Minervan kirjasto muuttaa Kaisa-taloon

KirjamuuttolaatikkoKäyttäytymistieteiden aineistot ja kirjaston asiakaspalvelu siirtyivät Minervasta Helsingin yliopiston pääkirjastoon, Kaisa-taloon. Minervan kirjasto sulkeutui 2.4.2015.

Päivitys 13.5.2015
Käyttäytymistieteiden kokoelmat ovat nyt kokonaisuudessaan asiakkaiden käytössä pääkirjastossa. Kaikki kirjat Minervasta on siirretty Kaisa-taloon ja uudet sijaintitiedot näkyvät Helka-tietokannassa.
Lisätietoa aineiston sijainnista Kaisa-talossa

 

Minervan kirjoja voit palauttaa kaikkiin kampuskirjastoihin. Käytössäsi ovat niin ikään yöpalautusluukut Kaisa-talossa ja Kumpulan kampuskirjastossa: niihin jättämäsi kirjat merkitään palautetuiksi seuraavana aukiolopäivänä.

Siltavuorenpenkereen uudistettu oppimisympäristö avataan opiskelijoille syksyllä 2015.

Lisätietoja:

  • Kokoelmien muutosta kehittämispäällikkö Ritva Hagelin, ritva.hagelin (a) helsinki.fi
  • Minervan oppimisympäristön uudistamisesta palvelujohtaja Kirsi Luukkanen, kirsi.luukkanen (a) helsinki.fi

Suomalainen klassikkokirjasto verkossa 15.1.2015 alkaen

Kirjallisuuspankki-projektin tuottama digitaalinen suomalainen klassikkokirjasto julkaistaan 15.1.2015. Julkaisutilaisuus pidetään klo 16.00  Helsingin yliopiston pääkirjastossa Kaisa-talossa, salissa 7062, tervetuloa!

Klassikkokirjasto on kattava lähdekriittinen kokonaisuus suomen- ja ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta, joka sisältää lisäksi kaunokirjallisuuteen liittyvää tutkimustietoa, kuten bibliografioita ja erilaisia hakujärjestelmiä, sekä suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirjan, Joutsen – Svanen.

Klassikkokirjastossa voi lukea ja tutkia kaunokirjallisia teoksia ja tulevaisuudessa myös rakentaa virtuaalisen opiskelu- ja tutkimusympäristön käyttäen kirjoja, aikakauslehtiä ja esimerkiksi ääni- ja kuvamateriaalia sekä teknisiä apuneuvoja kuten sanakirjoja ja tutkimuskirjallisuutta.

Klassikkokirjasto mahdollistaa pääsyn muutoin vaikeasti saataviin aineistoihin, ja esimerkiksi suomen kieltä ja kirjallisuutta Suomen ulkopuolella tutkivien ja opiskelevien mahdollisuus saada aineistoja paranee ratkaisevasti. Koulujen opettajille aineiston muokattavuus takaa puolestaan mitä moninaisimmat muuntelumahdollisuudet opetus- ja harjoitusmateriaalin laadintaan.

Hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto ja Helsingin yliopiston kirjasto, ja hankkeen vastuullinen johtaja on kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi.

Lisätietoa Kirjallisuuspankki-hankkeen sivuilta.

 

Teksti: Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen viestintä

Kimmo Tuominen Suomen yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtajaksi

Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja, professori Kimmo Tuominen valittiin tänään 4.12.2014 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston uudeksi puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi 2015–2016.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto on yliopistokirjastojen verkoston yhteistyötä koordinoiva ja kehittävä elin, jossa ovat edustettuina kaikki yliopistokirjastot. Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto osallistuvat kokouksiin pysyvinä asiantuntijoina.

Neuvoston tehtävänä on edistää yliopistokirjastojen välistä yhteistyötä, käynnistää kehittämishankkeita, antaa lausuntoja, tehdä aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä sekä nimittää yliopistokirjastojen yhteisiä edustajia erilaisiin toimielimiin. Neuvosto tekee näkyväksi kirjastojen toiminnan ja yhteisten palvelujen vaikuttavuutta sekä seuraa toimintaympäristön muutoksia ja alan kehitystä. Se toimii yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja muun kirjastoverkon kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto on perustettu vuonna 1996.

Lisätietoja: Kimmo Tuominen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi, p. 050 4160364

Sarjakuvanäyttely esittelee sodan hahmoja 1914-1918

Ranskalais-belgialais-saksalaisena yhteistyönä syntynyt näyttely esittelee näiden  maiden sarjakuvateoksista valittuja, ensimmäiseen maailmansotaan liittyviä hahmoja: rintamasotilaita, siviilejä, lentäjiä.

