Terkko Document Space (TDS)

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Meilahden kampuksen avoin julkaisuarkisto Terkko Document Space (TDS) on avattu. Palveluun tallennetaan kampuksella tuotettua kokotekstiaineistoa sekä julkaistujen artikkelien ja dokumenttien metadataa (viitetietoja).

Published Articles -kokoelmasta löytyvät viitetiedot uusimmista tiedekunnan tutkijoiden julkaisuista. Suurimpaan osaan niistä on sisällytetty myös ns. DOI-linkki, joka vie artikkelin kustantajan palveluun. Kokoelmaan tullaan lisäämään taannehtivasti myös vanhempia julkaisujen viitetietoja Medline ja Julki -tietokannoista.

Preprints & Postprints -kokoelmaan tallennetaan artikkelista sellaiset kokotekstiversiot, joihin tutkijalla on tekijänoikeudet. Jatkossa tutkijat voivat itse tehdä tämän vaivattoman ja nopean liittämisen, löytyyhän arkistosta jo julkaisun viitetiedot eli perusmetadata.

TDS -julkaisuarkistosta on haettavissa myös muita kokoelmia, kuten Opinnäytteissä Theses -kokoelmassa tiedot Helsingin yliopiston uusista lääketieteellisistä väitöskirjoista. Arkistoon on tallennettu lisäksi Terkon digitoimat historialliset väitöskirjat, joita tällä hetkellä on jo 139 kappaletta.Terkko Document Space (TDS)