Rahoitusvaje vähentää yliopistolaisten käytössä olevia tietoaineistoja

This post is also available in: englanti ruotsi

Helsingin yliopiston kirjaston rahoitus vähenee ensi vuonna yli 2 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Mittavat säästöt vaikuttavat aineistohankintoihin, esimerkiksi kaikkia lehtitilauksia ei pystytä enää jatkamaan, eikä takaamaan pääsyä joihinkin kuluvana vuonna käytössä oleviin tietokantoihin.

Aineistoleikkausten pitämiseksi mahdollisimman pieninä kirjasto vähentää hallitusti tilojaan ja uudistaa palvelujaan.

– Yksikään tieteenala ei ole saanut erityiskohtelua, vaan kaikilta on jouduttu karsimaan, kertoo palvelujohtaja Annikki Roos Helsingin yliopiston kirjastosta. – Aineistokarsinta on ollut vaikeaa, sillä palvelutason heikentäminen ei ole kenenkään mieleen.

Poistolistalle joutuneet aineistot ovat käyneet läpi tarkan seulan ja niitä on arvioitu monien kriteerien nojalla. Aineiston käyttölukujen lisäksi kirjaston asiantuntijat ovat laskeneet esimerkiksi tietyn lehden käyttökerran hinnan ja tarkastelleet kustannustason kehitystä myös takautuvasti. Arviointikriteereinä on käytetty myös lehden JUFO-luokitusta, impaktikerrointa, viittausanalyysejä sekä tutkijapalautetta.

– Pitää kuitenkin muistaa, että valtaosa tilauksista jatkuu ensi vuonna ja uutta aineistoa hankitaan yhä, Roos jatkaa.

Karsinnan kohteeksi joutuvat kaikki aineistot e-lehdistä kurssikirjoihin. Tulevaan on kuitenkin varauduttu hankkimalla kertaostoina jo tämän vuoden puolella e-kirjoja, aineistopaketteja ja hakuteoksia vuodeksi 2016.

E-kirja on ensisijainen kurssikirjaHelsingin yliopiston kirjasto > Kaisa-talon portaikko 2

Kirjasto hankkii tarjoamansa tietoaineistot pääsääntöisesti e-kirjoina ja -lehtinä. Painettujen kurssikirjojen hankinta vähenee leikkausten myötä väistämättä.Tutkintovaatimuksia suunnitellessaan opettajan kannattaa hyödyntää aiempaa enemmän e-kirjoja ja digitaalisia lehtiartikkeleita sekä avoimia julkaisuja. Kirjasto toivoo tiedekuntien ja laitosten arvioivan tutkintovaatimustensa uudistustarpeita myös tietoaineistojen kustannukset huomioiden.

Vastaisuudessa opiskelijan on varauduttava toimimaan yhteistyössä toisten kurssilaisten kanssa, jotta tenttikirjallisuus riittäisi kaikille, tai oltava valmis hankkimaan kirjallisuutta omilla varoillaan.

Avoimuus mahdollistaa muutoksen

– Tieteellisen julkaisemisen avoimuuden lisääntyminen tuo pienen toivonpilkahduksen yliopiston ja sen kirjaston kustannussynkkyyteen, toteaa Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen.

– Esimerkiksi artikkelikäsikirjoitusten rinnakkaistallentaminen yliopiston julkaisuarkisto HELDA:aan on sellainen toimi, joka jokaisen tutkijan kannattaa tehdä. Meidän on askel askeleelta toimittava siihen suuntaan, että tieteellisen julkaisemisen epäsuotuisa kustannusrakenne muuttuisi ja että tiedejulkaisut olisivat täysin esteettömästi uuden tiedon tarvitsijoiden ulottuvilla.

Tieteen avoimuus on Helsingin yliopiston keskeinen tavoite seuraavalla strategiakaudella. Yliopisto on allekirjoittanut muun muassa LERU:n ”Christmas is over” -julkilausuman sekä Haagin julistuksen, jotka kumpikin ottavat kantaa tieteellisen julkaisemisen nykytilanteeseen sekä tieteellisen toiminnan kehityksen kannalta epäedulliseen tekijänoikeussäätelyyn.