Sarjakuvanäyttely on esillä Helsingin yliopiston pääkirjaston aulassa (Fabianinkatu 30, 3. krs) 4.-28. marraskuuta 2014. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.

Näyttelyn toteuttavat Belgian suurlähetystö, Goethe-Institut Finnland ja Ranskan instituutti.

Kirjasto organisoituu palvelukokonaisuuksiin

Helsingin yliopiston kirjasto uudistaa organisaatiotaan. Kirjaston palvelut kampuksilla ja verkossa jatkuvat normaalisti, mutta vastaisuudessa kirjastossa on kolme palvelukokonaisuutta: oppimisen palvelut, tutkimuksen palvelut ja saatavuuspalvelut.

– Tavoitteena on, että uudelleen organisoitumalla vastaamme entistä paremmin niin kampuksilla kuin verkossa olevien asiakkaiden tarpeisiin ja että uusi organisaatiomme tukee nykyistä vahvemmin kirjaston asiantuntijoiden työtä muuttuvassa toimintaympäristössä, kertoo ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen.

Kirjaston johtokunta hyväksyi työjärjestyksen 10.9.2014, ja se tuli voimaan välittömästi.

Henkilöstön kehitysideoita ja ajatuksia kuullen tehty muutos on luonteva jatko vuoden 2010 uudistukselle, jolloin Helsingin yliopiston kampuskirjastot, tiedekuntakirjastot ja Opiskelijakirjasto liitettiin yhteen ja syntyi Helsingin yliopiston kirjasto.

Uudet palvelukokonaisuudet

Oppimisen palvelut vastaa kaikkien kampuskirjastojen asiakaspalvelusta ja neuvonnasta niin kasvokkain, verkossa kuin puhelimitse. Oppimisen palvelut huolehtii myös opiskelijoiden ja opettajien tiedonhallintapalveluista ja kehittää kirjaston oppimisympäristöjä yhteistyössä yliopiston muiden toimijoiden kanssa.

Palvelujohtajana on aloittanut Kirsi Luukkanen, joka työskenteli aiemmin kirjaston palvelupäällikkönä Keskustakampuksella.

Tutkimuksen palvelut vastaa tutkimustyötä tekevien palveluista tutkimustyön elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tutkimuksen palvelut huolehtii omalta osaltaan tutkijakoulujen ja tutkijoiden tiedon- ja datanhallintapalveluista sekä antaa tukea avoimessa julkaisemisessa ja tutkimuksen näkyvyyden edistämisessä. Tutkimuksen palvelut tuottaa tietoa julkaisu- ja tutkimustoiminnasta yliopistohallinnolle ja muille asiakkailleen.

Palvelujohtajana on aloittanut Pälvi Kaiponen, joka työskenteli aiemmin kampuskirjastonjohtajana Keskustakampuksella.

Saatavuuspalvelut vastaa kirjaston kokoelmista, aineistojen hankinnasta ja markkinoinnista, sekä metadatan tuotannosta. Saatavuuspalvelut vastaa myös kirjaston tietojärjestelmien ja verkkopalvelujen kehittämisestä.

Palvelujohtajana on aloittanut Annikki Roos, joka työskenteli aiemmin kampuskirjastonjohtajana Meilahdessa ja Viikissä.

Palvelukokonaisuuksia tukevat sisäiset palvelut, jotka vastaavat mm. kirjaston toiminnanohjauksesta ja strategisesta suunnittelusta, talous- ja henkilöstöasioista, osaamisen johtamisesta sekä viestinnän ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen koordinoinnista.

Hallintopäällikkönä jatkaa Tiina Äärilä.

 

Yhdyshenkilöt kampuksilla

Kirjaston palvelut kampuksilla jatkuvat normaalisti. Paikallista yhteistyötä kampuksen muiden toimijoiden suuntaan koordinoivat kirjaston kampusyhdyshenkilöt:

Ritva Hagelin, Pääkirjasto

Antti Virrankoski, Kumpulan kampuskirjasto

Marja Moisio, Viikin kampuskirjasto

Jukka Englund, Meilahden kampuskirjasto Terkko

Myös kampuskirjastoneuvottelukuntien työ jatkuu.

 

Ota yhteyttä kirjastoon

Helsingin yliopiston kirjasto on Suomen suurin monitieteinen yliopistokirjasto. Palvelemme yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälistä tiedeyhteisöä neljällä kampuksella ja verkossa: www.helsinki.fi/kirjasto

Tieto kuuluu kaikille – Kirjasto Kirjamessuilla 23.- 26.10.

