Workshop for essay writers in English and in Swedish

This post is also available in: englanti, ruotsi

Information seeking for essay writers: A two hour in depth-workshop in the computer class for writers of longer essays will be offered on Wednesday 30th of September at 10-12 AM in computer class 6060 at the Main Library, Kaisa House (Fabianinkatu 30).

Enroll via WebOodi search code 99914 (HU students) or by email: kristina.weimer(at)helsinki.fi. The Helsinki University staff and students and Open University staff and students may participate in open courses free of charge. Otherwise, see the price list.

Informationssökning för uppsatsskrivande: Onsdagen 23.9., kl. 14:00-16:00 i Huvudbiblioteket Kajsahuset (Fabiansg. 30)
– Målgrupp: Studenter som ska skriva essäer/uppsatser, upp till och inklusive proseminarienivå. Alla som behöver repetera informationssökning.
– Mål: Studenten ska vid genomgången kurs kunna grunderna för effektiv informationssökning i databaser. På kursen tar vi upp olika sökstrategier, för- och nackdelar med fasta och fria sökord, och hur man söker böcker, artiklar och gradun.

Anmäla dig i WebOodi, koden 99914 (HU studenter) eller via email: kristina.weimer(at)helsinki.fi. Kurserna är gratis för studenter och personal vid Helsingfors universitet och Öppna universitetet. Andra deltagare debiteras enligt prislistan.