Namibia-projekti tuotti kirjan kolmen yliopistokirjaston yhteistyönä

This post is also available in: englanti

Tampereen, Helsingin ja Namibian yliopistokirjastot ovat toteuttaneet kaksivuotisen yhteistyöprojektin, jonka yhtenä tuloksena on valmistunut kirja Empowering People – Collaboration between Finnish and Namibian University Libraries. Teoksen artikkelit tarkastelevat sekä käytännönläheisesti että tutkimukseen pohjautuen yliopistokirjastotyön keskeisiä kysymyksiä ja yhteistyön, osaamisen jakamisen ja motivoituneen henkilöstön merkitystä. Artikkelit on kirjoitettu kolmen kirjaston asiantuntijoiden yhteistyönä.

Artikkelien aiheina ovat muun muassa tutkijoiden ja opiskelijoiden tiedonhakukäyttäytyminen, kirjaston kokoelmien ja tutkimuksen tukipalvelut, tiedonhankintataitojen opetus sekä tieteellinen kommunikaatio ja julkaiseminen. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja näyttöön perustuva kirjastotyö esitellään kirjassa keinoina menestyä muuttuvassa ympäristössä.

Kirjan toimittajia ovat Mirja Iivonen ja Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjastosta, Päivi Helminen Helsingin yliopiston kirjastosta sekä Joseph M. Ndinoshiho Namibian yliopiston kirjastosta. Kustantaja on Tampere University Press.

Kirjaa on saatavilla verkkokirjakauppa Granumista tai tilaamalla osoitteesta tup@uta.fi.

Lisätietoja:
Mirja Iivonen, mirja.t.iivonen@uta.fi
Outi Sisättö. outi.sisatto@uta.fi
Päivi Helminen, paivi.helminen@helsinki.fi

HEI ICI -yhteistyöhanke (Suomen yliopistokirjastojen neuvoston blogi 29.9.2011)