Helsingin yliopiston kirjasto on mukana Helsingin Kirjamessuilla 23.- 26.10.2014 Messukeskuksessa.

Samaan aikaan vietettävän kansainvälisen Open Access -viikon hengessä tarjolla on tietoa kaikille avoimista kirjastopalveluista ja yliopiston uusimmista julkaisuista.

Torstaina 23.10. klo 13:

Tieto kuuluu kaikille
Avoimuus on tieteen lähtökohta, joka synnyttää uusia innovaatioita ja parhaimmillaan pelastaa ihmishenkiä. Silti joku törmää maksumuuriin.

Emeritus professori Ilkka Niiniluoto, palvelujohtaja Annikki Roos ja tutkija Mikael Laakso keskustelevat tieteen avoimuuden mahdollisuuksista ja esteistä.

Tervetuloa tapaamaan kirjastolaisia ja seuraamaan ohjelmaamme Humanistisen tiedekunnan osastolla 6d81!

Tutustu myös Humanistisen tiedekunnan messuohjelmaan.

Helsingin yliopiston julkaisuja
Open Access -tietoa kirjaston verkkosivuilla

 

Pääkirjastomme Kaisa-talo kisaa Arkkitehtuurin Finlandiasta

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon tänä syksynä ensimmäistä kertaa. Esiraadin valitsemat neljä palkintoehdokasta ovat Serlachius-museo Göstan paviljonki Mäntässä, Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talo, Puolan juutalaisten historian museo Varsovassa sekä Seinäjoen pääkirjasto Apila.

Kaisa-talo on Helsingin yliopiston pääkirjasto, jossa sijaitsevat humanistiset, oikeustieteelliset, teologiset ja valtiotieteelliset kokoelmat. Kirjasto avautui yleisölle syyskuussa 2012 osana World Design Capital Helsinki 2012 vuotta.

Rakennuksen on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Esiraati arvioi, että kirjasto onnistuu vaikeassa tehtävässään hienosti: se on yhtä aikaa merkkirakennus ja kaupunkimaisen korttelirakenteen jatkaja.

Palkinnon saajan valitsee Aalto-yliopiston taloustieteen professori Sixten Korkman. Voittaja julkistetaan marraskuussa.

Kaisa-talon aiempia palkintoja

Yhteiskunnallista tietoa – Mistä sitä saa?

Yhdeksän yhteiskuntatieteellistä kirjastoa kertoo palveluistaan ja tarjonnastaan perjantaina 10.10. klo 12.30–15.30 eduskunnan Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3).

Teemana on yhteiskunnallinen tieto eri muodoissaan ja eri kirjastojen välittämänä. Tule kuulemaan ja kysymään, mitä kirjastot tarjoavat! Tilassa on esillä myös demokratian ja vaikuttamisen kokeilupiste.

Ohjelma

12.30 Eduskunnan kirjasto ”Avoimen tiedon asialla”

12.50 Metropolia ammattikorkeakoulun kirjasto ”Yhteiskunnallista tietoa monipuolisesti”

13.10 Kehitysvammaliiton kirjasto ”Vammaisen oikeus kansalaisuuteen”

13.30 Helsingin yliopiston kirjasto ”Kaisa-talon kirjasto – kokoelmia, tiloja ja palveluita”

13.50 Kahvitauko, jonka aikana voi tutustua kirjastojen esille tuomiin aineistoihin.

14.10 Nuorisotiedon kirjasto ”Nuorista, nuorisotyöstä, nuorisotutkimuksesta – nuorisoalan tietopalvelua 40 vuotta”

14.30 Tilastokirjasto ”Puolitoista vuosisataa yhteiskuntaa kartoittamassa”

14.50 Kuntakirjasto ”Suomen Kuntaliiton kirjastosta tietoa kunnasta ja yhteiskunnasta”

15.10 Lastensuojelun Keskusliiton kirjasto ”Ajankohtaista tietoa lapsen asemasta, oikeuksista ja suojelusta”

15.20 Väestöliiton kirjasto ”Tietoa ja tilastoja väestöstä”

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ja paikalle voi tulla myös piipahtamaan ja kuuntelemaan itselleen mielenkiintoisimmat esitykset.

Tervetuloa!

Lisätietoja: Sirkka-Liisa Korkeila, Eduskunnan kirjasto, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tilaisuuden järjestää Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteiden kirjastojen verkosto.