RefWorks på svenska (dagen) 6.11.2012

This post is also available in: ruotsi

RefWorks på svenska 6.11 kl. 9.00-11.00
ProQuest databasers representant Björn Olofsson lär RefWorks på svenska
i datorsal 4060 i Kajsahusets (huvudingång Fabiansgatan 30) fjärde våning
tisdagen 6.11 kl .9.00-11.00.
Refworks är ett program med vilket du skapar en personlig referensdatabas.
Kursens kommer att ta upp
* hur du samlar referenser i din personliga referensdatabas
* hur du håller ordning på dina referenser
* hur du infogar referenser i texter och gör litteraturförteckningar med RefWorks och
dess hjälpprogram Write-n-Cite

Om du har frågor kontakta Monica Allardt,  monica.allardt@helsinki.fi, 050 4150277

18 deltagare ryms med
Anmälning:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/38362/lomake.html