on mielestäni valittu osittain hieman umpimähkään. On hienoa, että tieto on julkista ja kaikkien ulottuvilla, mutta näin suppean teemavalikoiman sisällön olisin miettinyt hieman tarkemmin. Erityisesti rotujen eritteleminen ja samaa sukupuolta olevien parien paikantaminen on mielestäni hieman kyseenalaista. Myönnän kyllä, että tieto on kiinnostavaa, mutta vääriin käsiin joutuessaan se voi aiheuttaa tai lisätä syrjintää ja seggregaatiota. Myös tuloerojen erittely alueittain muokkaa ihmisten kuvaa asuinseuduista ja saattaa leimata vähätuloisten alueilla asuvia.

Sivuston tiedot on paikoittain hyvin pieniltä ja tarkasti rajatuilta alueilta, mikä pistää miettimään yksityisyyden suojaa. Varsinkin homoparien esittely muutaman sadan asukkaan ruudussa on hieman osoittelevaa. Jessica Järvinen pohdiskelee blogissaan seuraavaa: “Palvelun tarjoama hieman arkaluontoinen ja kyseenalainen data voi johtaa alueiden eriytymiseen, joka tuskin on palvelun tarkoitus. Uhat tulevat siis käyttäjien tekemistä väärinymmärryksistä ja väärinkäytöksistä”.

Sivustoa voisi mahdollisesti käyttää myös rikollisuuteen, kuten terrori-iskujen suunnitteluun. Kartoilta saa helposti tiedot esimerkiksi eri rotujen ja eri tuloisten asuinalueista.

 

Suomessa tämänkaltainen paikkatieto ei ole julkisessa levityksessä avoimesti. Tietoa saa useimmiten kyllä erikseen pyytämällä, mutta jotkin tiedot on tarkoitettu vain rajatulle käyttäjäkunnalle esimerkiksi alueiden kehitystarkoituksiin. Mielestäni systeemi on parempi kuin jenkeissä. Periaatteessa olen “vapaan tiedon” kannalla, mutta juuri alueiden turhan leimautumisen vuoksi kaikkia tietoja ei ehkä kannata tuputtaa yleisölle. Kuinka moni Mapping America -sivuston käyttäjä olisi tullut sivustolle etsimään nimenomaan homoparien asuinseutuja? Tuskin kovin moni. Nyt kun tieto suorastaan hyppää silmille, se voi samalla aiheuttaa ei toivottua leimautumista sekä ihmisille että alueille.

Suomessa kunnioitetaan yksityisyyden suojaa viimeiseen asti, mikä on erittäin hyvä asia. Harvaan asutussa maassamme tietojen ykstyiskohtainen esittely kartalla ei onnistu yksityisyyssuojaa rikkomatta. Siksi monet tilastot ovat vain viranomaisten käytössä. Samuli Massinen kirjoittaa blogissaan “Suomessa tieto on erittäin tarkkaa ja kaikkein yksityiskohtaisimpaan dataan pääsee käsiksi ilman erillistä lupaa pelkästään korkeimmat tahot. Tällä pyritään turvaamaan yksityisyydensuoja, sillä kuten Mapping America – palvelusta havaitaan, tieto voi ajoittain olla erittäin arkaluontoista”.

Sekä Suomen että USA:n systeemeissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Täysin samanlaisia menetelmiä tuskin kannattaisikaan käyttää, koska maat ovat keskenään kaikin tavoin niin erilaisia. Tekisi mieli sanoa onneksi, mutta en uskalla. 😀

 

Lähteet:

Järvinen, J. (2014). Mapping America: Every City, Every Block ja SWOT-analyysi. <https://blogs.helsinki.fi/jessicaj/>. Luettu 24.2.2014.

Kerola, J. (2014). The New York Times: Mapping America. <https://blogs.helsinki.fi/jekerola/>. Luettu 24.2.2014.

Massinen, S. (2014). New York Times: Mapping America – SWOT-analyysi. <https://blogs.helsinki.fi/smassine/>. Luettu 24.2.2104.

The New York Times (2014). Mapping America: every city, every block. <http://projects.nytimes.com/census/2010/explorer>. Luettu 24.2.2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *