Digitaalinen kurssikirja edistää opiskelua

Kurssikirjan varausjono on turhankin tuttu monelle opiskelijalle. Yhä useammin myös yliopiston opettajat joutuvat ottamaan kirjojen saatavuuden huomioon kurssimateriaalia valitessaan – massaluennon oheislukemiseksi kun ei kannata laittaa kirjaa, jota on kolme kappaletta saatavilla. Tulevaisuudessa ongelmaa voisivat osaltaan helpottaa digitaaliset kurssikirjat eli e-kirjat.

E-kurssikirjat ovat omiaan sujuvoittamaan opiskelua. Elimellisen tärkeitä ne ovat muun muassa Avoimen yliopiston opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaan työn ohessa tai toiselta paikkakunnalta käsin. Perustutkinto-opiskelijan elämää sähköinen kirja vähintään helpottaa purkamalla varausjonoja ja keventämällä kantokassia. Eräät opiskelijat ovat jopa vaatineet, että kaikki kurssikirjat tulisi tarjota digitaalisina.

Helsingin yliopiston kirjasto hankkii kaikista saatavilla olevista opintovaatimusten kurssikirjoista myös e-version. Tällä hetkellä valitettavasti vain viidennes kurssikirjoista on tarjolla digitaalisessa muodossa. Näistä valtaosa on ulkomaisia, kotimaisia tarjoavat esimerkiksi Ellibs-palvelu ja Talentum.

Digitaalisten kirjojen osuus kirjaston kurssikirjatarjonnasta kasvaa tasaisesti. Samalla kasvaa näiden kirjojen suosio, vaikka käyttöliittymissä on paljon toivomisen varaa. Esimerkiksi eräiden palvelujen kautta käytettävät e-kurssikirjat edellyttävät erillisen ohjelman latausta.

etusivu-kirjat

Yliopiston kirjasto auttaa e-kurssikirjan valinnassa

E-kurssikirjatarjonnan lisääminen on alkanut kiinnostaa myös tiedekuntia ja laitoksia, jotka näkevät niissä mahdollisuuden muun muassa opintoaikojen lyhentämiseen. Opiskelija ei enää joudu lykkäämään tenttiä ainakaan kirjan puuttumisen takia.

Yliopiston kirjaston asiantuntijat ovat järjestäneet yksiköille e-kirja-tietoiskuja ja muutenkin opastaneet kurssimateriaalin valinnassa. Kirjasto on myös tuottanut valinnan tueksi oppaan, joka auttaa opettajia löytämään ja hyödyntämään kirjaston e-kirjoja kurssivaatimuksissa ja opetuksessa.

Asiakkaiden avuksi on laadittu myös opas eri alustoilla toimivien e-kirjojen käytöstä erityyppisillä laitteilla.

E-aineistoja lisäämällä ja niiden käyttöä tukemalla Helsingin yliopiston kirjasto rakentaa osaltaan digitaalista oppimisympäristöä, jossa opiskelu ja oppiminen eivät enää ole paikkaan eivätkä aikaan sidottuja.

Lisätietoa: