Kotimaista tietokirjallisuutta avoimena verkkoon

Helsingin yliopiston kirjaston ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran yhteistyöhanke Aleksandria-konsortio toteutuu. Osallistumalla hankkeeseen Helsingin yliopiston kirjasto on mukana luomassa tulevaisuutta, jossa kaikilla on mahdollisuus lukea korkeatasoista suomalaista tiedekirjallisuutta avoimesti verkossa.

Konsortiossa kokeillaan tiede- ja kurssikirjallisuudelle uudenlaista hankintatapaa. Mukana olevat kirjastot maksavat yksittäisen kirjan ostamisen sijaan julkaisumaksun. Julkaisumaksua vastaan SKS julkaisee kymmenen kirjaa avoimena verkossa.

Pilotissa julkaistavissa kirjoissa Helsingin yliopiston kurssikirjoista on mukana muun muassa M.A. Castrénin Luentoja suomalaisesta mytologiasta, joka on merkittävä teos suomalaisen uskontotieteen ja kielitieteen historiassa. Jaakko Olavi Antilan Kansankirkko ristipaineessa, puolestaan tarkastelee kirkolliskokouksen roolia ja suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

sks_kirjat

Pilottivaiheessa SKS:n avoimessa kirjapaketissa ovat teokset:

  • Jukka Mikkonen ja Antti Salminen (toim.): Monimutkainen mimesis* 2017
  • Karkurit. Aleksis Kiven kriittinen editio* 2017
  • Markku Hokkanen ja Kalle Kananoja (toim.): Kiistellyt tiet terveyteen: Parantamisen monimuotoisuus globaalissa historiassa 2017
  • Kaarninen, Mervi (et al.): Kaupunki tapahtumien näyttämönä 2016
  • Haapala, Arto (et al.): Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi 2016
  • Soikkeli, Markku: Tuttua lemmentouhua 2016
  • Castrén, M. A.: Luentoja suomalaisesta mytologiasta 2016
  • Antila, Jaakko Olavi: Kansankirkko ristipaineessa 2014
  • Hellman, Heikki: Koko illan ilo? Kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa 2012
  • Tiitta, Allan: Sinisten maisemien mies. J.G. Granön tutkijantie 1882-1956 2010

Pilottihankkeessa kirjasto kerää arvokasta kokemusta kansainvälisten lisensointi- ja hankintamallien soveltamisesta kotimaiseen tiedemaailmaan. Lisäksi yhteistyö vie eteenpäin humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen avointa julkaisemista.

Lisätietoa Aleksandia-konsortiosta

Leave a Reply

Your email address will not be published.