E-kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja

Helsingin yliopiston kirjasto selvitti viime keväänä opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia e-kirjojen käytöstä osana kansallista korkeakoulukirjastojen e-kirjakyselyä. Kirjaston merkitys opintoihin ja opetukseen liittyvien e-kirjojen käytön kanavana on merkittävä.

studentsYliopiston kirjaston tarjoaa asiakkalle laajat ja kattavat elektroniset aineistot. E-kirjojen käyttöaste on kasvanut huimasti viime vuosina. Tällä hetkellä Helsingin yliopiston kirjastolla on e-kirjoja reilusti yli 650 000 ja niiden käyttömäärä on noin 2,6 milj. latausta vuodessa. Vastaava luku vielä vuonna 2011 oli noin 300 000.

Vastauksista ilmeni, että suurin osa kyselyyn vastanneista korkeakouluopettajista (78 %) ja -opiskelijoista (77 %) on lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja. E-kirjojen käytöstä asiakkailla on siis melko paljon kokemusta. E-kirjojen käyttö koetaan pääsääntöisesti helpoksi, mutta opastusta ja apua ongelmien ilmetessä kaivattiin nykyistä sujuvammin.

“Sekä opiskelijat että opettajat katsovat, että sähköisessä muodossa olevat kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja.”

Ongelmat e-kirjojen käytössä liittyvät useimmiten kirjojen saatavuuteen, tekniikkaan ja käytettävyyteen. Kaikkia kirjoja ei ole vielä saatavilla elektronisina tai niiden yhtäaikaisia käyttöoikeuksia ei ole yliopistolla riittävästi. Yliopiston kirjasto parantaa kurssimateriaalina käytettävien e-kirjojen löytymistä ja käytettävyyttä oppimisympäristöissä yhteistyössä opettajien ja opetusteknologian ammattilaisten kanssa.

Kirjasto pyrkii hankkimaan entistä kattavammin kurssikirjat sähköisessä muodossa ja hankkimaan aina rajoittamattoman käytön lisenssin, kun se on mahdollista. Kirjasto viestii uusista aineistoista kuten e-kirjakokoelmista ja muista käytettävissä olevista tiedonlähteistä kirjaston verkkosivuilla, yliopiston intranetissa Flammassa ja sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter).

E-kirjoja voit etsiä suoraan uudesta Helkasta. Käytännön ohjeistusta löydät kattavasta e-kirjaoppaastamme.

Palautetta käytettävyydestä voi antaa kunkin e-kirjan lainaustietojen yhteydesssä olevan linkin kautta. Parannamme tietojärjestelmiemme käyttäjäystävällisyyttä palautteen perusteella.

Koko kansallisen e-kirjakyselyn raportti löytyy: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2506-4